การใส่ link ใน flash จัดทำโดย : Charoen พิมพ์


I. การใส่ link ใน flash กรณีที่เป็น Text

II. การใส่ link ใน flash ให้กับ button

------------------------------------------------------

I. การใส่ link ใน flash กรณีที่เป็น Text

1. สร้างเอกสารใหม่ขึ้นมาขนาด 120x40

2. ใช้เครื่องมือ Text Tool เพื่อพิมตัวอักษรที่ต้องการ เช่น webthaidd ดังรูป

3. ใส่ link (http://www.webthaidd.com) ลงไปในส่วนของ properties ตรงช่องดังรูป

4. ทดสอบโดยการกด ctrl+enter แล้วคลิกที่ตัวหนังสือที่เราใส่ link

-------------------------------------------

II. การใส่ link ใน flash ให้กับ button

1. สร้างเอกสารใหม่ขึ้นมาขนาด 120x40

2. ไปที่เมนู Window > Common Libraries > Buttons

3. เลือกปุ่มจาก Libray - buttons แล้วใส่ลงไปบน stage

4. คลิกขวา ที่ปุ่ม แล้วเลือก Actions

5. คลิกที่ Script Assist ด้านขวาบนของ หน้าต่าง Actions (Script Assist เป็นตัวช่วยเขียน action script)

6. ที่เมนูด้านซ้าย ให้ไปที่ Browser/Network > getURL

7. คลิกที่คำว่า getURL("") ; แล้วใส่ URL ลงไปในช่อง URL:

8. จะได้ดังรูป

9. กด ctrl + enter เพื่อทดสอบ

คุณอาจสนใจ
การหาจำนวน Array
Mr.GuruZ (27,942 - 03 มิ.ย. 49)
การแก้ไข Logo ของ Template
Mr.GuruZ (59,861 - 22 ก.ย. 50)
คำถามยอดฮิตเร่งสปีดบรอดแบนด์
เว็บไทยดีดี (14,744 - 22 ก.ย. 50)
การแบ่งคอลัมน์เอกสาร
P'nutthapon (33,304 - 13 ม.ค. 50)
สร้างลูกบอลด้วย tool ง่ายๆ
langjuko (74,006 - 01 ก.ย. 51)
การตกแต่งพื้นหลังด้วยรูปแบบ Texture
nut (56,789 - 17 มี.ค. 51)
การกำหนด Link Popup
Mr.GuruZ (79,950 - 04 มิ.ย. 49)
การแสดงผลข้อมูล Access
Mr.GuruZ (32,078 - 03 มิ.ย. 49)