เทคนิคการสร้าง Flash แสดงวันที่ จัดทำโดย : Charoen พิมพ์
 Motion Guide

1. สร้างเอกสารใหม่ขึ้นมาขนาด 180x40

2. ใช้เครื่องมือ Text Tool สร้าง Text box ลงใน Stage

3. คลิกที่ text box แล้วเลือกเป็น dynamic text ใน properties โดยใส่คำว่า fulldate ลงไปในช่อง Var ดังรูป

4. สร้าง layer ขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งเลเยอร์

5. คลิกที่เฟรมแรกของ layer ที่สร้างขึ้นมาใหม่ แล้วกด F9 หรือคลิกขวาแล้วเลือก Actions

6. ใส่ action script ลงไปดังนี้

months = new Array("January", "Febuary", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December");
timedate = new Date();
this.onEnterFrame = function ()
{
todaydate = timedate.getDate();
month = timedate.getMonth();
monthname = months[month];
year = timedate.getFullYear();
fulldate = " "+todaydate+" "+monthname+" "+year;
};

7. กด ctrl+enter เพื่อทดสอบ

คุณอาจสนใจ
การสร้าง Webboard ด้วย Dreamweaver 8 (ตอนที่ 4)
first (99,563 - 17 ม.ค. 51)
การใช้คำสั่ง for
Mr.POP (68,646 - 05 พ.ย. 49)
กำหนดขนาดพื้นฐานของตัวอักษร
สายลม (40,690 - 25 ก.พ. 50)
การจัดระเบียบ code
Mr.GuruZ (55,884 - 31 มี.ค. 50)
เทคนิคการทำ อักษรสีทอง
Black-Hawk (121,781 - 18 ม.ค. 51)
หลักการสร้างสูตรคำนวณ และลำดับการคำนวณ
นายนุก (61,634 - 04 มี.ค. 51)
ป้องกันการเขียนข้อมูลลงธัมบ์ไดรฟ์ (SP2)
เว็บไทยดีดี (26,049 - 28 ก.ค. 50)
การสร้าง Site เพื่อเก็บเว็บเพจ
Mr.GuruZ (27,145 - 26 พ.ย. 50)