เทคนิคการสร้าง Flash แสดงวันที่ จัดทำโดย : Charoen พิมพ์
 Motion Guide

1. สร้างเอกสารใหม่ขึ้นมาขนาด 180x40

2. ใช้เครื่องมือ Text Tool สร้าง Text box ลงใน Stage

3. คลิกที่ text box แล้วเลือกเป็น dynamic text ใน properties โดยใส่คำว่า fulldate ลงไปในช่อง Var ดังรูป

4. สร้าง layer ขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งเลเยอร์

5. คลิกที่เฟรมแรกของ layer ที่สร้างขึ้นมาใหม่ แล้วกด F9 หรือคลิกขวาแล้วเลือก Actions

6. ใส่ action script ลงไปดังนี้

months = new Array("January", "Febuary", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December");
timedate = new Date();
this.onEnterFrame = function ()
{
todaydate = timedate.getDate();
month = timedate.getMonth();
monthname = months[month];
year = timedate.getFullYear();
fulldate = " "+todaydate+" "+monthname+" "+year;
};

7. กด ctrl+enter เพื่อทดสอบ

คุณอาจสนใจ
การ Lock หน้าเว็บด้วย Java
เอก (41,077 - 04 มิ.ย. 49)
การใส่หัวตารางอัตโนมัต
Victor (58,913 - 13 ม.ค. 50)
การเปลี่ยนสีข้อความเพื่อความสวยงาม
อ้อม (18,491 - 13 ม.ค. 50)
การใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาเพื่อสร้างข้อความในคอลัมน์
Mr.N (20,959 - 02 มิ.ย. 50)
ล้วงลึกเทคโนโลยี Hyper - Threading Technology (HT Technology)
เว็บไทยดีดี (14,788 - 29 ก.ย. 50)
สร้างข้อความเหมือนควันบุหรี่ โดย Photoshop
langjuko (121,388 - 08 ต.ค. 51)
การสลับสี table
Zerohate (51,678 - 28 พ.ย. 50)
การใช้คำสั่ง while
Mr.POP (38,428 - 05 พ.ย. 49)