เทคนิคการสร้าง Flash แสดงวันที่ จัดทำโดย : Charoen พิมพ์
 Motion Guide

1. สร้างเอกสารใหม่ขึ้นมาขนาด 180x40

2. ใช้เครื่องมือ Text Tool สร้าง Text box ลงใน Stage

3. คลิกที่ text box แล้วเลือกเป็น dynamic text ใน properties โดยใส่คำว่า fulldate ลงไปในช่อง Var ดังรูป

4. สร้าง layer ขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งเลเยอร์

5. คลิกที่เฟรมแรกของ layer ที่สร้างขึ้นมาใหม่ แล้วกด F9 หรือคลิกขวาแล้วเลือก Actions

6. ใส่ action script ลงไปดังนี้

months = new Array("January", "Febuary", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December");
timedate = new Date();
this.onEnterFrame = function ()
{
todaydate = timedate.getDate();
month = timedate.getMonth();
monthname = months[month];
year = timedate.getFullYear();
fulldate = " "+todaydate+" "+monthname+" "+year;
};

7. กด ctrl+enter เพื่อทดสอบ

คุณอาจสนใจ
การสร้าง webboard ตอน 6 (การตอบกระทู้)
Mr.GuruZ (72,003 - 03 มิ.ย. 49)
เทคนิคการใส่ข้อความใน TextBox โดยใช้ PHP
Mr.GuruZ (46,412 - 03 มิ.ย. 49)
การทำให้เอกสาร Word บันทึกโดยอัตโนมัติ
P'nutthapon (22,200 - 13 ม.ค. 50)
วิธีคำนวณ Data Transfer ของเว็บทำอย่างไร
เว็บไทยดีดี (14,305 - 19 ม.ค. 51)
Effect Thunder
Lee (116,638 - 22 ส.ค. 49)
เลือกดูข้อความที่อยู่คนละหน้าได้พร้อมกัน
นายนุก (20,735 - 07 มี.ค. 51)
การตกแต่งเอกสารให้สวยงาม
อ้อม (29,903 - 13 ม.ค. 50)
การแต่งข้อความ
หมูขุน (16,138 - 04 ก.พ. 50)