เทคนิคการสร้าง Flash แสดงวันที่ จัดทำโดย : Charoen พิมพ์
 Motion Guide

1. สร้างเอกสารใหม่ขึ้นมาขนาด 180x40

2. ใช้เครื่องมือ Text Tool สร้าง Text box ลงใน Stage

3. คลิกที่ text box แล้วเลือกเป็น dynamic text ใน properties โดยใส่คำว่า fulldate ลงไปในช่อง Var ดังรูป

4. สร้าง layer ขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งเลเยอร์

5. คลิกที่เฟรมแรกของ layer ที่สร้างขึ้นมาใหม่ แล้วกด F9 หรือคลิกขวาแล้วเลือก Actions

6. ใส่ action script ลงไปดังนี้

months = new Array("January", "Febuary", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December");
timedate = new Date();
this.onEnterFrame = function ()
{
todaydate = timedate.getDate();
month = timedate.getMonth();
monthname = months[month];
year = timedate.getFullYear();
fulldate = " "+todaydate+" "+monthname+" "+year;
};

7. กด ctrl+enter เพื่อทดสอบ

คุณอาจสนใจ
การเลือกใช้แถบเครื่องมือ HyperLink ให้ใช้งานได้แบบ Dreamweaver
Mr.GuruZ (22,848 - 22 มี.ค. 51)
วิธีการซ่อนหรือแสดงแถบเครื่องมือ
นายนุก (29,809 - 26 ก.พ. 51)
การแทรกเลขหน้าอย่างรวดเร็ว
สายลม (22,985 - 13 ม.ค. 50)
ภาษาซีถือกำเนิดจากใคร
เฟริสท์ (25,697 - 27 พ.ย. 50)
การสร้างพื้นผิวของลูกโลก (ตอนที่ 2)
อ.เล็ก (43,896 - 04 มิ.ย. 49)
การสร้างเงาให้ตารางใน Dremweaver
langjuko (152,864 - 16 ก.ย. 51)
ลบไฟล์ .LOG ได้ไหม ?
เว็บไทยดีดี (16,137 - 29 ก.ย. 50)
เช็คพื้นที่ว่างบนโอส
Zerohate (24,828 - 27 พ.ย. 50)