เทคนิคการสร้าง cursor จัดทำโดย : Charoen พิมพ์
 cursor

1. กด (Ctrl+F8) เพื่อสร้าง symbol ใหม่ จะมีหน้าต่าง "Create New symbol" ขึ้นมา เลือกเป็น movie clip แล้วตั้งชื่อ symbol ว่า CurserNew_mc ดังรูป

2. วาดรูป mouse ที่ต้องการลงไป ดังรูป

3. จากนั้น กลับไปที่ "Scene 1" โดยคลิกที่ "Scene 1" ที่อยู่ด้านบน ดังรูป

4. ลาก movieclip ใน library ที่สร้างขึ้น ลงไปใน stage ถ้า หน้าต่าง library ไม่ปรากฏ ให้กด (Ctrl+L).

5. ตั้งชื่อ symbol ว่า "cursernew" ใน instance text box ตรง property ด้านล่าง

6. ไปที่ เฟรมแรก ของ "Layer1" และเปิด Actionscript panel ขึ้นมา (ถ้า actionscript panel ไม่มีให้กด "F9")

7. ใ่ส่ action script ลงไป ดังนี้

Mouse.hide()
startDrag(cursernew,true)

8. กด ctrl+enter เพื่อดูผลลัพธ์ที่ได้

คุณอาจสนใจ
การสร้างเมนู 2 ภาษา
เฟริสท์ (45,299 - 07 ธ.ค. 50)
การทำ Word Art
Mr.nook (23,268 - 28 ม.ค. 51)
การจัดเรียง Objects
หมูขุน (16,958 - 04 ก.พ. 50)
คุณสมบัติหลักของ Flash Drive
เว็บไทยดีดี (21,176 - 28 ก.ค. 50)
Herizontal Type Mask Tool (T)
Mr.GuruZ (46,170 - 22 ก.ย. 50)
การแทรกรูปภาพ
Mr.GuruZ (45,780 - 04 มิ.ย. 49)
Constructor Method
Mr.POP (54,968 - 05 พ.ย. 49)
เทคนิคการตัดคำหยาบ
Mr.GuruZ (35,200 - 03 มิ.ย. 49)