เทคนิคการสร้าง cursor จัดทำโดย : Charoen พิมพ์
 cursor

1. กด (Ctrl+F8) เพื่อสร้าง symbol ใหม่ จะมีหน้าต่าง "Create New symbol" ขึ้นมา เลือกเป็น movie clip แล้วตั้งชื่อ symbol ว่า CurserNew_mc ดังรูป

2. วาดรูป mouse ที่ต้องการลงไป ดังรูป

3. จากนั้น กลับไปที่ "Scene 1" โดยคลิกที่ "Scene 1" ที่อยู่ด้านบน ดังรูป

4. ลาก movieclip ใน library ที่สร้างขึ้น ลงไปใน stage ถ้า หน้าต่าง library ไม่ปรากฏ ให้กด (Ctrl+L).

5. ตั้งชื่อ symbol ว่า "cursernew" ใน instance text box ตรง property ด้านล่าง

6. ไปที่ เฟรมแรก ของ "Layer1" และเปิด Actionscript panel ขึ้นมา (ถ้า actionscript panel ไม่มีให้กด "F9")

7. ใ่ส่ action script ลงไป ดังนี้

Mouse.hide()
startDrag(cursernew,true)

8. กด ctrl+enter เพื่อดูผลลัพธ์ที่ได้

คุณอาจสนใจ
ลด Effect ของ Windows XP ลงมาซะบ้าง
เว็บไทยดีดี (14,003 - 29 ก.ย. 50)
เมนูปุ่มแก้ว
ดินสอ (104,922 - 04 มิ.ย. 49)
การเปลี่ยนสี Web Title จาก Template
Mr.GuruZ (46,267 - 04 มิ.ย. 49)
สร้าง Stamp แบบง่ายๆโดยใช้ Illustrator
langjuko (51,397 - 24 ก.ย. 51)
การ Dump ข้อมูล MySQL
Mr.GuruZ (45,189 - 03 มิ.ย. 49)
วิธีการเปลี่ยนแป้นพิมพ์ตัวเลขอาราบิกให้เป็นเลขไทย XP
เว็บไทยดีดี (18,379 - 08 ก.ย. 50)
เทคนิคการใส่ข้อความใน TextBox โดยใช้ PHP
Mr.GuruZ (43,894 - 03 มิ.ย. 49)
การ Format Flash Drive ให้ Boot ได้
เว็บไทยดีดี (76,876 - 18 ส.ค. 50)