เทคนิคการทำ Motion Guide จัดทำโดย : Charoen พิมพ์
 Motion Guide

1. วาดรูปวงกลมขึ้นมา 1 รูป ตั้งชื่อ layer ว่า "graphic"


2. คลิกขวาที่ Layer "graphic" แล้วเลือก "Add Motion Guide"


3. จะมี layer ใหม่ขึ้นมาข้างบน layer "graphic" ชื่อว่า "Guide:graphic"


4. วาดเส้น path สำหรับ symbol ใน layer ใหม่ โดยใช้ pencil หรือ line tool


5. เลือกเฟรมที่ 50 ของ layer guide และกด "F5" เพื่อ insert frames.


6. หลังจากนั้น ไปที่ "Frame 1" ของ "graphic" layer และลาก symbol ไปยังจุดสุดท้ายของ path ที่เราวาดไว้ โดยขณะที่ลากนั้น คุณจะเห็น วงกลมเล็กๆ อยู่บน symbol ซึ่ง ต้องลากให้วงกลมเล็กๆนั้น อยู่ทับเส้น path

7. หลังจากนั้น ไปที่ "Frame 50" ของ "graphic" layer และกด F6 เพื่อ สร้าง keyframe ขึ้นมาใหม่


8. ต่อจากนั้น ลาก symbol ไปยัง อีกฝั่งหนึ่งของ path และ ต้องให้ วงกลมเล็กๆ อยู่บนเส้น path.


9. เลือกที่ เฟรม ระหว่าง เฟรม 1 ถึง 50 ของ "graphic" layer คลิกขวาแล้วเลือก Create motion tween

10. กด ctrl + enter เพื่อดูผลลัพธ์ เราจะได้ วงกลมวิ่งตามเส้น path ที่เราวาดไว้

คุณอาจสนใจ
การทำวัตถุ โปร่งใส
first (25,513 - 02 เม.ย. 51)
เปลี่ยน Theme เว็บไซต์ง่ายสไตล์ Namo
Mr.GuruZ (31,420 - 08 มี.ค. 51)
การสร้างหัว Header และ Footer ให้เอกสาร Word
langjuko (43,022 - 20 ต.ค. 51)
การทำปุ่ม Capsule
Mr.MAX (53,843 - 04 มิ.ย. 49)
เทคนิคการทำภาพ Sketch
Mr.GuruZ (82,065 - 22 ก.ย. 50)
ทริคไม่ยาก สร้างข้อความรูปภาพยืนยันตอน Login
อ้ายคำปัน (80,294 - 22 ก.ย. 49)
การค้นหาข้อความ และแทนที่ด้วยข้อความใหม่
Mr.nook (21,747 - 14 ม.ค. 51)
เทคนิคการสร้าง Frame ใน Deam MX
Mr.GuruZ (53,841 - 04 มิ.ย. 49)