วิธีการทำ Digital clock จัดทำโดย : Charoen พิมพ์


บทความนี้เราจะ สร้างนาฬิกาในรูปแบบ Digital กันนะครับ มาลองดูวิธีทำกันเลยครับ

1. สร้างเอกสารใหม่ขึ้นมาขนาด 180x40 ดังรูป

2. ใช้เครื่องมือ text tool สร้าง textbox ขึ้นมา แล้วให้ตั้งชื่อว่า clock_txt ดังรูป

3. ตั้งชื่อ layer ว่า text

4. สร้าง layer ใหม่ขึ้นมา ตั้งชื่อว่า action

5. คลิกที่เฟรมแรก กด F9 หรือคลิกขวาแล้วเลือก action

6. ใส่ action script ลงไปดังนี้

time=new Date(); // time object
var seconds = time.getSeconds()
var minutes = time.getMinutes()
var hours = time.getHours()
if (hours<12) {
ampm = "AM";
}
else{
ampm = "PM";
}
while(hours >12){
hours = hours - 12;
}
if(hours<10)
{
hours = "0" + hours;
}
if(minutes<10)
{
minutes = "0" + minutes;
}
if(seconds<10)
{
seconds = "0" + seconds;
}
clock_txt.text = hours + ":" + minutes + ":" + seconds +" "+ ampm;

7. เพิ่มเฟรมขึ้นมาอีกหนึ่งเฟรม ดังรูป

8. เพิ่มคีย์เฟรมลงไปในเลเยอร์ action โดยการกด F6

9. ใส่ action script ลงไปในเฟรมที่สอง ดังนี้

gotoAndPlay(1);

10. กด ctrl+enter เพื่อดูผลลัพธ์

คุณอาจสนใจ
สรุปคำสั่ง Action Script บน Flash MX (ตอนที่ 4)
สหรัถ แซ่ตั้ง (26,514 - 08 ก.ย. 50)
การทำสมุดภาพระบายสี
หมี (91,614 - 23 พ.ค. 51)
ส่วนประกอบของโปรแกรมและการใช้ภาษาไทย
Mr.POP (28,484 - 26 พ.ย. 50)
ยกเลิกการสร้างไฟล์ .bak ไม่ให้มากวนใจในการทำเว็บ
Mr.GuruZ (19,672 - 08 มี.ค. 51)
เรียกใช้โปรแกรมเก่าใน DOS ของ Windows XP
เว็บไทยดีดี (16,107 - 29 ก.ย. 50)
วิธีเปลี่ยนเคอร์เซอร์เมาส์ให้เป็นภาพตามใจนึก xp
สายลม (30,324 - 19 เม.ย. 51)
การทำ Flash Popup menu V.2
Black-Hawk (101,058 - 23 ม.ค. 51)
เทคนิคการสร้างงานเว็บกับ Adobe ImageReady CS (ตอนที่ 2)
สหรัถ แซ่ตั้ง (47,721 - 06 ต.ค. 50)