วิธีการทำ analog clock จัดทำโดย : Charoen พิมพ์


1. สร้างเอกสารใหม่ขึ้นมาขนาด 150x150

2. วาดรูปวงกลมเพื่อทำเป็นกรอบนาฬิกาลงไป ดังรูป

3. ตั้งชื่อเลเยอร์ว่า background

4. สร้าง เลเยอร์ขึ้นมาใหม่ ตั้งชื่อเลเยอร์ว่า sec เพื่อแสดงเข็มวินาที

5. วาดรูปเข็มนาฬิกาลงไปในเลเยอร์ที่ชื่อว่า sec

6. หลังจากนั้นคลิกขวาที่เข็มวินาทีที่เพิ่งวาดลงไป แล้วเลือก convert to symbol ดังรูป

7. ตั้งชื่อว่า sec mc และเลือกเป็น movie clip โดยให้จุดสีดำตรง Registration อยู่้ตรงกึ่งกลางด้านล่าง ดังรูป

8. หลังจากนั้นตั้งชื่อ instance name ให้กับ movie clip ให้ชื่อว่า sec ดังรูป

9. สร้าง เลเยอร์ ขึ้นมาใหม่อีกหนึ่ง เลเยอร์ ตั้งชื่อว่า min

10. วาดรูปเข็มนาฬิกาลงไปในเลเยอร์ที่ชื่อว่า min

11. หลังจากนั้น คลิกขวาที่เข็มนาฬิกาที่เพิ่งวาดลงไป แล้วเลือก convert to symbol

12. ตั้งชื่อว่า min mc และเลือกเป็น movie clip โดยให้จุดสีดำตรง Registration อยู่้ตรงกึ่งกลางด้านล่าง ดังรูป

13. หลังจากนั้นตั้งชื่อ instance name ให้กับ movie clip ให้ชื่อว่า min ดังรูป

14. สร้าง เลเยอร์ ขึ้นมาใหม่อีกหนึ่ง เลเยอร์ ตั้งชื่อว่า hour

15. วาดรูปเข็มนาฬิกาลงไปในเลเยอร์ที่ชื่อว่า hour โดยให้เข็มนาฬิกาสั้นกว่าเข็มอื่นๆ เพราะเป็นเข็มบอกชั่วโมง

16. หลังจากนั้น คลิกขวาที่เข็มนาฬิกาที่เพิ่งวาดลงไป แล้วเลือก convert to symbol

17. ตั้งชื่อว่า hour mc และเลือกเป็น movie clip โดยให้จุดสีดำตรง Registration อยู่้ตรงกึ่งกลางด้านล่าง ดังรูป

18. หลังจากนั้นตั้งชื่อ instance name ให้กับ movie clip ให้ชื่อว่า hour ดังรูป

19. สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมา ตั้งชื่อว่า actions

20. คลิกขวาที่เฟรมแรก แล้วเลือก action

21. ใส่ action script ลงไปดังนี้

time=new Date();
seconds = time.getSeconds()
minutes = time.getMinutes()
hours = time.getHours()

hours = hours + (minutes/60);

seconds = seconds*6;
minutes = minutes*6;
hours = hours*30;

sec._rotation=seconds;
min._rotation=minutes;
hour._rotation=hours;

22. เพิ่มเฟรมขึ้นอีกหนึ่งเฟรมในแต่ละเลเยอร์ ดังรูป

23. กด ctrl+enter เพื่อดูผลลัพธ์ที่ได้

คุณอาจสนใจ
การทำตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ โดยใช้ ฟังก์ชั่น strtolower(); และ strtoupperr();
first (40,308 - 23 ธ.ค. 50)
หลักการสร้างสูตรคำนวณ และลำดับการคำนวณ
นายนุก (61,634 - 04 มี.ค. 51)
การใช้คลิปบอร์ด
Mr.nook (19,038 - 15 ม.ค. 51)
Herizontal Type Tool (T)
Mr.GuruZ (41,890 - 22 ก.ย. 50)
เปลี่ยนรูปร่างของ Cursor
สายลม (46,087 - 29 มี.ค. 51)
การสร้าง webboard ตอน 4 (แสดงกระทู้)
Mr.GuruZ (62,238 - 03 มิ.ย. 49)
10 เคล็ดลับเพื่อความปลอดภัยในการใช้โปรแกรมเมสเซ็นเจอร์ี้
สายลม (15,683 - 19 เม.ย. 51)
การใส่ลักษณะพิเศษให้กับตัวอักษร
นายนุก (30,261 - 19 เม.ย. 51)