การทำปุ่มควบคุมการเล่น movie ของ flash จัดทำโดย : Charoen พิมพ์
 สร้างปุ่ม control ใน flash

1. สร้างเอกสารใหม่ขึ้นมาตามขนาดที่ต้องการ ดังรูป สร้างเป็นขนาด 300 x 100 pixel

2. สร้างวงกลมขึ้นมา โดยใช้เครื่องมือ Oval Tool ดังรูป

3. สร้าง Tween ของวงกลม ให้วิ่งจากซ้ายไปขวา แล้ววิ่งกลับมาที่เดิม ดังรูป

4. สร้าง layer ขึ้นมาอีกหนึ่ง layer ชื่อว่า action ดังรูป

5. ใส่ action script ให้กับ layer ที่มีชื่อว่า action โดยการเลือกที่ keyframe แล้วกด F9 ดังรูป

6. insert keyframe ลงไปที่ frame สุดท้าย

7. ใส่ action script ให้กับ keyframe ดังรูป

8. สร้าง layer ใหม่ขึ้นมาชื่อว่า control

9. ไปที่เมนู window > common libraries > buttons

10. เลือกปุ่ม play แล้วใส่ลงไปใน stage ดังรูป

11. เลือกปุ่ม stop แล้วใส่ลงไปต่อจากปุ่ม play ใน stage ดังรูป

12. เลือกปุ่ม pause แล้วใส่ลงไปต่อจากปุ่ม stop ใน stage ดังรูป

13. เลือกปุ่ม back แล้วใส่ลงไปต่อจากปุ่ม pause ใน stage ดังรูป

14. เลือกปุ่ม forward แล้วใส่ลงไปต่อจากปุ่ม back ใน stage ดังรูป

15. จากนั้นให้ใส่ action script ให้กับ ปุ่มดังนี้

15.1 คลิกที่ปุ่ม play กด F9 แล้วใส่ action script ให้กับปุ่ม ดังรูป

15.2 คลิกที่ปุ่ม stop กด F9 แล้วใส่ action script ให้กับปุ่ม ดังรูป

15.3 คลิกที่ปุ่ม pause กด F9 แล้วใส่ action script ให้กับปุ่ม ดังรูป

15.4 คลิกที่ปุ่ม back กด F9 แล้วใส่ action script ให้กับปุ่ม ดังรูป

15.5 คลิกที่ปุ่ม forward กด F9 แล้วใส่ action script ให้กับปุ่ม ดังรูป

16. ก็จะได้ ปุ่มควบคุมการเล่น movie ของ flash ดังตัวอย่าง

คุณอาจสนใจ
การทำ Flash Popup menu V.2
Black-Hawk (101,781 - 23 ม.ค. 51)
การใช้งานคำสั่ง Selection
first (22,195 - 02 เม.ย. 51)
Herizontal Type Tool (T)
Mr.GuruZ (42,585 - 22 ก.ย. 50)
การใช้คำสั่ง Include กับการแสดงผล
Mr.GuruZ (45,400 - 03 มิ.ย. 49)
CDBurnerXP ฟรีแวร์เขียนแผ่นซีดี
เว็บไทยดีดี (17,588 - 22 ก.ย. 50)
แสดงข้อความวิ่งที่ Status Bar
เว็บไทยดีดี (23,506 - 19 ม.ค. 51)
อัพเดตไดรเวอร์แล้วทำให้ XP มีปัญหาจะทำอย่างไรให้สามารถกลับไปใช้ตัวเก่า
เว็บไทยดีดี (14,149 - 26 ม.ค. 51)
การใช้งาน Vertical Type Tool
Mr.GuruZ (39,239 - 27 มิ.ย. 49)