เก็บไฟล์ Flash จากเว็บเพจง่ายๆ ด้วย Flash Catcher 2.6 (ตอนที่่่ 2) จัดทำโดย : บุญชัย แซ่เฮ้ง : axixa111hotmail.com พิมพ์
 Untitled Document เก็บไฟล์ Flash จากเว็บเพจง่ายๆ ด้วย Flash Catcher 2.6 (ตอนที่่่ 2)

ขั้นตอนที่ 4 จากภาพที่ 3 คุณจะเห็นข้อความในตำแหน่ง A ว่า You still can use 37 time หมายถึงคุณจะเหลือจำนวนครั้งที่สามารถเก็บไฟล์ Flash ได้อีก 37 ครั้ง และจะลดลงไปเรื่อยๆ หากมีการเก็บไฟล์ Flash ในครั้งต่อไป

ขั้นตอนที่ 5 สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียน และได้รับรหัสแล้วคุณสามารถใส่อีเมล์ของคุณที่ลงทะเบียนไว้ในช่อง B และรหัสที่เขาให้มาในช่อง C แล้วกดปุ่ม Register It ในตำแหน่ง D จะทำให้หน้าต่างนี้ ไม่ปรากฏให้เห็นอีกในครั้งต่อไป และยังสามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ว่าการได้รหัสมาจะต้องเสียเงินก่อนครับ

ขั้นตอนที่ 6 แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีรหัส ก็ไม่ต้องกังวลนะครับ เพราะหน้าต่างนี้ จะเป็นแค่หน้าต่างบอกจำนวนการใช้ที่เหลือ และเตือนให้ผู้ใช้ลงทะเบียนเท่านั้น คุณสามารถกดปุ่ม OK ในตำแหน่ง E เพื่อเก็บไฟล์ Flash ได้ตามปกติ เพียงแต่ว่าจำนวนครั้งในการจัดเก็บจะลดลงไปเรื่อยๆ เท่านั้นเอง เพียงเท่านี้ คุณก็จะมีไฟล์ Flash ที่ชื่นชอบเก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์แล้วครับ

ขั้นตอนที่ 7 กลับมาที่การปรับแต่งโปรแกรมกันต่อ ให้คุณกดปุ่มหมายเลข 2 ในภาพที่ 2 จะปรากฏหน้าต่าง Setting ดังภาพที่ 4 ซึ่งจะใช้ประกอบคำอธิบายในขั้นตอนที่ 8-9 ซึ่งจะมีการปรับค่าอยู่ 2 ตัว นั้นคือ Float Toolbar และ Embedded into context menu

ขั้นตอนที่ 8 ถ้าคุณต้องการเอากล่องเครื่องมือบริเวณไฟล์ Flash ออกไป ต้องปลดเครื่องหมายถูกหน้า Float Toolbar ในตำแหน่ง F ออก ในครั้งต่อไป คุณก็จะไม่เห็นกล่องเครื่องมือนี้ อีกต่อไป

ขั้นตอนที่ 9 แต่ถ้าคุณต้องการเอาเมนูควบคุมที่เกิดจากการกดคลิ้กเมาส์ขวาบริเวณไฟล์ Flash ออกไป ให้ปลดเครื่องหมายถูกหน้า Embedded into context menu ในตำแหน่ง G ออก คุณก็จะไม่เห็นเมนูควบคุมให้เห็นอีกต่อไป สำหรับการปลดการควบคุมทั้งสองนี้ออกไปพร้อมกันไม่สามารถทำได้ เพราะจำเป็นต้องมีการควบคุมอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ แต่สามารถเปิดใช้การควบคุมทั้งสองแบบได้พร้อมกัน

ขั้นตอนที่ 10 มาถึงปุ่มสุดท้ายในกล่องเครื่องมือ นั้นคือปุ่ม Help หมายเลข 3 ในภาพที่ 2 เช่นเดิม เป็นปุ่มสำหรับเปิดหน้าต่างสอนการใช้งานอย่างละเอียด ดังภาพที่ 5 ซึ่งใครเก่งภาษาอังกฤษก็อ่านได้เลย แต่ถ้าไม่ถนัดก็อ่านขั้นตอนการใช้งานของผมก็ได้ครับ น่าจะง่ายกว่า

ขั้นตอนที่ 11 มาถึงการควบคุมอีกแบบ ซึ่งจะควบคุมผ่านเมนูคำสั่งด้วยการกดคลิ้กเมาส์ขวาบนบริเวณไฟล์ Flash ซึ่งจะมีเมนูคำสั่งเพิ่มขึ้น 3 เมนูประกอบไปด้วยเมนู Save หมายเลข 4 ถัดไปเป็นเมนู Setting หมายเลข 5 และสุดท้ายเมนู Help หมายเลข 6 ซึ่งเมนูเหล่านี้ จะมีการทำงานเหมือนกับปุ่มควบคุมในกล่องเครื่องมือทุกประการ เพียงแต่เปลี่ยนจากปุ่มเป็นเมนูแทนเท่านั้นเอง ใครถนัดแบบไหนก็เลือกใช้งานได้เลยครับ

หมายเหตุ การใช้งานจะต้องเหลือจำนวนการใช้งานอยู่ ถึงสามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งถ้าไม่เหลือเลย จะทำให้ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป ถึงแม้ว่าคุณจะติดตั้งโปรแกรมใหม่แล้วก็ตาม ก็ยังคงใช้ไม่ได้เหมือนเดิม แต่ถ้าลงวินโดวส์ใหม่แล้วติดตั้งอีกครั้ง ก็สามารถใช้งานได้ต่อได้ครับ แต่ก็ยังคงจำกัดการใช้งานเหมือนเดิม มีทางเดียวเท่านั้น ที่ใช้ได้ตลอดไป นั่นคือการลงทะเบียนโปรแกรมนี้ครับ

เลือกเก็บจากรายการไฟล์ Flash
ในการเก็บไฟล์ Flash ในเว็บเพจที่ประกอบด้วยไฟล์ Flash มากมาย หากต้องมานั่งไล่เก็บที่ละไฟล์ก็คงลำบากน่าดู ดังนั้นโปรแกรม Flash Catcher จึงสร้างส่วนควบคุมพิเศษสำหรับการเก็บไฟล์ Flash ให้อยู่ในรายการไฟล์ที่ง่ายต่อการจัดเก็บ ซึ่งในการติดตั้งปกติ ยังไม่สามารถใช้งานในส่วนนี้ได้ และนี่คือวิธีการนำเอาความสามารถนี้ออกมาใช้งานได้ตามปกติ

ขั้นตอนที่ 1 เปิดโปรแกรม Internet Explorer แล้วกดคลิ้กเมาส์ขวาไปที่บนพื้นที่ว่าง ซึ่งจะปรากฏเมนูดังภาพที่ 6 จากนั้นให้เลือกไปที่เมนู Customize                   ภาพที่ 7                   ภาพที่ 8

...ภาพที่ 7 หน้าต่างที่นำเอาปุ่ม Flash Catcher ออกมาอยู่ในกล่องเครื่องมือบนหน้าต่าง Internet Explorer
...ภาพที่ 8 เมื่อเพิ่มสำเร็จจะมีปุ่ม Flash Catcher อยู่บนกล่องเครื่องมือดังภาพ

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อเข้ามาสู่หน้าต่าง Customize แล้วเลือนเมนูฝั่งซ้ายมือจนเจอปุ่ม Flash Catcher หมายเลข 1 ดังภาพที่ 7 จากนั้น กดปุ่ม Add หมายเลข 2 ปุ่ม Flash Catcher ก็จะไปอยู่ในเมนูหมายเลข 3 กดปุ่ม Close เป็นอันเสร็จสิ้นการนำปุ่มไปอยู่บนเมนูบาร์ของโปรแกรม Internet Explorer

ขั้นตอนที่ 3 หลังจากที่นำเอาปุ่มมาอยู่ที่เมนูดังภาพที่ 8 ได้แล้ว ให้คุณไปยังหน้าเว็บเพจที่มีไฟล์ Flash หลายไฟล์ในหน้าเว็บเพจเดียวก่อน

ชั้นตอนที่ 4 เมื่อโหลดหน้าเว็บเพจเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม Flash Catcher บนเมนูบาร์ในภาพที่ 8 จากนั้น จะปรากฏหน้าต่างสำหรับเก็บไฟล์ Flash จากรายการดังภาพที่ 9                   ภาพที่ 9                    ภาพที่ 10

...ภาพที่ 9
เลือกไฟล์ Flash จากรายการแล้วกดปุ่ม Save ได้เลย
...ภาพที่ 10 เลือกตำแหน่งที่จะเก็บไฟล์ได้จากหน้าต่างนี้

ขั้นตอนที่ 5โปรแกรมจะวิเคราะห์หน้าเว็บเพจที่คุณได้เข้าอยู่ และนำเอาไฟล์เหล่านี้ มาเก็บอยู่ในรายการหมายเลข 1 ซึ่งจะแสดงตำแหน่ง URL ของไฟล์ Flash ในเว็บเพจทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 6 แต่เพียงแค่รายการ URL คงไม่รู้ว่าเป็นไฟล์ไหน ดังนั้น จึงมีหน้าต่าง Preview หมายเลข 2 สำหรับให้คุณได้ดูตัวอย่างที่เคลื่อนไหวให้เห็นก่อนการเก็บไฟล์จริง ซึ่งเพียงแค่คลิ้กไปที่รายการใด ตัวอย่างก็จะปรากฏขึ้นมาทันที

ขั้นตอนที่ 7 เมื่อเลือกไฟล์ที่จะเก็บได้แล้วให้กดปุ่ม Save ในตำแหน่ง 4 ซึ่งจะมีหน้าต่างดังภาพที่ 10 ให้คุณได้เลือกโฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ Flash เมื่อเลือกได้แล้ว กดปุ่ม OK ไฟล์ Flash ที่คุณต้องการ ก็จะอยู่ในฮาร์ดดิสก์เป็นที่เรียบร้อย

นอกจากนี้ คุณสามารถทำการเลือกไฟล์ได้มากกว่า 1 ไฟล์ เพียงแค่คลิ้กลงไปในรายการไฟล์ที่มีอยู่ทั้งหมดพร้อมกัน ไฟล์ Flash ทั้งหมด ก็จะตรงไปยังตำแหน่งที่คุณระบุทันที แต่อย่าลืมว่าจำนวนครั้งในการใช้งานจะลดเท่ากับจำนวนไฟล์ที่เก็บไว้ ดังนั้นถ้าไฟล์ไหนที่ไม่ต้องการก็ไม่ต้องเลือกเก็บไว้ ให้เลือกเฉพาะไฟล์ที่ต้องการจะดีกว่า

หมายเหตุ สำหรับในไฟล์ Flash ที่อยู่หน้าต่าง Popup คุณไม่สามารถใช้งานส่วนนี้เก็บไฟล์ได้ เพราะหน้าต่าง Popup จะไม่มีเมนูบาร์ปรากฏอยู่ ดังนั้น ให้ใช้วิธีแรกในการเก็บไฟล์ Flash แทนก็ได้

สรุป
จากการใช้งานจริงถือว่าไม่ยากเลย เพราะสามารถเก็บไฟล์ Flash ได้ง่ายเหมือนการเก็บภาพ โดยสามารถใช้ปุ่ม บนกล่องเครื่องมือ และค่ำสั่งจากเมนูก็ได้ รวมถึงการเก็บไฟล์ Flash หลายไฟล์บนหน้าเว็บเพจได้ในครั้งเดียว ถือเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้คุณเก็บไฟล์ Flash ได้เป็นอย่างดี แต่น่าเสียดายที่แม้ว่าจะฟรีในการใช้งาน แต่ก็จำกัดจำนวนครั้งในการใช้งาน ซึ่งใช้ได้แค่ 37 ครั้ง เท่านั้น และต้องใช้งานรวมกับโปรแกรม Internet Explorer เท่านั้น โปรแกรมอื่นใช้ไม่ได้
สำหรับผู้ที่สนใจจะใช้งานตลอดไปก็หาซื้อได้ในราคาทีไม่แพงจนเกินไปครับ

รายละเอียดโปรแกรม
ชื่อโปรแกรม : Flash Catcher 2.6
ดาวน์โหลดที่ : http://www.justdosoft.com/
รูปแบบโปรแกรม : Utilities
โปรแกรมขนาด : 1.17 เมกะไบต์
ประเภทโปรแกรม : แชร์แวร์
ระยะการใช้งาน : นับเป็นจำนวนครั้งในการใช้งาน (37 ครั้ง)
ค่าใช้จ่าย : 14.80 ดอลลาร์
รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 95/98/ME/NT/2000/XP
ใช้งานร่วมกับโปรแกรม : Internet Explorer

ข้อมูลจาก : http://www.arip.co.th
โดย บุญชัย แซ่เฮ้ง : axixa111hotmail.com
คุณอาจสนใจ
เหตุผลที่คุณควรใช้ไฟร์วอลล์คอมพิวเตอร์
สายลม (15,057 - 19 เม.ย. 51)
ที่มาคำว่า Thumb drive,Flash Drive,Handy drive
เว็บไทยดีดี (29,516 - 18 ส.ค. 50)
การใช้งานคำสั่ง Selection
first (22,239 - 02 เม.ย. 51)
การทำ POP-UP MENU ด้วยการวาด layer
Tung (102,154 - 23 ธ.ค. 50)
ทำภาพสะท้อนแบบ photoshop ด้วย java script
Coffee cup (30,610 - 29 มี.ค. 51)
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Language)
เฟริสท์ (17,921 - 04 ธ.ค. 50)
สร้างดิสโก้บอลบน
langjuko (58,797 - 22 ต.ค. 51)
การใช้ปุ่มสำเร็จรูป
Mr.Mean (48,601 - 04 มิ.ย. 49)