เชื่อมต่อ Flash MX กับเท็กซ์ไฟล์ และ XML (ตอนที่ 1) จัดทำโดย : Ching Ching พิมพ์


เชื่อมต่อ Flash MX กับเท็กซ์ไฟล์ และ XML (ตอนที่ 1)

คอมโพเน็นต์ UI ในโปรแกรม Flash MX ช่วยให้ผู้ใช้งานสะดวกมากขึ้น โดยผู้ใช้งานสามารถสร้างฟอร์มได้โดยง่ายและเพิ่มเติมอีลีเมนต์เช่น ปุ่มเรดิโอ, คอมโบบ็อกซ์หรือปุ่มกดได้ตามต้องการ...

คอมโพเน็นต์ UI ในโปรแกรม Flash MX ช่วยให้ผู้ใช้งานสะดวกมากขึ้น โดยผู้ใช้งานสามารถสร้างฟอร์มได้โดยง่ายและเพิ่มเติมอีลีเมนต์เช่น ปุ่มเรดิโอ, คอมโบบ็อกซ์ หรือปุ่มกดได้ตามต้องการ...

ครั้งนี้จะมาแนะนำการใช้งานคอมโพเน็นต์ ComboBox โดยการแสดงค่าภายใน ComboBox ผ่านทางมูพวี่ หรือหน้าเว็บเพจ โดยจะนำค่าจากไฟล์ข้อมูลเท็กซ์ไฟล์ เช่น asp, cold fusion, PHP หรือ XML มาแสดงบน คอมโบบ็อกซ์ มาดูตัวอย่างการสร้างกันเลย

คลิ้กปุ่ม New หรือไปคลิ้กที่เมนู File > New

กำหนดขนาดของมูพวี่ ตามต้องการ หรือกำหนดเป็นขนาด 300x100 พิกเซล โดยการคลิ้กปุ่ม Document properties ดูรูปที่ 1                        รูปที่ 1                      รูปที่ 2

จะแสดงไดอะล็อกบ็อกซ์ Document properties ใส่ขนาดของมูพวี่ที่ต้องการลงฝนช่อง Dimensions: แล้วคลิ้กปุ่ม OK

เปลี่ยนชื่อ Layer 1 เป็น actions เพื่อกำหนดค่าแอ็กชันให้กับ Flash

คลิ้กขวาลงบนเฟรมที่ 1 เลือกรายการ Actions หรือกดแป้น F9 เพื่อแสดงหน้าต่าง Actions

ใส่สคริปต์ในการดึงไฟล์ผ่านทาง text file ลงในเฟรมที่ 1 ดังนี้... ดูรูปที่ 2

//โหลดเท็กซ์ไฟล์
var sitestext = new loadVars();
sitestext.load(“sites.txt”); ดูรูปที่ 3                   รูปที่ 3                   รูปที่ 4

ไปสร้างเท็กซ์ไฟล์ หรืออาจเป็นเท็กซ์ไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรม ASP, PHP หรือ Cold Fusion ก็ได้ ที่มีข้อมูลดังนี้...

Sites=ARIP,COMMART,AR4U&URLs=http://www.arip.co.th,http:// www.commart.co.th,http://www.ar4u.com&End=1

จะมีตัวแปรอยู่สองค่าคือ Sites และ URLs เพื่อให้กำหนดค่าตัวแปร หากมีหลายค่าจะใช้คอมมาเป็นตัวบาง โดยไฟล์ดังกล่าวจะนำข้อมูลไปแสดงในคอมโพเน็นต์ ComboBox

สร้างเลเยอร์ใหม่ ที่ชื่อว่าลาเบล labels โดยการคลิ้กปุ่ม Insert Layer ดูรูปที่ 4

แล้วต้องชื่อลาเบล โดยไปพิมพ์ข้อความที่ต้องการแสดงในช่อง Frame ในพาเนล Properties

ไปคลิ้กขวาเลือก Insert Keyframeในเฟรมที่ 2 ดูรูปที่ 5                      รูปที่ 5                   รูปที่ 6

จากนั้นใส่สคริปต์ลงในเฟรมที่ 2 ดังนี้...

sitestext.onLoad = function(success) {
if (success) {
if (sitestext.End == 1) {
gotoAndPlay(“end”);
}
else {
gotoAndPlay(“start”);
}
}
}

สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเพื่อแสดงคอมโบบ็อกซ์ จากนั้นไปยังเฟรมที่ 3 แล้วคลิ้กขวาเลือก Insert Keyframe ดูรูปที่ 6                      รูปที่ 7

ไปลากคอมโพเน็นต์ ComboBox มายังเฟรมที่ 3 บนเลเยอร์ Combo

ตั้งชื่อในช่อง Component เป็น CBOLoadSites และชื่อลาเบลลงไปหน้าคอมโบบ็อกซ์

ไปคลิ้กขวาลงบนเฟรมที่ 3 ของเลเยอร์ Actions เพื่อเลือก Insert Keyframe ดูรูปที่ 7

ข้อมูลจาก : http://www.arip.co.th
โดย Ching Ching

คุณอาจสนใจ
วิธีการต่ออายุโปรแกรมแบบ Trail ให้ไม่มีวันหมด
เว็บไทยดีดี (17,349 - 03 พ.ย. 50)
การใส่ Emotion ใส่ในเว็บบอร์ด
Zerohate (39,206 - 22 ก.ย. 50)
การใส่หัวข้อให้กับเอกสาร HTML
สายลม (43,852 - 04 มิ.ย. 49)
การสร้างรูปภูเขาจำลอง จาก รูป 2 มิติ
first (33,120 - 13 พ.ย. 51)
การใช้คำสั่ง IIF กับคิวรี
นายจืด (24,944 - 29 มี.ค. 51)
เทคนิคการทำ อักษรสีทอง
Black-Hawk (121,829 - 18 ม.ค. 51)
การใส่ link ใน flash
Charoen (151,168 - 28 พ.ย. 50)
Block ip คนมาป่วนเว็บไม่ให้เข้าเว็บ
Zerohate (37,116 - 21 พ.ย. 50)