การทำปุ่มควบคุมการเล่นเพลง จัดทำโดย : Charoen พิมพ์


1. import เสียงที่ต้องการ โดยไปที่เมนู file > import > import to stage หรือกด ctrl + R ดังรูป

2. เลือกเสียงที่ต้องการ แล้วคลิก ok ดังรูป

3. เสียงที่ import เข้ามา จะอยู่ที่ Library (เมนู Window > Library หรือ กด Ctrl+L)

4. insert keyframe ลงไปใน frame ที่ 2 ลากไฟล์เสียงจาก Library ลงไปใน stage และตั้งชื่อ layer ว่า sound จะำได้ดังรูป

4.1 ด้านล่างตรง properties ให้เลือกตรง Sync เป็น Start ดังรูป

5. สร้าง layer ใหม่ ตั้งชื่อว่า action

6. คลิกที่ keyframe ใน layer action แล้วกด F9 เพื่อใส่ action script ดังรูป

7. สร้าง layer ใหม่ให้ชื่อว่า control

8. ไปที่เมนู window > common libraries > buttons

9. เลือกปุ่ม play แล้วใส่ลงไปใน stage ดังรูป

10. เลือกปุ่ม stop แล้วใส่ลงไปใน stage ต่อจากปุ่ม play ดังรูป

11. คลิกที่ปุ่ม play แล้วกด F9 เพื่อใส่ action script ดังรูป

12. คลิกที่ปุ่ม stop แล้วกด F9 เพื่อใส่ action script ดังรูป

13. แล้วก็จะได้ ปุ่มควบคุมการเล่นเพลง ดังรูป

คุณอาจสนใจ
ทำริมฝีปากให้สวยงามด้วยLip Gloss โดย Photoshop
langjuko (302,817 - 08 ต.ค. 51)
ออปชั่นในการวาง
นายนุก (18,214 - 25 ก.พ. 51)
เทคนิคการรวมภาพแบบไม่มีรอยต่อ
Mr.GuruZ (315,497 - 04 มิ.ย. 49)
เร่งสปีด FireFox
เว็บไทยดีดี (20,583 - 29 ก.ย. 50)
การลบข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL
Mr.GuruZ (59,050 - 03 มิ.ย. 49)
การใส่ตัวอักษรวิ่งแบบความฝัน (Dream)
Mr.GuruZ (87,914 - 04 มิ.ย. 49)
เทคนิคการทำ drag & drop
Charoen (72,534 - 22 ม.ค. 51)
การทำตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ โดยใช้ ฟังก์ชั่น strtolower(); และ strtoupperr();
first (40,323 - 23 ธ.ค. 50)