การใช้งาน ProgressBar Component จัดทำโดย : Mr.GuruZ พิมพ์
 การใช้งาน ProgressBar

อีกหนึ่ง Component ที่ช่วยอำนวยความสะดวก ช่วยให้เราแสดงสถานะของงาน Flash ในช่วงที่ผู้ใช้รอการแสดงผล

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เตรียมเอกสาร ดังภาพ

2. ทำการสร้างงาน Flash ไปตามปกติ จากนั้น New Layer เพื่อใส่ Script Loading.. ดังภาพ

3. Script ที่ใส่
myProgressBarListener = new Object();
myProgressBarListener = function (eventObject) {
myProgressBar._visible = false;
gotoAndPlay(2);
};
myProgressBarListener
myProgressBar.addEventListener("complete", myProgressBarListener);
myProgressBar.mode = "polled";
myProgressBar.source = "_root";
myProgressBar.conversion = "1";
myProgressBar.label = "LOADING %3%%";
myProgressBar.direction = "right";
myProgressBar.labelPlacement = "bottom";
stop();

4. ใส่ Script ดังภาพ

5. จากนั้น New Layer เพื่อใส่ Component ProgressBar ดังภาพ


6. ตั้งชื่อให้กับ Component "myProgressBar" ดังภาพ

7. จากนั้นลอง Run ทดสอบ แต่ในบางครั้งถ้ามองไม่ทัน หรือไม่ขึ้น Load ให้กด Ctrl+Enter
อีกครั้ง ดังภาพ8. ไฟล์ตัวอย่าง กด Refresh เพื่อโหลดข้อมูลอีกครั้ง

 

คุณอาจสนใจ
เปลี่ยนสีตารางเมื่อนำ Mouse ไปชี้ (MX)
Mr.GuruZ (53,503 - 04 มิ.ย. 49)
สรุปคำสั่ง Action Script บน Flash MX (ตอนที่ 6)
สหรัถ แซ่ตั้ง (33,029 - 08 ก.ย. 50)
ชื่อไฟล์ต่างๆเป็นตัวหนังสือสีน้ำเงิน
เว็บไทยดีดี (21,072 - 22 ก.ย. 50)
การทำระบบ Login โดยใช้ฐานข้อมูล
Mr.GuruZ (259,264 - 03 มิ.ย. 49)
เร่งสปีด Firefoxให้เร็วสุดขั้ว
เว็บไทยดีดี (15,083 - 29 ก.ย. 50)
SmarThumb ซอฟต์แวร์สำหรับ Flash Drive USB ตัวแรกของโลก
เว็บไทยดีดี (17,855 - 18 ส.ค. 50)
การใส่หัวตารางอัตโนมัต
Victor (58,913 - 13 ม.ค. 50)
การทำปุ่มควบคุมการเล่น movie ของ flash
Charoen (69,636 - 21 พ.ย. 50)