การใช้งาน ProgressBar Component จัดทำโดย : Mr.GuruZ พิมพ์
 การใช้งาน ProgressBar

อีกหนึ่ง Component ที่ช่วยอำนวยความสะดวก ช่วยให้เราแสดงสถานะของงาน Flash ในช่วงที่ผู้ใช้รอการแสดงผล

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เตรียมเอกสาร ดังภาพ

2. ทำการสร้างงาน Flash ไปตามปกติ จากนั้น New Layer เพื่อใส่ Script Loading.. ดังภาพ

3. Script ที่ใส่
myProgressBarListener = new Object();
myProgressBarListener = function (eventObject) {
myProgressBar._visible = false;
gotoAndPlay(2);
};
myProgressBarListener
myProgressBar.addEventListener("complete", myProgressBarListener);
myProgressBar.mode = "polled";
myProgressBar.source = "_root";
myProgressBar.conversion = "1";
myProgressBar.label = "LOADING %3%%";
myProgressBar.direction = "right";
myProgressBar.labelPlacement = "bottom";
stop();

4. ใส่ Script ดังภาพ

5. จากนั้น New Layer เพื่อใส่ Component ProgressBar ดังภาพ


6. ตั้งชื่อให้กับ Component "myProgressBar" ดังภาพ

7. จากนั้นลอง Run ทดสอบ แต่ในบางครั้งถ้ามองไม่ทัน หรือไม่ขึ้น Load ให้กด Ctrl+Enter
อีกครั้ง ดังภาพ8. ไฟล์ตัวอย่าง กด Refresh เพื่อโหลดข้อมูลอีกครั้ง

 

คุณอาจสนใจ
การติดตั้ง PHP โดยใช้ Apache จำลองเป็น Server
Mr.GuruZ (59,816 - 01 ก.พ. 50)
การนำโค้ด PHP ใส่ใน HTML
Mr.GuruZ (5,566 - 03 มิ.ย. 49)
การทำตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ โดยใช้ ฟังก์ชั่น strtolower(); และ strtoupperr();
first (40,300 - 23 ธ.ค. 50)
เทคนิคการเปลี่ยนแผ่นสไลด์
หมูขุน (30,765 - 04 ก.พ. 50)
Effect Thunder
Lee (115,441 - 22 ส.ค. 49)
หน้าต่างเชื่อมต่อเน็ตโผล่ขึ้นมาเองแก้ไงนะ XP
เว็บไทยดีดี (15,242 - 26 ม.ค. 51)
เปลี่ยนขนาดไอคอนบนเดสก์ทอป Vista
เว็บไทยดีดี (14,871 - 22 ก.ย. 50)
การทำ link ไร้เส้นใต้
Tung (94,528 - 23 ธ.ค. 50)