การใช้งาน ProgressBar Component จัดทำโดย : Mr.GuruZ พิมพ์
 การใช้งาน ProgressBar

อีกหนึ่ง Component ที่ช่วยอำนวยความสะดวก ช่วยให้เราแสดงสถานะของงาน Flash ในช่วงที่ผู้ใช้รอการแสดงผล

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เตรียมเอกสาร ดังภาพ

2. ทำการสร้างงาน Flash ไปตามปกติ จากนั้น New Layer เพื่อใส่ Script Loading.. ดังภาพ

3. Script ที่ใส่
myProgressBarListener = new Object();
myProgressBarListener = function (eventObject) {
myProgressBar._visible = false;
gotoAndPlay(2);
};
myProgressBarListener
myProgressBar.addEventListener("complete", myProgressBarListener);
myProgressBar.mode = "polled";
myProgressBar.source = "_root";
myProgressBar.conversion = "1";
myProgressBar.label = "LOADING %3%%";
myProgressBar.direction = "right";
myProgressBar.labelPlacement = "bottom";
stop();

4. ใส่ Script ดังภาพ

5. จากนั้น New Layer เพื่อใส่ Component ProgressBar ดังภาพ


6. ตั้งชื่อให้กับ Component "myProgressBar" ดังภาพ

7. จากนั้นลอง Run ทดสอบ แต่ในบางครั้งถ้ามองไม่ทัน หรือไม่ขึ้น Load ให้กด Ctrl+Enter
อีกครั้ง ดังภาพ8. ไฟล์ตัวอย่าง กด Refresh เพื่อโหลดข้อมูลอีกครั้ง

 

คุณอาจสนใจ
การสร้างพื้นผิวของลูกโลก (ตอนที่ 1)
อ.เล็ก (43,982 - 04 มิ.ย. 49)
การสั่งพิมพ์เอกสาร
Mr.Nook (19,558 - 08 ม.ค. 51)
การสร้าง Query ด้วย wizard
คุณอ้อม (36,803 - 30 เม.ย. 50)
เริ่มการใช้งาน PowerPoint
หมูขุน (18,031 - 04 ก.พ. 50)
หากคุณใช้ Thumb Drive คุณต้องมีโปรแกรมนี้
เว็บไทยดีดี (36,174 - 18 ส.ค. 50)
เทคนิคการทำภาพถ่าย กลาย เป็นภาพ เขียน สีน้ำ ด้วย Photoshop
Tung (129,291 - 23 ธ.ค. 50)
สร้างตาราง : Table
อ้อม (27,216 - 07 เม.ย. 50)
ตัวอักษรลุกเป็นไฟ
charoen (150,288 - 31 ก.ค. 50)