การกำหนดวัตถุหมุนรอบตัวเอง จัดทำโดย : Webmaster พิมพ์
 Untitled Document

การหมุนรอบตัวเองโดยเราสามารถที่จะกำหนดรอบของการหมุนได้

1.นำชิ้นงานที่เราจะต้องการให้หมุน วางไว้บน Stage2.จากนั้นให้เพิ่ม Keyframe โดยเลือกเฟรมที่เราต้องการ แล้วคลิกขวาเลือก Insert Keyframe3.คลิกขวาที่ เฟรมแรก เลือก Create Motion Tween
4.กำหนดค่าต่างๆของ Motion Tween ใน Properties Panel ดังนี้
   * ที่ช่อง Tween ให้เราเลือก Motion
   * ที่ช่อง Rotate ให้เราเลือก CW (หมุนตามเข็มนาฬิกา) หรือ CCW (หมุนทวนเข็มนาฬิกา)
   * ที่ช่อง Times ให้เราใส่จำนวนรอบที่เราต้องการให้ชิ้นงานหมุน5.จากนั้นให้เราทดสอบชิ้นงานโดยกด Ctrl + Enter ก็จะพอว่าชิ้นงาน หมุนรอบตัวเอง

 

คุณอาจสนใจ
การทำ Guestbook ด้วย Dreamweaver ตอนที่ 2
first (64,502 - 21 ม.ค. 51)
การใช้แบบฟอร์ม Organization Char
หมูขุน (13,134 - 04 ก.พ. 50)
การกำหนดวัตถุประสงค์ และการออกแบบฐานข้อมูล
Mr.N (22,626 - 30 เม.ย. 50)
เทคนิคการใช้ Mask เพื่อการเปลี่ยนสีตัวอักษร
Tung (126,351 - 06 ธ.ค. 50)
การแก้ปัญหา Windows XP�Shut Down ช้ามากๆ
Black-Hawk (47,871 - 19 ก.พ. 51)
การทำ Banner ง่ายๆ สไตล์ Namo WebEditor
Mr.GuruZ (47,752 - 10 พ.ค. 51)
การแทรกรูปภาพ
Mr.GuruZ (45,226 - 04 มิ.ย. 49)
การเพิ่มข้อมูลลง Record
อ้อม (22,607 - 07 เม.ย. 50)