การกำหนดวัตถุหมุนรอบตัวเอง จัดทำโดย : Webmaster พิมพ์
 Untitled Document

การหมุนรอบตัวเองโดยเราสามารถที่จะกำหนดรอบของการหมุนได้

1.นำชิ้นงานที่เราจะต้องการให้หมุน วางไว้บน Stage2.จากนั้นให้เพิ่ม Keyframe โดยเลือกเฟรมที่เราต้องการ แล้วคลิกขวาเลือก Insert Keyframe3.คลิกขวาที่ เฟรมแรก เลือก Create Motion Tween
4.กำหนดค่าต่างๆของ Motion Tween ใน Properties Panel ดังนี้
   * ที่ช่อง Tween ให้เราเลือก Motion
   * ที่ช่อง Rotate ให้เราเลือก CW (หมุนตามเข็มนาฬิกา) หรือ CCW (หมุนทวนเข็มนาฬิกา)
   * ที่ช่อง Times ให้เราใส่จำนวนรอบที่เราต้องการให้ชิ้นงานหมุน5.จากนั้นให้เราทดสอบชิ้นงานโดยกด Ctrl + Enter ก็จะพอว่าชิ้นงาน หมุนรอบตัวเอง

 

คุณอาจสนใจ
การใช้คำสั่ง Random กับฐานข้อมูล
Mr.GuruZ (43,991 - 03 มิ.ย. 49)
การทำ Poll ตอนที่ 1 (สร้างฐานข้อมูล)
Mr.GuruZ (40,703 - 03 มิ.ย. 49)
แนะการใช้งาน Create ในส่วนของ Standard Primitives
first (19,552 - 02 เม.ย. 51)
ประเภทของข้อมูลในการใช้งาน
Mr.N (23,490 - 30 เม.ย. 50)
วิธีคำนวณ Data Transfer ของเว็บทำอย่างไร
เว็บไทยดีดี (14,305 - 19 ม.ค. 51)
อยากซ่อนไฟล์ MSConfig
เว็บไทยดีดี (14,794 - 26 ม.ค. 51)
ลบ Help and Suport ออกจาก Start เมนูของคุณ XP
เว็บไทยดีดี (14,464 - 01 ก.ย. 50)
เปลี่ยนสีเมนูเว็บไซต์ ง่ายเพียงปลาย Mouse
Mr.GuruZ (21,845 - 15 มี.ค. 51)