การกำหนดวัตถุหมุนรอบตัวเอง จัดทำโดย : Webmaster พิมพ์
 Untitled Document

การหมุนรอบตัวเองโดยเราสามารถที่จะกำหนดรอบของการหมุนได้

1.นำชิ้นงานที่เราจะต้องการให้หมุน วางไว้บน Stage2.จากนั้นให้เพิ่ม Keyframe โดยเลือกเฟรมที่เราต้องการ แล้วคลิกขวาเลือก Insert Keyframe3.คลิกขวาที่ เฟรมแรก เลือก Create Motion Tween
4.กำหนดค่าต่างๆของ Motion Tween ใน Properties Panel ดังนี้
   * ที่ช่อง Tween ให้เราเลือก Motion
   * ที่ช่อง Rotate ให้เราเลือก CW (หมุนตามเข็มนาฬิกา) หรือ CCW (หมุนทวนเข็มนาฬิกา)
   * ที่ช่อง Times ให้เราใส่จำนวนรอบที่เราต้องการให้ชิ้นงานหมุน5.จากนั้นให้เราทดสอบชิ้นงานโดยกด Ctrl + Enter ก็จะพอว่าชิ้นงาน หมุนรอบตัวเอง

 

คุณอาจสนใจ
การเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล MySQL โดยใช้ Form
Mr.GuruZ (118,682 - 03 มิ.ย. 49)
ไร้สายมั่นใจด้วย WPA2
เว็บไทยดีดี (16,010 - 25 ส.ค. 50)
Rectangular Marquee (M)
Mr.GuruZ (81,378 - 22 ก.ย. 50)
การสั่งพิมพ์เอกสาร
Mr.Nook (18,386 - 08 ม.ค. 51)
แนะนำเมนูใช้งานหลัก ๆ ของ PowerPoint
หมูขุน (14,189 - 04 ก.พ. 50)
การทำข้อความวิ่งตามเมาส์
Mr.GuruZ (30,521 - 26 พ.ย. 50)
การค้นหาข้อความ และแทนที่ด้วยข้อความใหม่
Mr.nook (21,922 - 14 ม.ค. 51)
เทคนิคการทำภาพขาว - ดำ ให้เป็นภาพสี
Black-Hawk (184,666 - 29 ก.พ. 51)