การเปลี่ยนรูปทรงโดยใช้ Motion Shape จัดทำโดย : Mr.GuruZ พิมพ์
 Un title page

การเปลี่ยนรูปทรงโดยใช้ Motion Shape ในโปรแกรม Flash นอกจากที่จะทำภาพเคลื่อนไหวแล้วยังสามารถเปลี่ยนลักษณะรูปทรงได้ ช่วยให้เราไม่จำเป็นต้องวาดลักษณะของวัตถุซ้ำๆ

ขั้นตอนการทำ

1. สร้างเอกสารเปล่าขึ้นมา ดังภาพ

2. วาดวัตถุที่เราต้องการให้เป็นวัตถุเริ่มต้น ในที่นี้ผมวาดสี่เหลี่ยม จัดตำแหน่งให้อยู่กึ่งกลาง ดังภาพ

3. กำหนดขนาด Movie ว่าเราต้องการให้เปลี่ยนรูปทรงช้าหรือเร็วในที่นี้ผมกำหนด 20 Frame ให้คลิกขวาที่ตำแหน่ง Frame จากนั้นเลือก Insert KeyFrame ดังภาพ

4. จากนั้นจะมี KeyFrame ที่จุดเริ่มต้น - สิ้นสุดของ Movie ที่จะเปลี่ยนวัตถุ ดังภาพ

5. หลังจากนั้นลบวัตถุที่อยู่ในตำแหน่ง Frame ที่ 20 ออกแล้ววาดวัตถุที่เราต้องการให้เปลี่ยน ในที่นี้ผมวาดวงกลม ดังภาพ

6. ทำการ Highlight ตั้งแต่ Frame 1 - Frame 20 ดังภาพ

7. หลังจากนั้นลอง Preview โดยกด Ctrl+Enter ดังตัวอย่าง

8. ลองทำดูนะครับ เป็นพื้นฐานในการทำ Animation ในขั้นตอนต่อๆ ไป

 

คุณอาจสนใจ
คุณสมบัติหลักของ Flash Drive
เว็บไทยดีดี (21,176 - 28 ก.ค. 50)
Dreamweaver MX กับการติดต่อฐานข้อมูล Mysql
Mr.GuruZ (45,303 - 04 มิ.ย. 49)
Smart Tip แต่งภาพ: ลดความสว่างส่วนเกิน
เว็บไทยดีดี (93,045 - 26 เม.ย. 51)
หน้าต่างเชื่อมต่อเน็ตโผล่ขึ้นมาเองแก้ไงนะ XP
เว็บไทยดีดี (15,242 - 26 ม.ค. 51)
ตรวจสอบวันที่ย้อนหลัง - เดินหน้า
Mr.GuruZ (48,375 - 03 มิ.ย. 49)
การใช้รูปภาพเป็น Background
หมูขุน (31,338 - 04 ก.พ. 50)
สร้างข้อความในแบบของการ์ตูน
langjoko (336,155 - 30 ต.ค. 51)
การทำวัตถุ โปร่งใส
first (25,775 - 02 เม.ย. 51)