การเปลี่ยนรูปทรงโดยใช้ Motion Shape จัดทำโดย : Mr.GuruZ พิมพ์
 Un title page

การเปลี่ยนรูปทรงโดยใช้ Motion Shape ในโปรแกรม Flash นอกจากที่จะทำภาพเคลื่อนไหวแล้วยังสามารถเปลี่ยนลักษณะรูปทรงได้ ช่วยให้เราไม่จำเป็นต้องวาดลักษณะของวัตถุซ้ำๆ

ขั้นตอนการทำ

1. สร้างเอกสารเปล่าขึ้นมา ดังภาพ

2. วาดวัตถุที่เราต้องการให้เป็นวัตถุเริ่มต้น ในที่นี้ผมวาดสี่เหลี่ยม จัดตำแหน่งให้อยู่กึ่งกลาง ดังภาพ

3. กำหนดขนาด Movie ว่าเราต้องการให้เปลี่ยนรูปทรงช้าหรือเร็วในที่นี้ผมกำหนด 20 Frame ให้คลิกขวาที่ตำแหน่ง Frame จากนั้นเลือก Insert KeyFrame ดังภาพ

4. จากนั้นจะมี KeyFrame ที่จุดเริ่มต้น - สิ้นสุดของ Movie ที่จะเปลี่ยนวัตถุ ดังภาพ

5. หลังจากนั้นลบวัตถุที่อยู่ในตำแหน่ง Frame ที่ 20 ออกแล้ววาดวัตถุที่เราต้องการให้เปลี่ยน ในที่นี้ผมวาดวงกลม ดังภาพ

6. ทำการ Highlight ตั้งแต่ Frame 1 - Frame 20 ดังภาพ

7. หลังจากนั้นลอง Preview โดยกด Ctrl+Enter ดังตัวอย่าง

8. ลองทำดูนะครับ เป็นพื้นฐานในการทำ Animation ในขั้นตอนต่อๆ ไป

 

คุณอาจสนใจ
วิธีกำจัด Virus Godzilla
เว็บไทยดีดี (21,390 - 15 ก.ย. 50)
เว็บลามก...ป่วนแก้ไง
เว็บไทยดีดี (15,415 - 29 ก.ย. 50)
เรียนรู้วิธีการสร้างฐานข้อมูลด้วยตัวคุณเอง
Mr.N (34,230 - 30 เม.ย. 50)
กลุ่มเครื่องมือ WordArt
หมูขุน (14,746 - 04 ก.พ. 50)
วิธีค้นหาไฟล์และโฟลเดอร์อย่างรวดเร็ว XP
เว็บไทยดีดี (17,353 - 04 พ.ย. 50)
เพิ่มความเร็ว Vista ด้วย Flash Drive คุ้มค่าหรือไม่
ไอ้จุก (18,221 - 15 มี.ค. 51)
การใส่ Header และ Footer
หมูขุน (27,995 - 04 ก.พ. 50)
การสร้างปฏิทิน Online
first (92,267 - 23 ธ.ค. 50)