การทำวัตถุเคลื่อนไหว จัดทำโดย : Mr.GuruZ พิมพ์
 Un title page
การทำวัตถุเคลื่อนไหว การที่เราจะทำวัตถุให้เคลื่อนไหวนั้นใน Flash ถือได้ว่าใช้งานได้ง่ายมากโดยที่เราไม่ต้องมานั่งวาดภาพทีละภาพ มาดูขั้นตอนการทำ

ขั้นตอนการทำ
1. วาดวัตถุที่เราต้องการทำภาพเคลื่อไหว


2. หลังจากที่เราวาดถัตถุเรียบร้อยแล้วให้เรามากำหนด Key Frame เพื่อระบุตำแหน่งเริ่ม - สิ้นสุดของวัตถุ ในที่นี้ผมจะกำหนดความยาว 30 Frame ให้เราคลิกขวาที่ Key Frame ที่ 30 แล้วเลือก Insert KeyFrame ดังภาพ


3. หลังจากที่เราใส่ Key Frame ลงไปแล้วจะสังเกตุที่ Frame จะเป็นสีเทา และมีจุดหัวท้าย ดังภาพ


4. หลังจากนั้นให้เรานำ Mouse เลือก Frame ทั้งหมดตั้งแต่ 1 - 30 แล้วคลิกขวาเลือก Create Motion Tween ดังภาพ


5. หลังจากที่เราใส่ Motion Tween แล้วสังเกตุว่า Frame จะเป็นสีม่วงมีลูกศรชี้หัวท้าย ดังภาพ


6. หลังจากนั้นให้คลิกที่ Frame ที่ 30 แล้วนำ Mouse มาลากวัตถุไปยังตำแหน่งที่เราต้องการ


7. จากนั้นลองทดสอบโดยกด Ctrl+Enter ผลจะได้ดังภาพ


คุณอาจสนใจ
การใส่หัวตารางอัตโนมัต
Victor (59,000 - 13 ม.ค. 50)
การใส่ Movies
หมูขุน (25,452 - 04 ก.พ. 50)
มุมมองแบบต่าง ๆ ใน Word 2000
อ้อม (20,392 - 13 ม.ค. 50)
การระบายสีภาำพโดยใช้เครื่องมือ Brush Tool
น้องฝ้าย (75,078 - 22 ก.ย. 50)
การตั้งค่าชนิดข้อมูล และขนาด
Mr.N (44,087 - 02 มิ.ย. 50)
สร้างปกหนังสือด้วย tool
langjuko (322,011 - 28 ต.ค. 51)
วิธีกำจัด virus adober.exe ที่แฝงมากับ Handy drive
เว็บไทยดีดี (20,948 - 15 ก.ย. 50)
เครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการสร้างตาราง
Mr.N (20,854 - 30 เม.ย. 50)