การเปลี่ยนขนาดเส้นขอบของวัตถุ จัดทำโดย : Mr.GuruZ พิมพ์
 Un title page
การเปลี่ยนขนาดเส้นขอบของวัตถุ โดยปกติที่เราวาดถัตถุขึ้นมานั้นโปรแกรมจะกำหนดขนาดความหนาของวัตถุให้มา 1 px แต่ถ้าเราต้องการให้ขนาดเพิ่มขึ้นโดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการทำ
1. วาดวัตถุที่เราต้องการ2. หลังจากนั้นคลิกเลือกที่เส้นขอบ แล้วเลือกเปลี่ยนขนาดจาก Properties ของตัวโปรแกรมได้เลย


คุณอาจสนใจ
การ Dump ข้อมูล MySQL
Mr.GuruZ (45,210 - 03 มิ.ย. 49)
การใช้งาน Layer
Mr.GuruZ (43,741 - 04 มิ.ย. 49)
เครื่องมือใช้งานหลักบนแถบเครื่องมือ
เว็บไทยดีดี (23,539 - 02 เม.ย. 51)
เทคนิคเปลื่ยน Harddisk เก่าใส่เครื่องใหม่
เว็บไทยดีดี (13,909 - 28 ก.ค. 50)
สร้างข้อความโดนลมพัดจาก Photoshop
langjuko (105,793 - 24 ก.ย. 51)
การทำปุ่ม Capsule
Mr.MAX (53,815 - 04 มิ.ย. 49)
เทคนิคการลบพื้นหลัง
Mr.GuruZ (149,831 - 04 มิ.ย. 49)
สร้างข้อความแนวๆ อย่างง่าย
langjuko (146,104 - 16 พ.ค. 51)