การเปลี่ยนขนาดเส้นขอบของวัตถุ จัดทำโดย : Mr.GuruZ พิมพ์
 Un title page
การเปลี่ยนขนาดเส้นขอบของวัตถุ โดยปกติที่เราวาดถัตถุขึ้นมานั้นโปรแกรมจะกำหนดขนาดความหนาของวัตถุให้มา 1 px แต่ถ้าเราต้องการให้ขนาดเพิ่มขึ้นโดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการทำ
1. วาดวัตถุที่เราต้องการ2. หลังจากนั้นคลิกเลือกที่เส้นขอบ แล้วเลือกเปลี่ยนขนาดจาก Properties ของตัวโปรแกรมได้เลย


คุณอาจสนใจ
การแทรกภาพจาก Assets
Mr.GuruZ (33,778 - 04 มิ.ย. 49)
วิธีคำนวณ Data Transfer ของเว็บทำอย่างไร
เว็บไทยดีดี (14,305 - 19 ม.ค. 51)
การทำงานกับ Query
อ้อม (20,133 - 30 เม.ย. 50)
การแสดงค่าของ Array
Mr.GuruZ (31,491 - 03 มิ.ย. 49)
การส่งออกเข้า Ms Excel อย่างง่ายๆ
first (37,335 - 23 ธ.ค. 50)
การเก็บค่า CheckBox ลงฐานข้อมูล
Mr.GuruZ (59,057 - 03 มิ.ย. 49)
การแทรกเลขหน้าอย่างรวดเร็ว
สายลม (22,972 - 13 ม.ค. 50)
การใส่ Movies
หมูขุน (25,415 - 04 ก.พ. 50)