การเปลี่ยนขนาดเส้นขอบของวัตถุ จัดทำโดย : Mr.GuruZ พิมพ์
 Un title page
การเปลี่ยนขนาดเส้นขอบของวัตถุ โดยปกติที่เราวาดถัตถุขึ้นมานั้นโปรแกรมจะกำหนดขนาดความหนาของวัตถุให้มา 1 px แต่ถ้าเราต้องการให้ขนาดเพิ่มขึ้นโดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการทำ
1. วาดวัตถุที่เราต้องการ2. หลังจากนั้นคลิกเลือกที่เส้นขอบ แล้วเลือกเปลี่ยนขนาดจาก Properties ของตัวโปรแกรมได้เลย


คุณอาจสนใจ
มุมมองเค้าโครงการอ่าน
นายนุก (19,901 - 07 ก.พ. 51)
การใช้เครื่องมือ Patch Tool
ดินสอ (124,198 - 15 มี.ค. 51)
10 อันดับโปรแกรมฟรี ที่น่ายัดไว้ใน Thumb Drive
เว็บไทยดีดี (33,225 - 18 ส.ค. 50)
ระบบตรวจสอบความปลอดภัยของรหัสผ่าน
first (27,599 - 18 ม.ค. 51)
การ Convert ระหว่าง char* กับ int ใน C
langjuko (60,038 - 19 ก.ย. 51)
เชื่อมต่อ Flash MX กับเท็กซ์ไฟล์ และ XML (ตอนที่ 1)
Ching Ching (28,222 - 29 ก.ย. 50)
สรุปคำสั่ง Action Script บน Flash MX (ตอนที่ 4)
สหรัถ แซ่ตั้ง (27,187 - 08 ก.ย. 50)
Custom Shape Tool (U)
Mr.GuruZ (68,967 - 22 ก.ย. 50)