การกำหนดขอบเขตการพิมพ์งานบน excel จัดทำโดย : langjuko พิมพ์

การกำหนดขอบเขตการพิมพ์งานบน excel

1.เมื่อเราได้ข้อมูลที่เราต้องการพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ให้ลากเม้าส์ในบริเวณที่เราต้องการพิมพ์

2.file --->Print Area--->Set Pring Area ขั้นตอนนี้เราจะเห็นเส้นปะเกิดขึ้นนั่นคือ ขอบเขตของการพิมพ์ต่อ 1 หน้า

ถ้าข้อมูลของเราต้องพิมพ์แบบกระดาษแนวนอนให้เลือกที่ file ---> page setup ---> Landscape


3.ลองกด flie--->Print Preview หรือจะเลือกสัญลักษณ์ตามรูปด้านล่างก็ได้ค่ะ ขั้นตอนนี้เป็นการดูตัวอย่างก่อนพิมพ์

4.สั่งพิมพ์ได้เลยค่ะ

ถ้าเราต้องการพิมพ์ตารางตัวอย่าง 2 ตาราง เราก็กำหนดขอบเขตการพิมพ์เป็น 2 ตารางได้เลยค่ะ

คุณอาจสนใจ
การแสดงค่าของ Array
Mr.GuruZ (31,573 - 03 มิ.ย. 49)
การใส่สีให้กับตัวอักษรใน Dream
Mr.GuruZ (50,369 - 04 มิ.ย. 49)
การทำ Poll ตอนที่ 5 (การสร้างหน้า Vote และหน้าแสดงผล)
Mr.GuruZ (49,433 - 03 มิ.ย. 49)
การใช้แบบฟอร์ม Text&Clip Art
หมูขุน (12,157 - 04 ก.พ. 50)
ใส่รูปให้กับโฟลเดอร์ของคุณง่าย ๆ
สายลม (18,601 - 05 เม.ย. 51)
การทำ Expaning_text
Black-Hawk (123,910 - 22 ก.พ. 51)
สร้าง cell ให้เสมือนปุ่มบน MS Excel
langjuko (40,990 - 29 ต.ค. 51)
หลักการสร้างสูตรคำนวณ และลำดับการคำนวณ
นายนุก (61,678 - 04 มี.ค. 51)