การรวมข้อความจากหลายๆ เซลล์เข้าด้วยกัน จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การรวมข้อความจากหลายๆ เซลล์เข้าด้วยกัน

ถ้าเราต้องการรวมข้อความหลายๆ เซลล์เข้าด้วยกัน จะต้องใช้วิธีการ & ข้อความเข้าด้วยกัน

1. เตรียมข้อความที่เราต้องการจะรวม2. พิมพ์ "=" แล้วคลิกเมาท์ที่เซลล์แรก พิมพ์ "&" ถ้าต้องการช่องว่างให้พิมพ์ " " แต่ถ้าไม่ต้องการช่องว่างไม่ต้องพิมพ์ แล้วคลิกเมาท์ที่เซลล์ที่ต้องการจะรวมข้อความ แล้วกด enter (ตามตัวอย่างด้านล่าง)3. ถ้าไม่พิมพ์ " " (ไม่ต้องการเว้นวรรค)
4. ถ้าต้องการเว้นวรรค ๆ จะกว้างตามที่เราเว้นไว้

5. ต้องการ copy ไปที่เซลล์อื่นเพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์เีดียวกันโดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่6. ลากเมาท์ลงมาที่เซลล์ด้านล่าง จะได้ผลลัพธ์ตามตัวอย่าง

คุณอาจสนใจ
การทำ Analog Clock โดยใช้ Java Script
เฟริสท์ (27,039 - 29 ม.ค. 51)
การทำภาพฟันเฟือง
Webmaster siamicy.com (77,098 - 04 มิ.ย. 49)
การทำ User Online
Mr.GuruZ (62,769 - 03 มิ.ย. 49)
Custom Shape Tool (U)
Mr.GuruZ (67,865 - 22 ก.ย. 50)
Block ip คนมาป่วนเว็บไม่ให้เข้าเว็บ
Zerohate (37,046 - 21 พ.ย. 50)
การแปลงข้อความให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
Mr.GuruZ (23,247 - 03 มิ.ย. 49)
การสร้างโลโก้โดยใช้เส้น Path(ตอนที่ 1)
เว็บไทยดีดี (55,218 - 20 ต.ค. 50)
การทำอักษรแบบ Smooth Text แบบง่าย
ดินสอ (93,511 - 04 มิ.ย. 49)