การรวมข้อความจากหลายๆ เซลล์เข้าด้วยกัน จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การรวมข้อความจากหลายๆ เซลล์เข้าด้วยกัน

ถ้าเราต้องการรวมข้อความหลายๆ เซลล์เข้าด้วยกัน จะต้องใช้วิธีการ & ข้อความเข้าด้วยกัน

1. เตรียมข้อความที่เราต้องการจะรวม2. พิมพ์ "=" แล้วคลิกเมาท์ที่เซลล์แรก พิมพ์ "&" ถ้าต้องการช่องว่างให้พิมพ์ " " แต่ถ้าไม่ต้องการช่องว่างไม่ต้องพิมพ์ แล้วคลิกเมาท์ที่เซลล์ที่ต้องการจะรวมข้อความ แล้วกด enter (ตามตัวอย่างด้านล่าง)3. ถ้าไม่พิมพ์ " " (ไม่ต้องการเว้นวรรค)
4. ถ้าต้องการเว้นวรรค ๆ จะกว้างตามที่เราเว้นไว้

5. ต้องการ copy ไปที่เซลล์อื่นเพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์เีดียวกันโดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่6. ลากเมาท์ลงมาที่เซลล์ด้านล่าง จะได้ผลลัพธ์ตามตัวอย่าง

คุณอาจสนใจ
การใช้แบบฟอร์ม Title&Only และ Blank
หมูขุน (11,762 - 04 ก.พ. 50)
การเปลี่ยนสีสไลด์ (Custom)
หมูขุน (17,300 - 04 ก.พ. 50)
เรียนรู้วิธีการสร้างฐานข้อมูลด้วยตัวคุณเอง
Mr.N (33,356 - 30 เม.ย. 50)
วิธีกำจัด virus adober.exe ที่แฝงมากับ Handy drive
เว็บไทยดีดี (20,948 - 15 ก.ย. 50)
Constructor Method
Mr.POP (52,072 - 05 พ.ย. 49)
สร้างรูปสไตล์ Crystal
เว็บไทยดีดี (167,940 - 20 พ.ค. 51)
โครงสร้างของภาษา HTML
สายลม (53,652 - 26 ธ.ค. 49)
การลอกลายภาพ
Lek (85,195 - 27 มิ.ย. 49)