การรวมข้อความจากหลายๆ เซลล์เข้าด้วยกัน จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การรวมข้อความจากหลายๆ เซลล์เข้าด้วยกัน

ถ้าเราต้องการรวมข้อความหลายๆ เซลล์เข้าด้วยกัน จะต้องใช้วิธีการ & ข้อความเข้าด้วยกัน

1. เตรียมข้อความที่เราต้องการจะรวม2. พิมพ์ "=" แล้วคลิกเมาท์ที่เซลล์แรก พิมพ์ "&" ถ้าต้องการช่องว่างให้พิมพ์ " " แต่ถ้าไม่ต้องการช่องว่างไม่ต้องพิมพ์ แล้วคลิกเมาท์ที่เซลล์ที่ต้องการจะรวมข้อความ แล้วกด enter (ตามตัวอย่างด้านล่าง)3. ถ้าไม่พิมพ์ " " (ไม่ต้องการเว้นวรรค)
4. ถ้าต้องการเว้นวรรค ๆ จะกว้างตามที่เราเว้นไว้

5. ต้องการ copy ไปที่เซลล์อื่นเพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์เีดียวกันโดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่6. ลากเมาท์ลงมาที่เซลล์ด้านล่าง จะได้ผลลัพธ์ตามตัวอย่าง

คุณอาจสนใจ
การทำ Poll ตอนที่ 4 (การสร้าง Set Active ให้กับหัวข้อที่จะโหวด)
Mr.GuruZ (33,841 - 03 มิ.ย. 49)
Head Modeling Using NURBS
เว็บไทยดีดี (30,005 - 04 เม.ย. 51)
รู้จักกับ USB 2.0
เว็บไทยดีดี (13,719 - 28 ก.ค. 50)
พิมพ์ลายน้ำแบบข้อความลงบนเอกสาร
Mr.K (32,791 - 13 ม.ค. 50)
การ Convert ระหว่าง char* กับ int ใน C
langjuko (51,970 - 19 ก.ย. 51)
Upload ข้อมูลเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver (FTP Dreamweaver)
Mr.GuruZ (67,184 - 27 ธ.ค. 49)
เปลี่ยนสีตารางเมื่อนำ Mouse ไปชี้ (MX)
Mr.GuruZ (53,477 - 04 มิ.ย. 49)
ใช้ Quad-Core เลยดีไหม ?
สายลม (17,531 - 26 เม.ย. 51)