การแบ่งข้อมูลในเซลล์เดียวกัน ให้กลายเป็นหลายๆ เซลล์ จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การแบ่งข้อมูลในเซลล์เดียวกัน ให้กลายเป็นหลายๆ เซล

ถ้าเรามีข้อมูลจากแหล่งอื่น เช่นจาก word หรือจาก excel ไฟล์อื่น แต่อยู่ในเซลล์เดียวกัน แต่เราอาจจะต้องการแบ่งให้ข้อมูลแต่ละตัวอยู่ในเซลล์ที่แยกจากกัน เราจะต้องเสียเวลา copy และวางข้อมูลแต่ละเซลล์ เราจะใช้วิธีนี้เผื่อความสะดวก และรวดเร็ว

1. ให้ copy ข้อมูลมาวางให้เรียบร้อย (ตามรูป)2. ลากเมาท์เลือกข้อมูลที่อยู่ในเซลล์ที่ต้องการ แล้วไปที่ ข้อมูล > ข้อความเป็นคอลัมน์3. ถ้าข้อมูลนั้นถูกแบ่งโดยสัญลักษณ์ใด สัญลักษณ์หนึ่งให้เลีือก "มีการใช้ตัวคั่น" แต่ถ้าถูกแบ่งตามจำนวนคำให้เลือก "ความกว้างคงที่" แล้วคลิก ถัดไป4. เลือกสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นตัวคั่น (จากตัวอย่างใช้ช่องว่างเป็นตัวคั่นจึงเลือกช่องว่าง) แล้วคลิก ถัดไป

5. เลือกชนิดข้อมูล แล้วคลิก เสร็จสิ้น6. จะได้ผลลัพธ์คือข้อมูลจะแยกจากกัน และอยู่ในเซลล์ ตามภาพ

คุณอาจสนใจ
การทำกรอบข้อความเลื่อนตาม SCROLLBAR
เว็บไทยดีดี (33,165 - 19 ม.ค. 51)
โครงสร้างของภาษา HTML
สายลม (53,577 - 26 ธ.ค. 49)
การใส่ Movies
หมูขุน (25,415 - 04 ก.พ. 50)
แปลง VCD Karaoke เป็น MP3
เว็บไทยดีดี (17,755 - 22 ม.ค. 51)
การ Import File
Mr.Mean (48,690 - 04 มิ.ย. 49)
แนะนำเครื่องมือใหม่ Adobe Dreamweaver CS3
Mr.GuruZ (185,206 - 10 พ.ค. 51)
สร้างข้อความเป็นรูปเรา
langjuko (174,022 - 16 พ.ค. 51)
ระบบตรวจสอบความปลอดภัยของรหัสผ่าน
first (22,407 - 18 ม.ค. 51)