การ copy เฉพาะรูปแบบเซลล์ไปตกแต่งที่อื่น จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การ copy เฉพาะรูปแบบเซลล์ไปตกแต่งที่อื่น

การสร้างตารางในโปรแกรม excel เป็นเรื่องที่ต้องทำเป็นประจำอยู่แล้ว และการใช้ตารางนั้นบ้างที่ก็ต้องใช้ต่อเนื่องกันไป หลาย ๆ ครั้งที่จะต้องสร้างตารางให้เหมือนเดิม หรืออาจจะเหมือนแค่บ้างส่วนของตารางเท่านั้น เรามีวิธีง่าย ๆ ที่จะ copy รูปแบบตารางไปใช้ได้

1. เราจะให้เครื่องมือ "ตัวคัดวางรูปแบบ" ซึ่งจะอยู่ด้านบนของแถบเครื่องจะมีไอคอนตามรูป2. เปิดไฟล์ที่มีตาราง ที่เราต้องการจะ copy3. และเปิดไฟล์ตารางที่เราต้องการจะทำให้เหมือนต้นแบบ4. คลิกที่ช่องเซลล์ที่เราต้องการจะ copy5. แล้วคลิกที่เครื่องมือ "ตัวคัดวางรูปแบบ"6. จะขึ้นเป็นเส้นปะให้รู้ว่าจะคัดลอกรูปแบบตารางช่องไหน7. แล้วมาคลิกที่ช่องตารางที่่เราต้องการจะให้มีรูปแบบเหมือนกัน8. จะได้รูปแบบตารางที่เราต้องการโดยไม่ต้องเสียเวลา9. เราก็สามารถใช้วิธีเดียวกันนี้ ทำตารางในแนวนอนได้เหมือนกัน โดยทำตามขั้นตอนที่กล่าวมาแล้ว

คุณอาจสนใจ
การทำ Caution Bar
Black-Hawk (65,162 - 25 ม.ค. 51)
การส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม
Mr.GuruZ (42,071 - 03 มิ.ย. 49)
คำสั่ง break และ continue
Mr.POP (36,724 - 05 พ.ย. 49)
เทคนิคการแสดงค่า IP Address
Mr.GuruZ (35,107 - 03 มิ.ย. 49)
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
Mr.N (20,513 - 30 เม.ย. 50)
วิธีลงโปรแกรม jdk
Mr.POP (43,272 - 05 พ.ย. 49)
การทำกรอบภาพแบบ Halftone
Lee (241,877 - 25 ธ.ค. 49)
การ์ตูน Flash อย่างง่ายตอนที่ 1 (การร่างโครงภาพ)
Black-Hawk (153,208 - 18 ม.ค. 51)