การใช้รูปแบบตกแต่งตารางอัตโนมัติ จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การใช้รูปแบบตกแต่งตารางอัตโนมัติ

การตกแต่งตารางให้มีรูปแบบ และสีสันสวยงามในแบบต่างๆ โดยที่บ้างที่เราไม่มีเวลาหรือไม่รูปว่าจะตกแต่งแบบไหนดี "การใช้รูปแบบตกแต่งตารางอัตโนมัติ" ก็สามารถช่วยเราได้

1. พิมพ์ตารางและข้อมูลที่เราต้องการให้เสร็จ2. ลากเมาท์คลุมพื้นที่ตารางที่เราต้องการจะเปลี่ยนรูปแบบ แล้วไปที่เมนู "รูปแบบ" > "จัดการรูแแบบอัตโนมัติ"2. จะมีรูปแบบสำเร็จรูปมาให้เราเลือกให้ได้3. แต่ถ้าเราไม่ต้องการจะใช้รูปแบบตามนั้นทั้งหมด ให้คลิกที่ "ตัวเืลือ" จะมี "รูปแบบที่จะนำไปใช้" ปรากฏที่้ด้านล่าง ถ้าส่วนไหนที่เราไม่ต้องการจะเปลี่ยนให้คงเดิมไว้ ให้เลือกออก4. แต่ถ้าเราเลือกทั้งหมด รูปแบบทุกส่วนจะออกมาเหมือนรูปแบบที่เราเลือกไว้


คุณอาจสนใจ
การเปลี่ยนสีในสไลด์ (Standard)
หมูขุน (20,517 - 04 ก.พ. 50)
หลักการทำ Random Code แบบง่ายๆ
ziancom (46,731 - 03 มิ.ย. 49)
ลบรายชื่อส่วนเกินใน MSN ง่าย ๆ
สายลม (16,639 - 12 เม.ย. 51)
เปลี่ยนสีตารางเมื่อนำ Mouse ไปชี้ (MX)
Mr.GuruZ (53,506 - 04 มิ.ย. 49)
การเก็บค่า CheckBox ลงฐานข้อมูล
Mr.GuruZ (59,577 - 03 มิ.ย. 49)
การสุ่ม Password
Mr.GuruZ (36,099 - 03 มิ.ย. 49)
การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup)
อ้อม (43,002 - 13 ม.ค. 50)
เปลี่ยนขนาดตัวอักษรด้วยคำสั่ง FONT SIZE
สายลม (130,643 - 25 ก.พ. 50)