การใช้รูปแบบตกแต่งตารางอัตโนมัติ จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การใช้รูปแบบตกแต่งตารางอัตโนมัติ

การตกแต่งตารางให้มีรูปแบบ และสีสันสวยงามในแบบต่างๆ โดยที่บ้างที่เราไม่มีเวลาหรือไม่รูปว่าจะตกแต่งแบบไหนดี "การใช้รูปแบบตกแต่งตารางอัตโนมัติ" ก็สามารถช่วยเราได้

1. พิมพ์ตารางและข้อมูลที่เราต้องการให้เสร็จ2. ลากเมาท์คลุมพื้นที่ตารางที่เราต้องการจะเปลี่ยนรูปแบบ แล้วไปที่เมนู "รูปแบบ" > "จัดการรูแแบบอัตโนมัติ"2. จะมีรูปแบบสำเร็จรูปมาให้เราเลือกให้ได้3. แต่ถ้าเราไม่ต้องการจะใช้รูปแบบตามนั้นทั้งหมด ให้คลิกที่ "ตัวเืลือ" จะมี "รูปแบบที่จะนำไปใช้" ปรากฏที่้ด้านล่าง ถ้าส่วนไหนที่เราไม่ต้องการจะเปลี่ยนให้คงเดิมไว้ ให้เลือกออก4. แต่ถ้าเราเลือกทั้งหมด รูปแบบทุกส่วนจะออกมาเหมือนรูปแบบที่เราเลือกไว้


คุณอาจสนใจ
เปลี่ยนสีตารางเมื่อนำ Mouse ไปชี้ (MX)
Mr.GuruZ (53,436 - 04 มิ.ย. 49)
การทำ Word Art
Mr.nook (22,002 - 28 ม.ค. 51)
วิธีการทำ Digital clock
Charoen (68,545 - 23 พ.ย. 50)
การทำภาพ TV Screen
Mr.GuruZ (60,327 - 04 มิ.ย. 49)
การกำหนดเงือนไขในการค้นหาข้อมูล
อ้อม (28,924 - 30 เม.ย. 50)
การเริ่มต้นใช้งาน Java Script
nut (37,131 - 01 ก.พ. 50)
ความหมายของ PHP ?
Mr.GuruZ (41,494 - 03 มิ.ย. 49)
การสร้างแบบสอบถามโดยใช้ตัวช่วยสร้าง
Mr.N (29,471 - 02 มิ.ย. 50)