การใช้รูปแบบตกแต่งตารางอัตโนมัติ จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การใช้รูปแบบตกแต่งตารางอัตโนมัติ

การตกแต่งตารางให้มีรูปแบบ และสีสันสวยงามในแบบต่างๆ โดยที่บ้างที่เราไม่มีเวลาหรือไม่รูปว่าจะตกแต่งแบบไหนดี "การใช้รูปแบบตกแต่งตารางอัตโนมัติ" ก็สามารถช่วยเราได้

1. พิมพ์ตารางและข้อมูลที่เราต้องการให้เสร็จ2. ลากเมาท์คลุมพื้นที่ตารางที่เราต้องการจะเปลี่ยนรูปแบบ แล้วไปที่เมนู "รูปแบบ" > "จัดการรูแแบบอัตโนมัติ"2. จะมีรูปแบบสำเร็จรูปมาให้เราเลือกให้ได้3. แต่ถ้าเราไม่ต้องการจะใช้รูปแบบตามนั้นทั้งหมด ให้คลิกที่ "ตัวเืลือ" จะมี "รูปแบบที่จะนำไปใช้" ปรากฏที่้ด้านล่าง ถ้าส่วนไหนที่เราไม่ต้องการจะเปลี่ยนให้คงเดิมไว้ ให้เลือกออก4. แต่ถ้าเราเลือกทั้งหมด รูปแบบทุกส่วนจะออกมาเหมือนรูปแบบที่เราเลือกไว้


คุณอาจสนใจ
รู้จักกับ ระบบเสียงแบบมัลติแชนแนล
เว็บไทยดีดี (14,096 - 29 ก.ย. 50)
การทำฝนด้วยเครื่องมือ Particle Systems > Spary
first (23,859 - 03 พ.ค. 51)
การใช้ภาพเป็น Background รวมกับแบบฟอร์มสำเร็จรูป
หมูขุน (29,973 - 04 ก.พ. 50)
การใช้แบบฟอร์ม Text&Chart
หมูขุน (12,297 - 04 ก.พ. 50)
แนะนำการใช้งาน Filter -> Texture
first (81,540 - 28 ม.ค. 51)
เทคนิคการเปลี่ยนแผ่นสไลด์
หมูขุน (30,713 - 04 ก.พ. 50)
การทำให้รูปภาพเข้าไปอยู่ในตัวอักษร
ล่องลอย (64,613 - 01 ส.ค. 49)
การกำหนดความสูงของแถว และความกว้างของคอลัมน์
หมูขุน (33,500 - 13 มิ.ย. 51)