การซูมภาพให้เห็นได้ชัดขึ้น จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การซูมภาพให้เห็นได้ชัดขึ้น

ในกรณีที่เราต้องการจะขยายส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นพิเศษ ให้เห็นชัดเจน เช่นช่องตารางหนึ่งๆ หรือช่องข้อความต่างๆ

1. เปิดข้อมูลหรือตารางที่เราต้องการจะซูมภาพ2. ลากเมาท์เลือกพื้นที่ส่วนที่เราต้องการจะซูม แล้วไปที่แถบเครื่องมือด้านบน (ตามรูป) เลือกเมนู "ย่อ/ขยาย" > "ส่วนที่เลือก" แล้วกด Enter3. จะได้ผลลัพธ์คือส่วนที่เราเลือกไว้จะขยายใหญ่ขึ้นคุณอาจสนใจ
การสร้าง Barcode
langjuko (171,847 - 08 ต.ค. 51)
Head Modeling Using NURBS
เว็บไทยดีดี (29,988 - 04 เม.ย. 51)
การใช้แบบฟอร์ม Organization Char
หมูขุน (13,244 - 04 ก.พ. 50)
การแปลงข้อความให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
Mr.GuruZ (23,194 - 03 มิ.ย. 49)
มุมมองเค้าโครงการอ่าน
นายนุก (17,815 - 07 ก.พ. 51)
ตรวจสอบวันที่ย้อนหลัง - เดินหน้า
Mr.GuruZ (48,108 - 03 มิ.ย. 49)
การเปลี่ยนสีตัวอักษร
หมูขุน (18,648 - 20 มี.ค. 50)
หลายวิธีในการออกจากโปรแกรม
นายนุก (21,594 - 26 ก.พ. 51)