การจัดข้อความตามแนวเอียงและแนวนอน จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การจัดข้อความตามแนวเอียงและแนวนอน

ถ้าเราต้องการจะตกแต่งหัวข้อตารางให้มีรูปแบบอื่นๆ ให้เด่นก่อนข้อความในตารางเราสามารถทำได้เช่น "การจัดข้อความตามแนวเอียงและแนวนอน"

1. พิมพ์ตารางที่ต้องการจัดข้อความให้เสร็จ2. เลือกช่องตารางที่เราต้องการจะจัดแล้ว คลิกเมาท์ขวา > "จัดรูปแบบเซลล์"3. เลือก "การจัดตำแหน่ง"4. จะใช้สามส่วนที่อธิบายไว้ในรูป ตามความหมายนั้นๆ5. เืลือกการวางแนวที่ 45 องศา (หรือแล้วแต่กำหนด) เลือกตัดข้อความ6. จะได้หัวข้อตารางให้แบบที่เราต้องการคุณอาจสนใจ
เทคนิคการสร้างฟอร์มให้สวยงาม
Mr.GuruZ (65,765 - 04 มิ.ย. 49)
การ Fixed ภาพพื้นหลัง หยุดนิ่งด้วย HTML
Black-Hawk (67,541 - 29 ม.ค. 51)
เทคนิคการทำ Search Google
Mr.GuruZ (45,875 - 03 มิ.ย. 49)
ยกเลิกคำสั่งที่ทำไปแล้ว และทำซ้ำ (Undo & Redo)
นายนุก (27,121 - 25 ก.พ. 51)
การทำ Expaning_text
Black-Hawk (123,846 - 22 ก.พ. 51)
การทำ Caution Bar
Black-Hawk (65,234 - 25 ม.ค. 51)
การแบ่งคอลัมน์เอกสาร
P'nutthapon (33,454 - 13 ม.ค. 50)
เนรมิตรน้ำค้างด้วย Photoshop
พุงโต (89,014 - 04 เม.ย. 51)