การจัดข้อความตามแนวเอียงและแนวนอน จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การจัดข้อความตามแนวเอียงและแนวนอน

ถ้าเราต้องการจะตกแต่งหัวข้อตารางให้มีรูปแบบอื่นๆ ให้เด่นก่อนข้อความในตารางเราสามารถทำได้เช่น "การจัดข้อความตามแนวเอียงและแนวนอน"

1. พิมพ์ตารางที่ต้องการจัดข้อความให้เสร็จ2. เลือกช่องตารางที่เราต้องการจะจัดแล้ว คลิกเมาท์ขวา > "จัดรูปแบบเซลล์"3. เลือก "การจัดตำแหน่ง"4. จะใช้สามส่วนที่อธิบายไว้ในรูป ตามความหมายนั้นๆ5. เืลือกการวางแนวที่ 45 องศา (หรือแล้วแต่กำหนด) เลือกตัดข้อความ6. จะได้หัวข้อตารางให้แบบที่เราต้องการคุณอาจสนใจ
สร้างภาพธรรมดาให้ดูเนียนอชเหมือนอยู่ในฝัน
langjuko (221,582 - 20 ต.ค. 51)
การเปิดใช้งานโหมด Graphic ใน php
Mr.GuruZ (28,869 - 03 มิ.ย. 49)
การสร้างดาวใสแบของเราโดยใช้ Photoshop
langjuko (90,944 - 08 ต.ค. 51)
แสดงข้อความวิ่งที่ Status Bar
เว็บไทยดีดี (22,500 - 19 ม.ค. 51)
การทำ Gradient ภาพโดยใช้ Dream
Mr.GuruZ (53,191 - 04 มิ.ย. 49)
การทำ Analog Clock โดยใช้ Java Script
เฟริสท์ (26,863 - 29 ม.ค. 51)
การทำ Bar Slider คล้ายกับการปรับ Volume ใน winamp
Charoen (47,827 - 28 ม.ค. 51)
วิธีลงโปรแกรม jdk
Mr.POP (43,291 - 05 พ.ย. 49)