การจัดข้อความตามแนวเอียงและแนวนอน จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การจัดข้อความตามแนวเอียงและแนวนอน

ถ้าเราต้องการจะตกแต่งหัวข้อตารางให้มีรูปแบบอื่นๆ ให้เด่นก่อนข้อความในตารางเราสามารถทำได้เช่น "การจัดข้อความตามแนวเอียงและแนวนอน"

1. พิมพ์ตารางที่ต้องการจัดข้อความให้เสร็จ2. เลือกช่องตารางที่เราต้องการจะจัดแล้ว คลิกเมาท์ขวา > "จัดรูปแบบเซลล์"3. เลือก "การจัดตำแหน่ง"4. จะใช้สามส่วนที่อธิบายไว้ในรูป ตามความหมายนั้นๆ5. เืลือกการวางแนวที่ 45 องศา (หรือแล้วแต่กำหนด) เลือกตัดข้อความ6. จะได้หัวข้อตารางให้แบบที่เราต้องการคุณอาจสนใจ
การใส่สีให้กับตัวอักษรใน Dream
Mr.GuruZ (58,820 - 04 มิ.ย. 49)
การใช้งานคำสั่ง IFRAME ใน HTML
Tung (115,671 - 04 ธ.ค. 50)
การทำเงาให้กับตัวอักษร
สายลม (115,506 - 04 มิ.ย. 49)
ประโยชน์ของ Flash Drive
เว็บไทยดีดี (28,765 - 11 ส.ค. 50)
การสร้างโลโก้ โดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน
เว็บไทยดีดี (19,335 - 02 เม.ย. 51)
การสร้างตัว Preload
Mr.Mean (87,972 - 04 มิ.ย. 49)
การทำปฎิทินด้วย Java Script
nut (42,399 - 07 มี.ค. 51)
การคำนวณข้ามชีท
nut (62,503 - 02 ก.ค. 49)