การจัดข้อความตามแนวเอียงและแนวนอน จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การจัดข้อความตามแนวเอียงและแนวนอน

ถ้าเราต้องการจะตกแต่งหัวข้อตารางให้มีรูปแบบอื่นๆ ให้เด่นก่อนข้อความในตารางเราสามารถทำได้เช่น "การจัดข้อความตามแนวเอียงและแนวนอน"

1. พิมพ์ตารางที่ต้องการจัดข้อความให้เสร็จ2. เลือกช่องตารางที่เราต้องการจะจัดแล้ว คลิกเมาท์ขวา > "จัดรูปแบบเซลล์"3. เลือก "การจัดตำแหน่ง"4. จะใช้สามส่วนที่อธิบายไว้ในรูป ตามความหมายนั้นๆ5. เืลือกการวางแนวที่ 45 องศา (หรือแล้วแต่กำหนด) เลือกตัดข้อความ6. จะได้หัวข้อตารางให้แบบที่เราต้องการคุณอาจสนใจ
การใช้คำสั่ง แบบ simple if
Mr.POP (26,096 - 05 พ.ย. 49)
การรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์โดยใช้คลาสของ stream
Mr.POP (35,747 - 05 พ.ย. 49)
การทำ Staircase Effect
Black-Hawk (118,744 - 11 ก.พ. 51)
การทำ Floating Menu
เว็บไทยดีดี (24,151 - 19 ม.ค. 51)
การเรียงลำดับ
หมูขุน (21,593 - 20 มี.ค. 50)
วิธีการทำงานของเมล์แบบ IMAP
เว็บไทยดีดี (15,074 - 29 ก.ย. 50)
เก็บรูปภาพใน struct ทำได้อย่างไร
langjuko (20,544 - 16 ก.ย. 51)
การใส่ link ใน flash
Charoen (150,969 - 28 พ.ย. 50)