การคัดลอกชีททั้งหน้้า จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การคัดลอกชีททั้งหน้้า

ถ้าในกรณีที่ข้อมูลที่ใช้มีความต่อเนื่องกัน หรือมีข้อมูลหรือตารางซ้ำๆ กัน เีพี่ยงแต่เปลี่ยนเนื้อหาบางส่วน โดยที่ตารางหรือข้อมูลหลักๆ เหมือนเดิม จะใช้วิธีคัดลอกชีททั้งชีทแล้วเปลี่ยนข้อมูลจะง่ายกว่านั้งทำตารางหรือพิมพ์ข้อมูลใหม่ทั้งหมด

1. เปิดข้อมูลหน้าเดิมที่สมบูรณ์2. คลิกเมาท์ขวาที่ชื่อชีทด้านล่าง3. ไปที่ "ย้ายหรือคัคลอก"4. เลือก "(ย้ายไปท้ายสุด)" เมื่อต้องการให้อยู่หน้าถัดไป หรือไม่เลือกถ้าต้องการให้อยู่ก่อนหน้านั้น แล้ว Enter5. จะได้หน้าใหม่ที่มีข้อมูลเหมือนเดิม และชื่อจะเหมือนเดิมเพียงแต่จะมี "(2)"3. จากนั้นก็เปลี่ยนชื่อ โดยการคลิกเมาท์ขวาที่ชีท (เหมือนเดิม) ก็จะได้ชีทใหม่ที่มีข้อมูลหรือตารางเหมือนเดิม จากนั้นเราก็เปลี่ยนข้อมูลได้ โดยไม่ต้องสร้างตารางใหม่

 

คุณอาจสนใจ
การใช้คำสั่ง แบบ simple if
Mr.POP (28,261 - 26 พ.ย. 50)
การผสานและจัดกึ่งกลางเซล
หมูขุน (39,136 - 13 มิ.ย. 51)
การสร้างโลโก้ โดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน
เว็บไทยดีดี (18,604 - 02 เม.ย. 51)
การใส่สีให้กับเอกสาร HTML
สายลม (44,586 - 04 มิ.ย. 49)
การใช้คำสั่ง Date
Mr.GuruZ (32,771 - 03 มิ.ย. 49)
นิพจน์และตัวดำเนินการในภาษาซ
langjuko (23,390 - 19 ก.ย. 51)
การแสดงข้อมูลในฐานข้อมูล MySQL
Mr.GuruZ (62,606 - 03 มิ.ย. 49)
เปลี่ยนสีมะเขือเทศในพริบตาด้วย Color Replacement
Ching Ching (118,830 - 26 เม.ย. 51)