การคัดลอกชีททั้งหน้้า จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การคัดลอกชีททั้งหน้้า

ถ้าในกรณีที่ข้อมูลที่ใช้มีความต่อเนื่องกัน หรือมีข้อมูลหรือตารางซ้ำๆ กัน เีพี่ยงแต่เปลี่ยนเนื้อหาบางส่วน โดยที่ตารางหรือข้อมูลหลักๆ เหมือนเดิม จะใช้วิธีคัดลอกชีททั้งชีทแล้วเปลี่ยนข้อมูลจะง่ายกว่านั้งทำตารางหรือพิมพ์ข้อมูลใหม่ทั้งหมด

1. เปิดข้อมูลหน้าเดิมที่สมบูรณ์2. คลิกเมาท์ขวาที่ชื่อชีทด้านล่าง3. ไปที่ "ย้ายหรือคัคลอก"4. เลือก "(ย้ายไปท้ายสุด)" เมื่อต้องการให้อยู่หน้าถัดไป หรือไม่เลือกถ้าต้องการให้อยู่ก่อนหน้านั้น แล้ว Enter5. จะได้หน้าใหม่ที่มีข้อมูลเหมือนเดิม และชื่อจะเหมือนเดิมเพียงแต่จะมี "(2)"3. จากนั้นก็เปลี่ยนชื่อ โดยการคลิกเมาท์ขวาที่ชีท (เหมือนเดิม) ก็จะได้ชีทใหม่ที่มีข้อมูลหรือตารางเหมือนเดิม จากนั้นเราก็เปลี่ยนข้อมูลได้ โดยไม่ต้องสร้างตารางใหม่

 

คุณอาจสนใจ
สร้างตัวหนังสือลายแตกๆ
langjuko (272,561 - 30 ต.ค. 51)
การคำนวณผลรวมอัตโนมัติ (SUM)
หมูขุน (69,522 - 09 มิ.ย. 51)
การทำโฆษณาแบบพับเก็บได้
Mr.GuruZ (101,144 - 04 มิ.ย. 49)
การทำ Login Session แบบไม่ใช้ฐานข้อมูล
Mr.GuruZ (59,986 - 03 มิ.ย. 49)
การใส่เพลงลงใน Bar Slider ให้สามารถปรับ Volume ได้
Charoen (97,101 - 29 ม.ค. 51)
การสร้าง Function แบบไม่ส่งค่า
Mr.GuruZ (25,743 - 03 มิ.ย. 49)
การสร้างไฟล์เอกสารข้อมูล Word 2000
อ้อม (22,105 - 13 ม.ค. 50)
การสร้าง animation จาก Image Ready
ดินสอ (151,817 - 05 ต.ค. 49)