การผสานและจัดกึ่งกลางเซล จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การผสานและจัดกึ่งกลางเซล

การรวมเซล ( หรือผสานเซล ) สามารถทำได้หลายวิธี ๆ นี้เป็นวิธีลัดแค่คลิกไอคอน "ผสานและจัดกึงกลาง" ที่อยู่ด้านบนของแถบเมนูเครื่่องมือเท่านั้น
1. พิมพ์ข้อความ ลากเมาท์จำนวนช่องที่ต้องการจะรวมเซล2. คลิกที่เมนูไอคอน "ผสานและจัดกึงกลาง" จะได้ผลตามรูป3. สามารถรวมเซลในแนวตั้งได้
 

คุณอาจสนใจ
การใช้ Action Buttons ในการนำเสนองาน
หมูขุน (21,147 - 04 ก.พ. 50)
วิธีการติดตั้งวินโดส์เอ็กพี โดยใช้ฮาร์ดิสก์ SATA
เว็บไทยดีดี (16,514 - 29 ก.ย. 50)
ทำภาพสะท้อนแบบ photoshop ด้วย java script
Coffee cup (29,733 - 29 มี.ค. 51)
ลดแท็บเหลือแค่ไอคอนใน Firefox
เว็บไทยดีดี (13,958 - 22 ก.ย. 50)
อยากเอาแท็บ Background ออก
เว็บไทยดีดี (14,902 - 26 ม.ค. 51)
การสร้างโลโก้โดยใช้เส้น Path(ตอนที่ 2)
เว็บไทยดีดี (43,543 - 20 ต.ค. 50)
การทำให้โชว์สไลด์ไม่หยุดใน Ms Powerpoint 2003
nut (30,809 - 08 มี.ค. 51)
เทคนิคการสร้าง MessageBox ใน Visual C++ แบบกําหนด format
langjuko (22,974 - 16 ก.ย. 51)