การผสานและจัดกึ่งกลางเซล จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การผสานและจัดกึ่งกลางเซล

การรวมเซล ( หรือผสานเซล ) สามารถทำได้หลายวิธี ๆ นี้เป็นวิธีลัดแค่คลิกไอคอน "ผสานและจัดกึงกลาง" ที่อยู่ด้านบนของแถบเมนูเครื่่องมือเท่านั้น
1. พิมพ์ข้อความ ลากเมาท์จำนวนช่องที่ต้องการจะรวมเซล2. คลิกที่เมนูไอคอน "ผสานและจัดกึงกลาง" จะได้ผลตามรูป3. สามารถรวมเซลในแนวตั้งได้
 

คุณอาจสนใจ
การทำ Flash Popup menu V.2
Black-Hawk (101,036 - 23 ม.ค. 51)
เปลี่ยนรูปร่างของ Cursor
สายลม (46,086 - 29 มี.ค. 51)
การจัดรูปแบบแผ่นข้อมูล
นายจืด (30,966 - 30 เม.ย. 50)
เทคนิคการสอนเอฟเฟ็กต์ Mask ใน Macromedia Flash (ตอนที่ 1)
วิโรจน์ ชัยมูลี (47,408 - 29 ก.ย. 50)
การใช้คำสั่ง DAvg ไว้หาค่าเฉลี่ยแบบมีเงื่อนไข
นายจืด (19,140 - 03 พ.ค. 51)
การย้าย Folder ที่เก็บไฟล์ php ใน Apache
Mr.GuruZ (27,734 - 03 มิ.ย. 49)
การทำกรอบข้อความเลื่อนตาม SCROLLBAR
เว็บไทยดีดี (33,303 - 19 ม.ค. 51)
การทำ Caution Bar
Black-Hawk (65,309 - 25 ม.ค. 51)