การใส่ตัวเลขหรือข้อความจำนวนมาก จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การใส่ตัวเลขหรือข้อความจำนวนมาก

บางครั้งเราต้องพิมพ์เลขลำดับ หรือข้อความบางอย่างที่เรียงกันในจำนวนมาก เรามีวิธีลัดที่ไม่ต้องมานั่งพิมพ์ที่ละตัวให้เสียเวลา ไม่ว่าจะต้องการเรียงลำดับ หรือว่าซ้ำ ๆ กันก็ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. พิมพ์เลข หรือข้อความที่ต้องการเรียง2. คลิกเมาท์ที่เลขหรือข้อความที่ต้องการเรียง3. ลากเมาท์ลงจะปรากฏเลขหรือข้อความที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ4. เมื่อปล่อยเมาท์จะได้ผลลัพธ์ดังนี้5. แต่ถ้าต้องการให้ข้อความ หรือตัวเลขซ้ำ ๆ กัน6. ให้คลิกเมาท์ที่เลขหรือข้อความที่ต้องการให้ซ้ำ แล้วลากเมาท์ลง7. เมื่อปล่อยเมาท์จะได้ผลลัพธ์ดังนี้8. ใช้ในรูปแบบอื่น ๆ

คุณอาจสนใจ
การแทรก และลบ Column ใน Query
คุณอ้อม (19,677 - 30 เม.ย. 50)
การตกแต่งข้อความด้วยลักษณะพิเศษ (Effects)
นายนุก (23,532 - 19 เม.ย. 51)
ตัวแปลชนิด Array
Mr.POP (75,998 - 05 พ.ย. 49)
การทำข้อความวิ่งตามเมาส์
Mr.GuruZ (30,517 - 26 พ.ย. 50)
ตัวอักษรลุกเป็นไฟ
charoen (148,553 - 31 ก.ค. 50)
การเก็บ Template ที่ออกแบบไว้ใช้งาน
หมูขุน (39,195 - 04 ก.พ. 50)
การ์ตูน Flash อย่างง่ายตอนที่ 3 (การทำ Movie เมฆลอยด้านหลัง)
Black-Hawk (154,830 - 21 ม.ค. 51)
การสร้าง Webboard ด้วย Dreamweaver 8 (ตอนที่ 2)
first (82,236 - 12 ม.ค. 51)