การใส่ตัวเลขหรือข้อความจำนวนมาก จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การใส่ตัวเลขหรือข้อความจำนวนมาก

บางครั้งเราต้องพิมพ์เลขลำดับ หรือข้อความบางอย่างที่เรียงกันในจำนวนมาก เรามีวิธีลัดที่ไม่ต้องมานั่งพิมพ์ที่ละตัวให้เสียเวลา ไม่ว่าจะต้องการเรียงลำดับ หรือว่าซ้ำ ๆ กันก็ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. พิมพ์เลข หรือข้อความที่ต้องการเรียง2. คลิกเมาท์ที่เลขหรือข้อความที่ต้องการเรียง3. ลากเมาท์ลงจะปรากฏเลขหรือข้อความที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ4. เมื่อปล่อยเมาท์จะได้ผลลัพธ์ดังนี้5. แต่ถ้าต้องการให้ข้อความ หรือตัวเลขซ้ำ ๆ กัน6. ให้คลิกเมาท์ที่เลขหรือข้อความที่ต้องการให้ซ้ำ แล้วลากเมาท์ลง7. เมื่อปล่อยเมาท์จะได้ผลลัพธ์ดังนี้8. ใช้ในรูปแบบอื่น ๆ

คุณอาจสนใจ
สร้า่งไอคอนโฟล์เดอร์
langjuko (32,268 - 02 ก.ย. 51)
การใช้คำสั่ง แบบ Nested if
Mr.POP (27,604 - 05 พ.ย. 49)
แจ้งเตือนฮาร์ดดิสก์ใกล้ตาย
เว็บไทยดีดี (15,551 - 22 ก.ย. 50)
การทำก้อนเมฆ
ดินสอ (145,858 - 17 ก.ค. 49)
การทำ Gradient ภาพโดยใช้ Dream
Mr.GuruZ (53,228 - 04 มิ.ย. 49)
เริ่มการใช้งาน PowerPoint
หมูขุน (17,016 - 04 ก.พ. 50)
ตรวจสอบวันที่ย้อนหลัง - เดินหน้า
Mr.GuruZ (48,195 - 03 มิ.ย. 49)
การใช้ super
Mr.POP (43,880 - 05 พ.ย. 49)