หลักการสร้างสูตรคำนวณ และลำดับการคำนวณ จัดทำโดย : นายนุก พิมพ์


หลักการสร้างสูตรคำนวณ และลำดับการคำนวณ

ในการสร้างสูตรคำนวณ จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ โดยเริ่มจากเครื่องหมายเท่ากับ(=)จากนั้นจึงตามด้วยชื่อฟังก์ชัน ตัวเลขหรือชื่อเซลล์ที่ใช้ในการอ้างอิง และเครื่องหมายตัวดำเนินการ เช่น เครื่องหมาย(+)ลบ( - )คูณ( * )หาร( / )เป็นต้น

ลำดับการคำนวน

Excel จะทำการคำนวณค่าต่างๆ ตามลำดับการคำนวณจากซ้ายไปขวา และหากในสูตรคำนวณมีเครื่องหมายวงเล็บก่อนจากนั้นก็จะคำนวณหาคำตอบตามลำดับของกลุ่มเครื่องหมายตัวดำเนินการดังนี้

1.เครื่องหมายยกกำลัง (^)
2.เครื่องหมายคูณ( * )หาร( / )
3.เครื่องหมายเชื่อมข้อความ ( &)
4.
เครื่องหมาย(+)ลบ( - )
5. เครื่องหมายเท่ากับ(=) และเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่า (<และ>)

คุณอาจสนใจ
WinRAR มากกว่าคำว่า..บีบอัดข้อมูล
เว็บไทยดีดี (17,884 - 08 ก.ย. 50)
การเพิ่มศูนย์หน้าเลขหลัก
Mr.GuruZ (58,145 - 02 ก.ค. 49)
การทำตัวอักษรแสงกระจาย(สไตล์เ็ว็บไทยดีดี)
Lek (98,843 - 04 มิ.ย. 49)
เทคนิคการทำปุ่ม Flash ไม่ให้มีพื้นหลัง
Mr.GuruZ (70,230 - 04 มิ.ย. 49)
การใส่ Emotion ใส่ในเว็บบอร์ด
Zerohate (41,020 - 22 ก.ย. 50)
วัตถุโพลีกอน 3 มิติ
Lee (68,405 - 01 ส.ค. 49)
ประเภทของข้อมูลในการใช้งาน
Mr.N (24,557 - 30 เม.ย. 50)
การใช้งานคำสั่ง Break
Mr.GuruZ (25,387 - 03 มิ.ย. 49)