หลักการสร้างสูตรคำนวณ และลำดับการคำนวณ จัดทำโดย : นายนุก พิมพ์


หลักการสร้างสูตรคำนวณ และลำดับการคำนวณ

ในการสร้างสูตรคำนวณ จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ โดยเริ่มจากเครื่องหมายเท่ากับ(=)จากนั้นจึงตามด้วยชื่อฟังก์ชัน ตัวเลขหรือชื่อเซลล์ที่ใช้ในการอ้างอิง และเครื่องหมายตัวดำเนินการ เช่น เครื่องหมาย(+)ลบ( - )คูณ( * )หาร( / )เป็นต้น

ลำดับการคำนวน

Excel จะทำการคำนวณค่าต่างๆ ตามลำดับการคำนวณจากซ้ายไปขวา และหากในสูตรคำนวณมีเครื่องหมายวงเล็บก่อนจากนั้นก็จะคำนวณหาคำตอบตามลำดับของกลุ่มเครื่องหมายตัวดำเนินการดังนี้

1.เครื่องหมายยกกำลัง (^)
2.เครื่องหมายคูณ( * )หาร( / )
3.เครื่องหมายเชื่อมข้อความ ( &)
4.
เครื่องหมาย(+)ลบ( - )
5. เครื่องหมายเท่ากับ(=) และเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่า (<และ>)

คุณอาจสนใจ
การใส่ตัวเลขหรือข้อความจำนวนมาก
หมูขุน (43,498 - 09 มิ.ย. 51)
การย่อ-ขยายเอกสาร
นายนุก (20,815 - 22 มี.ค. 51)
เปลี่ยนขนาดไอคอนบนเดสก์ทอป Vista
เว็บไทยดีดี (14,871 - 22 ก.ย. 50)
การจัดแสงโดยใช้ Key Light, Fill Light และ Back Light
เว็บไทยดีดี (31,299 - 02 เม.ย. 51)
การใช้แบบฟอร์ม Organization Char
หมูขุน (13,248 - 04 ก.พ. 50)
ประวัติความเป็นมาของ ภาษา JAVA
เฟริสท์ (47,965 - 04 ธ.ค. 50)
การจัดรูปแบบ Word Art
Mr.Nook (19,794 - 28 ม.ค. 51)
การป้อนข้อมูลลงใน Table
อ้อม (23,199 - 07 เม.ย. 50)