การกำหนดรูปแบบในเซลล์ จัดทำโดย : Mr.X พิมพ์
 Un title page

การกำหนดแถบเครืื่องมือและเมนูเอง

ขั้นตอนการทำ

การสร้างแถบเครื่องมือ

1.บนเมนูเครื่องมือให้คลิกเมนู กำหนดเอง

2.คลิกแท็บ แถบเครื่องมือ

3.คลิก สร้าง

4.ในกล่อง ชื่อแถบเครื่องมือ ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง

5.คลิกแท็บ คำสั่ง

6.ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้

การเพิ่มปุ่มไปยังแถบเครื่องมือ

-ให้คลิกประเภทในกล่อง ประเภท

-ลากคำสั่งที่คุณต้องการจากกล่อง คำสั่ง ไปยังแถบเครื่องมือที่แสดงอยู่

การเพิ่มเมนูที่มีอยู่แล้วภายในไปยังแถบเครื่องมือ

-ในกล่อง ประเภท ให้คลิก เมนูที่มีอยู่แล้วภายใน

-ลากเมนูที่คุณต้องการจากกล่อง คำสั่ง ไปยังแถบเครื่องมือที่แสดงอยู่

ึ7.เมื่อคุณได้เพิ่มปุ่มและเมนูทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว ให้คลิก ปิด

 

 

 

 

 
คุณอาจสนใจ
Dongle คืออะไร??
สายลม (27,665 - 26 เม.ย. 51)
การใช้งานคำสั่ง IFRAME ใน HTML
Tung (110,348 - 04 ธ.ค. 50)
การจัดรูปในเอกสาร
หมูขุน (21,329 - 20 มี.ค. 50)
การเพิ่มศูนย์หน้าเลขหลัก
Mr.GuruZ (56,619 - 02 ก.ค. 49)
การทำปุ่มควบคุมการเล่น movie ของ flash
Charoen (69,459 - 21 พ.ย. 50)
การผสานและจัดกึ่งกลางเซล
หมูขุน (39,136 - 13 มิ.ย. 51)
การนำค่าจาก Function mktime กลับมาแสดงผล
Mr.GuruZ (34,850 - 03 มิ.ย. 49)
การสร้าง animation จาก Image Ready
ดินสอ (151,720 - 05 ต.ค. 49)