การกำหนดรูปแบบในเซลล์ จัดทำโดย : Mr.X พิมพ์
 Un title page

การกำหนดแถบเครืื่องมือและเมนูเอง

ขั้นตอนการทำ

การสร้างแถบเครื่องมือ

1.บนเมนูเครื่องมือให้คลิกเมนู กำหนดเอง

2.คลิกแท็บ แถบเครื่องมือ

3.คลิก สร้าง

4.ในกล่อง ชื่อแถบเครื่องมือ ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง

5.คลิกแท็บ คำสั่ง

6.ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้

การเพิ่มปุ่มไปยังแถบเครื่องมือ

-ให้คลิกประเภทในกล่อง ประเภท

-ลากคำสั่งที่คุณต้องการจากกล่อง คำสั่ง ไปยังแถบเครื่องมือที่แสดงอยู่

การเพิ่มเมนูที่มีอยู่แล้วภายในไปยังแถบเครื่องมือ

-ในกล่อง ประเภท ให้คลิก เมนูที่มีอยู่แล้วภายใน

-ลากเมนูที่คุณต้องการจากกล่อง คำสั่ง ไปยังแถบเครื่องมือที่แสดงอยู่

ึ7.เมื่อคุณได้เพิ่มปุ่มและเมนูทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว ให้คลิก ปิด

 

 

 

 

 
คุณอาจสนใจ
วิธีเพิ่ม Undo ใน PowerPoint
หมูขุน (18,944 - 06 ต.ค. 50)
ลบลูกศรที่ icon desktop อย่างไร
เว็บไทยดีดี (17,884 - 27 ต.ค. 50)
การ copy เฉพาะรูปแบบเซลล์ไปตกแต่งที่อื่น
หมูขุน (39,872 - 18 มิ.ย. 51)
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
Mr.N (20,513 - 30 เม.ย. 50)
การทำ Floating Menu
เว็บไทยดีดี (24,072 - 19 ม.ค. 51)
การรวมข้อความจากหลายๆ เซลล์เข้าด้วยกัน
หมูขุน (69,174 - 03 ก.ค. 51)
การทำ hover caption ใน Flash
Charoen (78,285 - 28 ม.ค. 51)
เทคนิคการทำอักษรเงาตกทอด
ล่องลอย (43,901 - 01 ส.ค. 49)