การกำหนดรูปแบบในเซลล์ จัดทำโดย : Mr.X พิมพ์
 Un title page

การกำหนดแถบเครืื่องมือและเมนูเอง

ขั้นตอนการทำ

การสร้างแถบเครื่องมือ

1.บนเมนูเครื่องมือให้คลิกเมนู กำหนดเอง

2.คลิกแท็บ แถบเครื่องมือ

3.คลิก สร้าง

4.ในกล่อง ชื่อแถบเครื่องมือ ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง

5.คลิกแท็บ คำสั่ง

6.ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้

การเพิ่มปุ่มไปยังแถบเครื่องมือ

-ให้คลิกประเภทในกล่อง ประเภท

-ลากคำสั่งที่คุณต้องการจากกล่อง คำสั่ง ไปยังแถบเครื่องมือที่แสดงอยู่

การเพิ่มเมนูที่มีอยู่แล้วภายในไปยังแถบเครื่องมือ

-ในกล่อง ประเภท ให้คลิก เมนูที่มีอยู่แล้วภายใน

-ลากเมนูที่คุณต้องการจากกล่อง คำสั่ง ไปยังแถบเครื่องมือที่แสดงอยู่

ึ7.เมื่อคุณได้เพิ่มปุ่มและเมนูทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว ให้คลิก ปิด

 

 

 

 

 
คุณอาจสนใจ
การสร้างพื้นผิวของลูกโลก (ตอนที่ 1)
อ.เล็ก (43,167 - 04 มิ.ย. 49)
วิธีการทำงานของเมล์แบบ SMTP
เว็บไทยดีดี (14,488 - 29 ก.ย. 50)
การใส่สีให้กับตัวอักษรใน Dream
Mr.GuruZ (50,369 - 04 มิ.ย. 49)
การรวมข้อความจากหลายๆ เซลล์เข้าด้วยกัน
หมูขุน (69,708 - 03 ก.ค. 51)
ประเภทของข้อมูลในการใช้งาน
Mr.N (23,558 - 30 เม.ย. 50)
การใช้คำสั่ง do while
Mr.POP (56,224 - 05 พ.ย. 49)
การทำตัวอังกฤษเคลื่อนที่และหยุดโดย tag marquee
เฟริสท์ (65,858 - 25 ม.ค. 51)
ตั้ง Excel ให้บันทึกงานโดยอัตโนมัติ
Mr.GuruZ (35,197 - 02 ก.ค. 49)