การใช้ฟังก์ชัน count จัดทำโดย : nut พิมพ์
 Untitled Document

การใช้ฟังก์ชัน COUNTING (การนับ)

การใช้ฟังก์ชัน count เราจะใช้ในการนับจำนวนกันเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะเป็นตัวเลข

แต่ ฟังก์ count ไม่สามารถที่จะนับจำนวนข้อความได้ ในกรณ๊นี้ให้ใช้ ฟังก์ชัน counta

ซึ่งจะสามารถนับจำนวนข้อความได้

1. เลือกเซลล์ที่ต้องการแสดงผล => ใช้สูตร count โดยใช้สูตร counta และแดรกเมาส์เลือกพื้นที่

ข้อความที่ต้องการให้นับ แล้วกดปุ่ม Enter

2. ก็จะจำนวนที่ให้นับโดยไม่ต้องกำหนดตัวเลขหน้าข้อความ ดังรูป

และยังฟังก์ชัน count ที่นับเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้ คือฟังก์ชัน countif ซึ่งเป็นการนับแบบกำหนดเงื่อนไข

1.เลือกเซลล์ที่ต้องการแสดงผล => ใช้สูตร count โดยใช้สูตร countif และแดรกเมาส์เลือกพื้นที่

ข้อความที่ต้องการให้นับ (รูปแบบของการใช้คำสั่ง countif คือ =countif(บริเวณที่ต้องการให้นับ,"เงื่อนไข")

แล้วกดปุ่ม Enter

2. ก็จะจำนวนที่ให้นับโดยที่เราได้กำหนดเงื่อนไขเอา ดังรูป

คุณอาจสนใจ
การสร้าง Arrow
Mr.MAX (40,275 - 04 มิ.ย. 49)
ทำหิมะบนตัวอักษร
Tung (107,038 - 23 ธ.ค. 50)
สร้า่งไอคอนโฟล์เดอร์
langjuko (32,176 - 02 ก.ย. 51)
การ remove ข้อความซ้ำออกจาก list แบบง่ายๆ
awi (39,993 - 02 ก.ค. 49)
การใส่หัวตารางอัตโนมัต
Victor (58,488 - 13 ม.ค. 50)
การนับจำนวนวันในรอบปี
Mr.GuruZ (26,553 - 03 มิ.ย. 49)
การเปลี่ยนสีสไลด์โดยใช้เมนู Background
หมูขุน (20,773 - 04 ก.พ. 50)
การเลือกคำ หรือข้อความ
นายนุก (16,796 - 22 ก.พ. 51)