การใช้ฟังก์ชัน count จัดทำโดย : nut พิมพ์
 Untitled Document

การใช้ฟังก์ชัน COUNTING (การนับ)

การใช้ฟังก์ชัน count เราจะใช้ในการนับจำนวนกันเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะเป็นตัวเลข

แต่ ฟังก์ count ไม่สามารถที่จะนับจำนวนข้อความได้ ในกรณ๊นี้ให้ใช้ ฟังก์ชัน counta

ซึ่งจะสามารถนับจำนวนข้อความได้

1. เลือกเซลล์ที่ต้องการแสดงผล => ใช้สูตร count โดยใช้สูตร counta และแดรกเมาส์เลือกพื้นที่

ข้อความที่ต้องการให้นับ แล้วกดปุ่ม Enter

2. ก็จะจำนวนที่ให้นับโดยไม่ต้องกำหนดตัวเลขหน้าข้อความ ดังรูป

และยังฟังก์ชัน count ที่นับเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้ คือฟังก์ชัน countif ซึ่งเป็นการนับแบบกำหนดเงื่อนไข

1.เลือกเซลล์ที่ต้องการแสดงผล => ใช้สูตร count โดยใช้สูตร countif และแดรกเมาส์เลือกพื้นที่

ข้อความที่ต้องการให้นับ (รูปแบบของการใช้คำสั่ง countif คือ =countif(บริเวณที่ต้องการให้นับ,"เงื่อนไข")

แล้วกดปุ่ม Enter

2. ก็จะจำนวนที่ให้นับโดยที่เราได้กำหนดเงื่อนไขเอา ดังรูป

คุณอาจสนใจ
การใช้คำสั่ง DCount สำหรับหาจำนวน
นายจืด (22,253 - 03 พ.ค. 51)
การระบายสีภาำพโดยใช้เครื่องมือ Brush Tool
น้องฝ้าย (75,049 - 22 ก.ย. 50)
คุณสมบัติหลักของ Flash Drive
เว็บไทยดีดี (21,176 - 28 ก.ค. 50)
การสร้าง webboard ตอน 5 (การสร้าง Link ให้กับกระทู้)
Mr.GuruZ (58,566 - 03 มิ.ย. 49)
เทคนิคการทำ Bullet Arrow
Mr.GuruZ (56,859 - 04 มิ.ย. 49)
วัตถุโพลีกอน 3 มิติ
Lee (67,519 - 01 ส.ค. 49)
การใช้ this
Mr.POP (38,280 - 05 พ.ย. 49)
การทำพื้นหลังแบบลำแสงพระอาทิตย์
NOK (222,981 - 22 มี.ค. 51)