การเปลี่ยน Format ตัวเลขเป็นข้อความ จัดทำโดย : Mr.GuruZ พิมพ์
 Un title page

การเปลี่ยน Format ตัวเลขเป็นข้อความ หลายคนอาจจะมีปัญหาเวลาที่ต้องพิมพ์เครื่องหมาย +,-,*,... นำหน้าตัวเลข แล้วตามด้วยข้อความ Excel จะไม่ยอมให้พิมพ์ จริงๆแล้วถ้าใครเข้าใจการทำงาน (ข้อความไม่สามารถรวมกับตัวเลขได้) ดังนั้นเราก็ควรจะเปลี่ยน Format ก่อน ดังตัวอย่าง

ขั้นตอนการทำ

1 สร้างเอกสาร จากนั้นทำการพิมพ์ตัวเลขเพื่อทำการทดสอบ ดังภาพ

2. จากนั้นทำการเลือกข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยน Format ดังภาพ

3. เข้าไปที่เมนู Format --> Cells จะขึ้นหน้าต่าง ดังภาพ

4. เดิมจะเป็นค่า General ให้ทำการเปลี่ยนเป็น Text ดังภาพ

5. เพียงเท่านี้เราก็สามารถเปลี่ยน Format ตัวเลขให้กลายเป็นข้อความได้แล้ว

 

คุณอาจสนใจ
การแทรกเลขหน้าอย่างรวดเร็ว
สายลม (23,007 - 13 ม.ค. 50)
การแต่งข้อความ
หมูขุน (15,369 - 04 ก.พ. 50)
การสร้าง Database ด้วย phpmyadmin
Mr.GuruZ (60,682 - 03 มิ.ย. 49)
การเขียน Script เพื่อแบ่งหน้า
~๐จอมขมังโค้ด๐~ (128,417 - 03 มิ.ย. 49)
การตกแต่งเอกสารให้สวยงาม
อ้อม (28,584 - 13 ม.ค. 50)
การใช้งานฟังก์ชั่น explode();
เฟริสท์ (56,065 - 07 ธ.ค. 50)
การกำหนดรูปแบบในเซลล์
Mr.X (36,192 - 03 ก.ย. 50)
การใส่ขอบให้กับตัวอักษรแบบ Multi Stroke
Mr.GuruZ (65,670 - 27 มิ.ย. 49)