การเปลี่ยน Format ตัวเลขเป็นข้อความ จัดทำโดย : Mr.GuruZ พิมพ์
 Un title page

การเปลี่ยน Format ตัวเลขเป็นข้อความ หลายคนอาจจะมีปัญหาเวลาที่ต้องพิมพ์เครื่องหมาย +,-,*,... นำหน้าตัวเลข แล้วตามด้วยข้อความ Excel จะไม่ยอมให้พิมพ์ จริงๆแล้วถ้าใครเข้าใจการทำงาน (ข้อความไม่สามารถรวมกับตัวเลขได้) ดังนั้นเราก็ควรจะเปลี่ยน Format ก่อน ดังตัวอย่าง

ขั้นตอนการทำ

1 สร้างเอกสาร จากนั้นทำการพิมพ์ตัวเลขเพื่อทำการทดสอบ ดังภาพ

2. จากนั้นทำการเลือกข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยน Format ดังภาพ

3. เข้าไปที่เมนู Format --> Cells จะขึ้นหน้าต่าง ดังภาพ

4. เดิมจะเป็นค่า General ให้ทำการเปลี่ยนเป็น Text ดังภาพ

5. เพียงเท่านี้เราก็สามารถเปลี่ยน Format ตัวเลขให้กลายเป็นข้อความได้แล้ว

 

คุณอาจสนใจ
การสร้างโลโก้ โดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน(ต่อ)
เว็บไทยดีดี (19,518 - 02 เม.ย. 51)
การสร้างโลโก้ Central
เว็บไทยดีดี (44,180 - 20 ต.ค. 50)
กำหนดแบบของตัวอักษร
สายลม (52,953 - 25 ก.พ. 50)
การสร้างเงาให้ตารางใน Dremweaver
langjuko (152,967 - 16 ก.ย. 51)
การกำหนดภาษาไทยใน Namo Webeditor
Mr.GuruZ (26,620 - 26 พ.ย. 50)
การจัดระเบียบ code
Mr.GuruZ (55,884 - 31 มี.ค. 50)
คำถามยอดฮิตเร่งสปีดบรอดแบนด์
เว็บไทยดีดี (14,744 - 22 ก.ย. 50)
Flash Drive คืออะไร
เว็บไทยดีดี (37,894 - 28 ก.ค. 50)