ขั้นตอนการสร้าง Site Map จัดทำโดย : webthaidd พิมพ์


ขั้นตอนการสร้าง Site Map

การสร้าง Site Map เพื่อตรวจสอบสภาวะการเชื่องโยง เช็คลิ้งค์ ในเวบเพจ แต่ละหน้า และการจำลองหน้าเวบ ก่อน Upload ไปที่ Server

ขั้นตอนที่ท่านดู ใช้ Dreamweaver MX
รูปแบบ ขั้นตอน บางส่วน อาจจะไม่เหมือน หากท่านใช้ Dreamweaver Version ต่างจากนี้
1. คลิกเมนู Site เลือก New Site ใน โปรแกรม Dreamweaver2. ปรากฎหน้าต่าง Site Definition เลือก แท็บ Advanced
3. Local info
    Site Name ตั้งชื่อ Site
    Local Root Folder เลือกชี้ไปที่ Directory ที่เก็บ File
    Default Image Folder เลือกชี้ไปที่ Directory ที่เก็บรูปภาพ
    HTTP Address ใส่ URL
    Cache เลือกเพื่อปรับปรุงจุดเชื่อมโยงเวบเพจ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* ตั้งแต่ข้อ 4 - 9 จะเลือกเป็นค่า Default ของโปรแกรมก็ได้

4. Remote info

    Access เลือก FTP โอนย้ายไพล์ข้อมูลผ่าน FTP
    FTP Host ชื่อ URLที่โอนย้ายไพล์ข้อมูล
    Host Directory กำหนด Folder แรกที่เก็บเวบเพจ
    Login ชื่อ User ที่เข้าไปปรับปรุงแก้ไข
    Password รหัสผ่าน ที่เข้าไปปรับปรุงแก้ไข
    Save บันทึกรหัสผ่าน
    Check In/Out ตรวจสอบการปรับปรุง อัตโนมัติ
    Check Out Name ชื่อที่ใช้ ตรวจสอบ
    Email Address อีเมล์ผู้ตรวจสอบ
5.Testing Server
    Server Model รูปแบบ Sever ที่ใช้ทดสอบ
    Access เลือก FTP โอนย้ายไพล์ข้อมูลผ่าน FTP
    FTP Host ชื่อ URLที่โอนย้ายไพล์ข้อมูล
    Host Directory กำหนด Folder แรกที่เก็บเวบเพจ
    Login ชื่อ User ที่เข้าไปปรับปรุงแก้ไข
    Password รหัสผ่าน ที่เข้าไปปรับปรุงแก้ไข
    Save บันทึกรหัสผ่าน
6. Cloaking
    Enable Cloaking กำหนด File และ Folder ที่ซ่อนอยู่ ออกจากไซค์
    Cloak Files Ending With กำหนดนามสกุล File ที่ต้องการซ่อน
7. Design Notes
    Maintain Design Notes เพื่อผู้ใช้งานร่วมกัน สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขได้
    Upload Design Notes for Sharing เพื่อผู้ใช้งานร่วมกัน สามารถแบ่งปันข้อมูลได้
8. Site Map Layout
    Home page กำหนดหน้าแรก
    Number of Columns กำหนดจำนวนคอลัมน์ แสดงผังโครงสร้างเวบ
    Columns Width กำหนดความกว้างคอลัมน์ โครงสร้างเวบ
    Icon Labels กำหนดรูปแบบ โครงสร้างเวบ
    Options กำหนดโครงสร้างย่อย แต่ละไอคอน
9. File View Columns ข้อมูลแสดงที่คอลัมน์ บนผังโครงสร้าง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. เมื่อเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม OK ตัวโปรแกรมจะ Scan หา File ใน Directory9. กรณี ที่ท่านสร้าง Site Map ไว้หลายไซค์ เวลาเปิดโปรแกรม Dream ก็ควร Edit Site ด้วย

ข้อมูลจาก : http://www.cannot.info/

คุณอาจสนใจ
เรียนรู้วิธีการสร้างฐานข้อมูลด้วยตัวคุณเอง
Mr.N (33,375 - 30 เม.ย. 50)
สร้างข้อความแบบ wave
langjuko (45,131 - 02 ก.ย. 51)
การใช้คำสั่ง Nowและ Date
นายจืด (26,591 - 09 พ.ค. 51)
การส่งผ่าน Arguments
Mr.POP (37,486 - 05 พ.ย. 49)
การใช้คำสั่ง for
Mr.POP (68,707 - 05 พ.ย. 49)
การทำพื้นหลังแบบลำแสงพระอาทิตย์
NOK (223,579 - 22 มี.ค. 51)
ตั้ง Excel ให้บันทึกงานโดยอัตโนมัติ
Mr.GuruZ (35,195 - 02 ก.ค. 49)
สร้างตารางคะแนนการสอบ tblExamScore เพื่อใช้ในคำสั่ง DLookUp
นายจืด (20,790 - 10 เม.ย. 51)