Template Dreamweaver MX จัดทำโดย : webthaidd พิมพ์


Template Dreamweaver MX

Template ประกอบด้วย ข้อมูลในบริเวณพื้นที่ ที่สามารถแก้ไขได้ และ ข้อมูลบริเวณพื้นที่ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ สะดวกในการปรับปรุง หรือเปลี่ยนรูปแบบ ในเวลาอันรวดเร็ว

ขั้นตอนการสร้าง ( ก่อนอื่นควรสร้าง SiteMap ก่อน ดูหัวข้อ สร้าง Site Map )
1. ออกแบบเอกสาร HTML เป็นที่เรียบร้อย เลือก Save เป็น Save As Template
2. จะปรากฏหน้าต่าง Save As Template
    Site
คือชื่อไซค์ ที่ได้ SiteMap ไว้แล้ว
    Existing Templates ชื่อ Template ใน SiteMap
    Save As ชื่อที่ตั้งขึ้นใหม่
3. เมื่อ เลือก SiteMap และตั้งชื่อFile แล้ว จะเป็น ไฟล์นามสกุล .dwt ใน Folder ชื่อ Templates4. สร้างพื้นที่สำหรับแก้ไขได้ โดยคลิกปุ่ม Editable Region ที่แท็บ Template
5. จะปรากฏหน้าต่าง New Editable Region ขึ้นมา
6. ตั้งชื่อ บริเวณที่ แก้ไขข้อมูลได้ ในช่อง Name แล้วคลิกปุ่ม OK7. จะปรากฏ Code เกิดขึ้น ในมุมมองทั้งส่วน Show Code และส่วน Show Design
8. ทำซํ้าอีก ถ้าต้องการสร้างพื้นที่ส่วนที่แก้ไขได้ ตั้งแต่ข้อ 4-7 แล้ว Save
9. เสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้าง Templates
10. การสร้างเอกสาร HTML ใหม่ เพื่อเรียกTemplates มาใช้ เลือก File > New11. จะปรากฏหน้าต่าง New Document ที่แท็บเลือก Templates และกดปุ่ม Create
12. เมื่อสร้างใหม่จะเห็นพื้นที่ในส่วน แก้ไขไม่ได้้ เป็น สีเทา ( พอยน์เตอร์ จะเป็นรูปวงกลม )
13. พื้นที่แก้ไขได้ จะเป็นสีเขียว ในมุมมองของ Show Design View
14. ถ้าต้องการเปลี่ยน File ที่เรียกจาก Templates เป็น HTML
เลือกเมนู Modify > Templates > Detach from Templates

ข้อมูลจาก : http://www.cannot.info/

คุณอาจสนใจ
วิธีกำจัด virus adober.exe ที่แฝงมากับ Handy drive
เว็บไทยดีดี (20,948 - 15 ก.ย. 50)
Custom Shape Tool (U)
Mr.GuruZ (67,882 - 22 ก.ย. 50)
ป้องกันการเขียนข้อมูลลงธัมบ์ไดรฟ์ (SP2)
เว็บไทยดีดี (26,049 - 28 ก.ค. 50)
ปรับระยะห่างระหว่างตัวอักษร
นายนุก (46,336 - 19 เม.ย. 51)
การสร้างเมนูคล้ายๆ กับเว็บ Sanook
Mr.GuruZ (65,743 - 04 มิ.ย. 49)
เรื่องของไฟล์ EPS และ TIF
เว็บไทยดีดี (49,011 - 20 ต.ค. 50)
การใช้คำสั่งวนลูป do..while
Mr.GuruZ (26,836 - 03 มิ.ย. 49)
สร้างข้อความเหมือนควันบุหรี่ โดย Photoshop
langjuko (121,543 - 08 ต.ค. 51)