การทำ Guestbook ด้วย Dreamweaver ตอนที่ 1 จัดทำโดย : first พิมพ์
 Untitled Document

ทำความเข้าใจพื้นฐานเบื่องต้น
* ถ้าสงสัยเรื่องการสร้างฐานข้อมูล อ่านบทความนี้ คลิกที่นี่
** ถ้าสงสัยเรื่องการจำลอง Web Server อ่านบทความนี้ คลิกที่นี่
*** ข้อสงสัยอื่นๆ ในตอนนี้พูดคุย ปรึกษากันในบทความนี้ได้เลยครับ ^^!

1.สร้างตารางเก็บข้อมูลชื่อ guestbook ในฐานข้อมูล datatest

CREATE TABLE `guestbook` (
`id` INT( 11 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`text` TEXT NOT NULL ,
`name` TINYTEXT NOT NULL ,
PRIMARY KEY ( `id` )
);

2.สร้าง form สำหรับ กรอกข้อมูล สมุดเยี่ยม ไฟล์ index.php ดังนี้

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<form name="form1" method="post" action="">
<table width="500" border="0" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1">
<tr>
<th colspan="3" scope="col"><DIV align="center"><strong>เขียนสมุดเยี่ยม</strong></DIV></th>
</tr>
<tr>
<td width="71"><div align="right">ข้อความ : </div></td>
<td colspan="2"><label>
<textarea name="text" cols="65" rows="5" wrap="virtual" id="text"></textarea>
</label></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="right">จาก : </div></td>
<td colspan="2"><label>
<input name="name" type="text" id="name" size="40">
</label></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><div align="center">
<label>
<input type="submit" name="Submit" value="ตกลง">
</label>
</div></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

3.เริ่มต้นการแทรกฐานข้อมูล ดังรูปจะปรากฏSubmit values from : เลือกค่าที่ต้องการรับว่ามาจาก form ไหน
Connection : เลือกการติดต่อฐานข้อมูล
Insert table : เลือกตารางที่ต้องการแทรกลงฐานข้อมูล
Columns : แสดงการแทรกลงฐานข้อมูลโดยค่าฟิลด์ จะเก็บค่าจาก Text field ใด
After inserting, go to : เพื่อแทรกฐานข้อมูลเสร็จให้ไปที่หน้า Index.php

กด F12 เพื่อทดลองโปรแกรมได้เลย

คุณอาจสนใจ
เทคนิคการสุ่มตัวเลข
Mr.GuruZ (28,275 - 03 มิ.ย. 49)
สร้างลูกศรควบคุมเกม flash
langjuko (113,451 - 16 ก.ย. 51)
การ copy เฉพาะรูปแบบเซลล์ไปตกแต่งที่อื่น
หมูขุน (40,459 - 18 มิ.ย. 51)
เทคนิคการสร้างปุ่ม Capsule แบบที่ 2
Mr.GuruZ (57,394 - 04 มิ.ย. 49)
การสร้างตารางด้วย HTML
สายลม (59,052 - 04 มิ.ย. 49)
Dream MX Connect DB
dooidea team (59,100 - 21 มี.ค. 51)
การลบข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL
Mr.GuruZ (58,567 - 03 มิ.ย. 49)
แสดงหรือซ่อนปุ่มบนแุถบเครื่องมือ
นายนุก (20,845 - 06 มี.ค. 51)