การสร้าง Webboard ด้วย Dreamweaver 8 (ตอนที่ 4) จัดทำโดย : first พิมพ์
 Untitled Document

ก่อนอื่นเราต้องปรับปรุงไฟล์ webboard.php เพื่อให้สามารถเปิดไฟล์ ans_webboard.php ได้ดังนี้

1. เลือกไฟล์ที่ต้องการลิงค์ไป
2. ผลจะเป็นดังรูป ด้านล่าง
3. เลือกเมนู Parameters จะปรากฎกรอบด้านบน
4. + เพิ่มตัวแปร - ลบตัวแปร
5. ใส่ชื่อตัวแปรที่ต้องการส่ง
6. ค่าที่ต้ิองการส่งไป ถ้าต้องการค่าจากฐานข้อมูล เลือกรูปสายฟ้าจะปรากฎดังรูปด้านล่าง

7. เลือกฟิลด์ที่ต้องการส่งค่าไป จะได้ผลดังรูป

8. ที่ชื่อกระทู้จะปรากฏลิงค์เพื่อไปหน้า ans_webboard.php

ส่วนไฟล์ ans_webboard.php พิมพ์โค้ดดังนี้
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<div align="center">
<table width="633" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1">
<tr>
<td bgcolor="#CCCCCC" scope="col">รหัสกระทู้</td>
<td bgcolor="#CCCCCC" scope="col">ผู้ตั้ง</td>
<td bgcolor="#CCCCCC" scope="col">รายละเอียด</td>
</tr>
<tr>
<th width="150" height="19" bgcolor="f2f2f2" scope="col"></th>
<th width="127" bgcolor="f2f2f2" scope="col"></th>
<th width="346" bgcolor="f2f2f2" scope="col"></th>
</tr>
</table>
<br />
<br />
<table width="633" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1">
<tr>
<td bgcolor="#CCCCCC" scope="col">ผู้ตอบ</td>
<td width="490" bgcolor="#CCCCCC" scope="col">รายละเอียด</td>
</tr>
<tr>
<th width="136" height="19" bgcolor="f2f2f2" scope="col"></th>
<th bgcolor="f2f2f2" scope="col"></th>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="">
<table width="500" border="0" align="center" cellpadding="1" cellspacing="0">
<tr>
<td colspan="2" scope="col"><div align="center">ตอบกระทู้</div></td>
</tr>

<tr>
<td width="84">รายละเอียด</td>
<td width="416"><label>
<textarea name="message" cols="50" rows="4" id="message"></textarea>
</label></td>
</tr>
<tr>
<td>ผู้ตอบ</td>
<td><label>
<input name="name" type="text" id="name" />
<input name="id_quiz" type="hidden" id="id_quiz" value="<?php echo $row_Recordset1['id_quiz']; ?>">//ให้สร้างขึ้นแล้วลากค่าของ id_quiz มาใส่ในนี้ด้วย
</label></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><div align="center">
<label>
<input type="submit" name="Submit" value="ตอบกระทู้" />
</label>
</div></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>


การแสดงข้อมูลกระทู้1. ชื่อ Recorset1
2. ชื่อการติดต่อฐานข้อมูล
3. ชื่อตารางที่ต้องการดึงข้อมูลมาแสดง
4. เลือกการค้นหาแบบเจาะจง ในที่นี่ใช้ฟิลด์ id_quiz ให้ เท่ากับ ค่าที่ส่งมาในข้อที่ 5
5. ค่าที่ส่งมาจาก webboard ชื่อ id_quiz

การแสดงข้อมูลตอบกระทู้

ู้

1. ชื่อ Recorset2
2. ชื่อการติดต่อฐานข้อมูล
3. ชื่อตารางที่ต้องการดึงข้อมูลมาแสดง
4. เลือกการค้นหาแบบเจาะจง ในที่นี่ใช้ฟิลด์ id_quiz ให้ เท่ากับ ค่าที่ส่งมาในข้อที่ 5
5. ค่าที่ส่งมาจาก webboard ชื่อ id_quiz

ต่อด้วย เพื่อให้แสดงข้อมูลตอบกระทู้ทั้งหมดทำการแทรกลงฐานข้อมูล1. ชื่อฟอร์มที่ต้องการส่งค่า
2. ชื่อการติดต่อฐานข้อมูล
3. ชื่อตาราง ที่จะแทรกฐานข้อมูล
4. รายชื่อฟิลด์
5. เมื่อแทรกฐานข้อมูล ให้มาหน้า ans_webboard.php และส่งค่าตัวแปร id_quiz รับค่าจาก id_quiz ในฐานข้อมูล
หน้า ans_webboard.php เมื่อเสร็จแล้ว


** ลากค่าของ id_quiz มาใส่ในนี้ด้วย **


เมื่อเสร็จสมบูรณ์ จะได้ผลามรูปด้านล่างคุณอาจสนใจ
การใช้คำสั่งวนลูป do..while
Mr.GuruZ (27,437 - 03 มิ.ย. 49)
การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup)
อ้อม (43,980 - 13 ม.ค. 50)
การแสดงรูปแบบวันที่
nutthapon (39,450 - 02 ก.ค. 49)
เทคนิคการใส่จุลภาค คั่นตัวเลข
Mr.GuruZ (30,019 - 03 มิ.ย. 49)
ลืมรหัสผ่านที่ตั้งไว้ใน Content Advisor จะแก้อย่างไร XP
เว็บไทยดีดี (15,593 - 29 ก.ย. 50)
ทำหน้าปัดวิทยุ
Charoen (63,431 - 31 ม.ค. 50)
วิธีการทำงานของเมล์แบบ SMTP
เว็บไทยดีดี (14,488 - 29 ก.ย. 50)
การเขียนคำสั่ง PHP ร่วมกับ Java Script
Mr.GuruZ (71,264 - 31 ก.ค. 49)