การสร้าง Webboard ด้วย Dreamweaver 8 (ตอนที่ 3) จัดทำโดย : first พิมพ์
 Untitled Document

เริ่มสร้างหน้าแสดงรายชื่อเว็บบอร์ดกันเลยนะครับ

1. สร้างไฟล์ webboard.php พิมพ์โค้ดดังนี้

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
<table width="500" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<th colspan="3" bgcolor="#CCCCCC" scope="col">รายชื่อกระทู้</th>
</tr>
<tr>
<td width="130" bgcolor="f2f2f2"><div align="center">รหัสกระทู้</div></td>
<td width="164" bgcolor="f2f2f2"><div align="center">ชื่อกระทู้</div></td>
<td width="206" bgcolor="f2f2f2"><div align="center">ผู้ตั้ง</div></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="f2f2f2"><div align="center"></div></td>
<td bgcolor="f2f2f2"><div align="center"></div></td>
<td bgcolor="f2f2f2"><div align="center"></div></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center"></div></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

เริ่มการแสดงข้อมูลกระทู้จากฐานข้อมูลต่อด้วย

การดึงฟิลด์มาแสดงที่ ตารางที่เราออกแบบไว้โดยการเลือกชื่อฟิลด์ดังรูปข้างบนที่ต้องการมาใส่ได้เลย ดังรูปลองแสดงผลดูกันครับจะยังใช้ไม่ได้ เพราะจะแสดงเฉพาะกระทู้ที่ใหม่สุดอย่างเดียว ดังนั้นเราต้องทำตามด้านล่างนี้ต่ออีก1.เลือกชุดข้อมูลที่เราต้องการดึงจากฐานข้อมูลออกมา
2.ให้เลือกว่าต้องการแสดงข้อมูล ตามจำนวนที่ต้องการในที่นี้ 10 รายชื่อกระทู้ หรือทั้งหมด มาดูผลกัน
คุณอาจสนใจ
การสร้าง webboard ตอนที่ 2 (config.inc.php)
Mr.GuruZ (109,696 - 03 มิ.ย. 49)
การสร้างข่าวแบบ RSS
Zerohate (44,445 - 28 ม.ค. 51)
สร้างข้อความ blink blink
langjuko (127,833 - 28 ต.ค. 51)
การสร้างกรอบแบบโพลารอยด์
webthaidd (205,126 - 12 พ.ค. 51)
การสร้าง นาฬิกาจับเวลา โดย PHP ร่วมกับ JavaScript
เฟริสท์ (40,129 - 27 พ.ย. 50)
สรุปคำสั่ง Action Script บน Flash MX (ตอนที่ 3)
สหรัถ แซ่ตั้ง (48,329 - 08 ก.ย. 50)
การเว้นวรรคใน Dreamweaver MX
Mr.GuruZ (46,921 - 04 มิ.ย. 49)
การสร้าง Webboard ด้วย Dreamweaver 8 (ตอนที่ 2)
first (82,100 - 12 ม.ค. 51)