การสร้าง Webboard ด้วย Dreamweaver 8 (ตอนที่ 1) จัดทำโดย : first พิมพ์
 Untitled Document ขั้นตอนการทำ

0. ทำความเข้าใจพื้นฐานเบื่องต้น
*ถ้าสงสัยเรื่องการสร้างฐานข้อมูล อ่านบทความนี้ คลิกที่นี่
**ถ้าสงสัยเรื่องการจำลอง Web Server อ่านบทความนี้ คลิกที่นี่
***
ข้อสงสัยอื่นๆ ในตอนนี้พูดคุย ปรึกษากันในบทความนี้ได้เลยครับ ^^!

1. สร้างฐานข้อมูล ชื่อ webboard
CREATE DATABASE `webboard` ;

2. สร้างตารางเก็ขข้อมูล tb_board_quiz
CREATE TABLE `tb_board_quiz` (
`id_quiz` INT( 11 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`title` TINYTEXT NOT NULL ,
`message` TEXT NOT NULL ,
`name` TINYTEXT NOT NULL ,
`date` TINYTEXT NOT NULL ,
`num_read` TINYTEXT NOT NULL ,
`num_write` TINYTEXT NOT NULL ,
PRIMARY KEY ( `id_quiz` )
);

3. สร้างตารางเก็ขข้อมูล tb_board_ans
CREATE TABLE `tb_board_ans` (
`id_ans` INT( 11 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`id_quiz` INT( 11 ) NOT NULL ,
`message` TEXT NOT NULL ,
`name` TINYTEXT NOT NULL ,
`date` TINYTEXT NOT NULL ,
PRIMARY KEY ( `id_ans` ) );


4. การติดต่อฐานข้อมูลโดย Dreamweaver 8 อ่านการเชื่อมต่อแบบละเอียด คลิกที่นี่
ทำตามรูปได้เลยครับผลที่ได้จากการเชื่อมต่อฐานข้อมูล


คุณอาจสนใจ
การทำ Gradient ภาพโดยใช้ Dream
Mr.GuruZ (53,174 - 04 มิ.ย. 49)
OE ยึดเมล์...ไม่ปล่อยให้ Outlook
สายลม (15,456 - 08 มี.ค. 51)
กฎในการเขียนภาษา c
Mr.POP (45,776 - 26 พ.ย. 50)
การทำภาพ 3D Abstract
Webmaster siamicy.com (65,948 - 04 มิ.ย. 49)
การใช้คำสั่ง if..else
Mr.GuruZ (37,417 - 03 มิ.ย. 49)
การสร้าง webboard ตอนที่ 2 (config.inc.php)
Mr.GuruZ (109,550 - 03 มิ.ย. 49)
การทำกรอบภาพแบบ Halftone
Lee (241,877 - 25 ธ.ค. 49)
เครื่องมือกลุ่ม Drawing>AutoShapes
หมูขุน (15,441 - 04 ก.พ. 50)