มาทำความรู้จัก Tool Forms ของ Dreamweaver 8 จัดทำโดย : เฟริสท์ พิมพ์


อธิบาย Tool Forms

รูปที่
ชื่อ ประโยชน์
1.
Form ใช้เพื่อรับข้อมูลจากผู้ชมเว็บไซต์ส่งไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์
2.
a Text Field เป็นส่วนที่ใช้รับข้อมูลที่เป็นตัวอักษร และ ตัวเลข
3.
a Hidden Fields เป็นส่วนที่ใช้รับข้อมูลที่เป็นตัวอักษร และ ตัวเลข ที่ไม่ต้องการ
แสดงให้ผู้ชมเห็น
4.
a Textarea เป็นส่วนรับข้อมูลที่อยู่ในรูปของหัวข้อที่ให้ผู้ชมเลือกโดยผู้ชม
สามารถเลือกได้ที่ละหลายๆ หัวข้อในแต่ละครั้ง
5.
a Check Box เป็นส่วนรับข้อมูลที่อยู่ในรูปของหัวข้อที่ให้ผู้ชมเลือกโดยผู้ชม
สามารถเลือก ได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นในแต่ละครั้ง ซึ่งการ
กำหนดให้ Radio Button สามารถเลือกได้เพียงอันเดียวในแต่
ละกลุ่มสามารถทำได้โดยกำหนดชื่อของRadio Button ให้
เหมือนกัน
6.
a Radio Button เป็นส่วนรับข้อมูลที่อยู่ในรูปของหัวข้อที่ให้ผู้ชมเลือก โดยผู้ชม
สามารถเลือกได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นในแต่ละครั้ง ซึ่งการ
กำหนดให้ Radio Button สามารถเลือกได้เพียงอันเดียวในแต่
ละกลุ่มสามารถทำได้โดยกำหนดชื่อของRadio Button ให
้เหมือนกัน
7.
a Radio Group การใช้งานเหมือนกับ Radio Button แต่สามารถสร้างพร้อมกัน
ได้หลายอัน
8.
a List / Menu เป็นส่วนรับข้อมูลที่มีการกำหนดข้อมูลให้อยู่แล้วในรูปของ
รายการหรือ เมนู ผู้ชมเพียงแต่เลือกข้อมูลที่ต้องการเท่านั้น
9.
a Jump Menu เป็นส่วนรับข้อมูลที่อยู่ในรูปของเมนูที่เมื่อผู้ใช้คลิกเลือก
แล้วจะทำการลิงค์ไปยังหน้าเว็บเพจอื่นๆ ที่กำหนดไว้ใน
แต่ละรายการที่อยู่ในเมน
10.
a Image Fields เป็นส่วนรับข้อมูลที่ทำให้เราสามารถใส่รูปเข้าไปได้และ
ใช้มันได้เหมือนกับ Button
11.
a File Fields เป็นส่วนรับข้อมูลที่ใช้ค้นหาไฟล์ในเครื่องที่เปิดเว็บเพจ
ที่มีฟอร์มออปเจ็กดังกล่าวและทำการอัพโหลดไฟล์ดัง
กล่าวผ่านแบบฟอร์ม
12.
a Button ปุ่ม submit เพื่อส่งค่าที่กรอกไว้ไปยัง เว็บเซิร์ฟเวอร์
13.
a Label ไว้เป็นส่วนที่ช่วยอธิบายส่วนต่างๆ เพิ่มเติม
14.
a Fieldset ไว้ทำกรอบเพื่ออธิบายถึงข้อมูลกลุ่มต่าง ๆ ที่อยู่ภายใน

คุณอาจสนใจ
การสร้างหัว Header และ Footer ให้เอกสาร Word
langjuko (43,092 - 20 ต.ค. 51)
ทำภาพสะท้อนแบบ photoshop ด้วย java script
Coffee cup (29,842 - 29 มี.ค. 51)
Java Script เช็คภาษาอังกฤษเท่านั้น
Zerohate (28,587 - 23 ก.ค. 50)
Javascript HV menu นำข้อมูลจาก DB มาแสดง
Zerohate (39,480 - 19 ม.ค. 51)
ทำปุ่มเคลื่อนไหวใส่เว็บด้วย Flash MX (ตอนที่ 3)
มรกต อุ่นเสรี (39,763 - 29 ก.ย. 50)
Head Modeling Using NURBS
เว็บไทยดีดี (30,052 - 04 เม.ย. 51)
การสร้างไฟล์เอกสารข้อมูล Word 2000
อ้อม (22,187 - 13 ม.ค. 50)
เลือกใช้สีให้เหมาะกับเว็บเพจของคุณ
เว็บไทยดีดี (14,757 - 27 ต.ค. 50)