มาทำความรู้จัก Tool Forms ของ Dreamweaver 8 จัดทำโดย : เฟริสท์ พิมพ์


อธิบาย Tool Forms

รูปที่
ชื่อ ประโยชน์
1.
Form ใช้เพื่อรับข้อมูลจากผู้ชมเว็บไซต์ส่งไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์
2.
a Text Field เป็นส่วนที่ใช้รับข้อมูลที่เป็นตัวอักษร และ ตัวเลข
3.
a Hidden Fields เป็นส่วนที่ใช้รับข้อมูลที่เป็นตัวอักษร และ ตัวเลข ที่ไม่ต้องการ
แสดงให้ผู้ชมเห็น
4.
a Textarea เป็นส่วนรับข้อมูลที่อยู่ในรูปของหัวข้อที่ให้ผู้ชมเลือกโดยผู้ชม
สามารถเลือกได้ที่ละหลายๆ หัวข้อในแต่ละครั้ง
5.
a Check Box เป็นส่วนรับข้อมูลที่อยู่ในรูปของหัวข้อที่ให้ผู้ชมเลือกโดยผู้ชม
สามารถเลือก ได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นในแต่ละครั้ง ซึ่งการ
กำหนดให้ Radio Button สามารถเลือกได้เพียงอันเดียวในแต่
ละกลุ่มสามารถทำได้โดยกำหนดชื่อของRadio Button ให้
เหมือนกัน
6.
a Radio Button เป็นส่วนรับข้อมูลที่อยู่ในรูปของหัวข้อที่ให้ผู้ชมเลือก โดยผู้ชม
สามารถเลือกได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นในแต่ละครั้ง ซึ่งการ
กำหนดให้ Radio Button สามารถเลือกได้เพียงอันเดียวในแต่
ละกลุ่มสามารถทำได้โดยกำหนดชื่อของRadio Button ให
้เหมือนกัน
7.
a Radio Group การใช้งานเหมือนกับ Radio Button แต่สามารถสร้างพร้อมกัน
ได้หลายอัน
8.
a List / Menu เป็นส่วนรับข้อมูลที่มีการกำหนดข้อมูลให้อยู่แล้วในรูปของ
รายการหรือ เมนู ผู้ชมเพียงแต่เลือกข้อมูลที่ต้องการเท่านั้น
9.
a Jump Menu เป็นส่วนรับข้อมูลที่อยู่ในรูปของเมนูที่เมื่อผู้ใช้คลิกเลือก
แล้วจะทำการลิงค์ไปยังหน้าเว็บเพจอื่นๆ ที่กำหนดไว้ใน
แต่ละรายการที่อยู่ในเมน
10.
a Image Fields เป็นส่วนรับข้อมูลที่ทำให้เราสามารถใส่รูปเข้าไปได้และ
ใช้มันได้เหมือนกับ Button
11.
a File Fields เป็นส่วนรับข้อมูลที่ใช้ค้นหาไฟล์ในเครื่องที่เปิดเว็บเพจ
ที่มีฟอร์มออปเจ็กดังกล่าวและทำการอัพโหลดไฟล์ดัง
กล่าวผ่านแบบฟอร์ม
12.
a Button ปุ่ม submit เพื่อส่งค่าที่กรอกไว้ไปยัง เว็บเซิร์ฟเวอร์
13.
a Label ไว้เป็นส่วนที่ช่วยอธิบายส่วนต่างๆ เพิ่มเติม
14.
a Fieldset ไว้ทำกรอบเพื่ออธิบายถึงข้อมูลกลุ่มต่าง ๆ ที่อยู่ภายใน

คุณอาจสนใจ
การทำข้อความแบบมีเวทมนต์
webthaidd (147,492 - 19 เม.ย. 51)
เปลี่ยนขนาดตัวอักษรด้วยคำสั่ง FONT SIZE
สายลม (130,643 - 25 ก.พ. 50)
การใช้งาน Renden แบบ Mental Ray
first (21,080 - 03 พ.ค. 51)
เทคนิคการลบพื้นหลัง
Mr.GuruZ (150,263 - 04 มิ.ย. 49)
การใช้งาน Vertical Type Tool
Mr.GuruZ (34,842 - 27 มิ.ย. 49)
การใช้รูปแบบตกแต่งตารางอัตโนมัติ
หมูขุน (48,796 - 17 มิ.ย. 51)
เลือกการ์ดจอสำหรับเล่นเกมส์
สายลม (17,572 - 12 เม.ย. 51)
ลบ History ของ Google Search ทำอย่างไรนะ
เว็บไทยดีดี (19,028 - 01 ก.ย. 50)