มาทำความรู้จัก Tool Forms ของ Dreamweaver 8 จัดทำโดย : เฟริสท์ พิมพ์


อธิบาย Tool Forms

รูปที่
ชื่อ ประโยชน์
1.
Form ใช้เพื่อรับข้อมูลจากผู้ชมเว็บไซต์ส่งไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์
2.
a Text Field เป็นส่วนที่ใช้รับข้อมูลที่เป็นตัวอักษร และ ตัวเลข
3.
a Hidden Fields เป็นส่วนที่ใช้รับข้อมูลที่เป็นตัวอักษร และ ตัวเลข ที่ไม่ต้องการ
แสดงให้ผู้ชมเห็น
4.
a Textarea เป็นส่วนรับข้อมูลที่อยู่ในรูปของหัวข้อที่ให้ผู้ชมเลือกโดยผู้ชม
สามารถเลือกได้ที่ละหลายๆ หัวข้อในแต่ละครั้ง
5.
a Check Box เป็นส่วนรับข้อมูลที่อยู่ในรูปของหัวข้อที่ให้ผู้ชมเลือกโดยผู้ชม
สามารถเลือก ได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นในแต่ละครั้ง ซึ่งการ
กำหนดให้ Radio Button สามารถเลือกได้เพียงอันเดียวในแต่
ละกลุ่มสามารถทำได้โดยกำหนดชื่อของRadio Button ให้
เหมือนกัน
6.
a Radio Button เป็นส่วนรับข้อมูลที่อยู่ในรูปของหัวข้อที่ให้ผู้ชมเลือก โดยผู้ชม
สามารถเลือกได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นในแต่ละครั้ง ซึ่งการ
กำหนดให้ Radio Button สามารถเลือกได้เพียงอันเดียวในแต่
ละกลุ่มสามารถทำได้โดยกำหนดชื่อของRadio Button ให
้เหมือนกัน
7.
a Radio Group การใช้งานเหมือนกับ Radio Button แต่สามารถสร้างพร้อมกัน
ได้หลายอัน
8.
a List / Menu เป็นส่วนรับข้อมูลที่มีการกำหนดข้อมูลให้อยู่แล้วในรูปของ
รายการหรือ เมนู ผู้ชมเพียงแต่เลือกข้อมูลที่ต้องการเท่านั้น
9.
a Jump Menu เป็นส่วนรับข้อมูลที่อยู่ในรูปของเมนูที่เมื่อผู้ใช้คลิกเลือก
แล้วจะทำการลิงค์ไปยังหน้าเว็บเพจอื่นๆ ที่กำหนดไว้ใน
แต่ละรายการที่อยู่ในเมน
10.
a Image Fields เป็นส่วนรับข้อมูลที่ทำให้เราสามารถใส่รูปเข้าไปได้และ
ใช้มันได้เหมือนกับ Button
11.
a File Fields เป็นส่วนรับข้อมูลที่ใช้ค้นหาไฟล์ในเครื่องที่เปิดเว็บเพจ
ที่มีฟอร์มออปเจ็กดังกล่าวและทำการอัพโหลดไฟล์ดัง
กล่าวผ่านแบบฟอร์ม
12.
a Button ปุ่ม submit เพื่อส่งค่าที่กรอกไว้ไปยัง เว็บเซิร์ฟเวอร์
13.
a Label ไว้เป็นส่วนที่ช่วยอธิบายส่วนต่างๆ เพิ่มเติม
14.
a Fieldset ไว้ทำกรอบเพื่ออธิบายถึงข้อมูลกลุ่มต่าง ๆ ที่อยู่ภายใน

คุณอาจสนใจ
MSN block Checker ใครบล๊อกเราสามารถเช็คได้
เว็บไทยดีดี (69,852 - 10 พ.ค. 51)
เราสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างจากการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL
เว็บไทยดีดี (21,561 - 25 ส.ค. 50)
การใช้คำสั่งวนลูป for
Mr.GuruZ (26,988 - 03 มิ.ย. 49)
การจัดรูปในเอกสาร
หมูขุน (21,313 - 20 มี.ค. 50)
การเริ่มต้นใช้งาน Java Script
nut (37,121 - 01 ก.พ. 50)
ทำปุ่มเคลื่อนไหวใส่เว็บด้วย Flash MX (ตอนที่ 3)
มรกต อุ่นเสรี (39,684 - 29 ก.ย. 50)
เครื่องมือใช้งานหลักบนแถบเครื่องมือ
เว็บไทยดีดี (23,519 - 02 เม.ย. 51)
การคำนวณผลรวมอัตโนมัติ (SUM)
หมูขุน (69,262 - 09 มิ.ย. 51)