การตั้งค่าภาษาไทยให้กับ Dreamweaver 8 จัดทำโดย : Mr.GuruZ พิมพ์


หลายคนอาจสงสัย ว่าเวลาที่เราสร้างเอกสารด้วย Dreamweaver 8 แต่ละครั้งทำไมไม่สามารถพิมพ์ หรือแสดงผลภาษาไทยไม่ได้ ลองมาดูเทคนิคการตั้งค่าภาษาไทยให้กับ Dreamweaver 8 ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

ขั้นตอนการแก้ไข

1. เปิดโปรแกรม Dreamweaver 8 ดังภาพ

2. จากนั้นเลือกปุ่ม More... มนส่วนของ Create New ดังภาพ

3. จะพบหน้าต่างแสดงขึ้นมา ใ้ห้เลืิอกที่เมนู Preferences...

4. จากนั้นตั้งค่าดังภาพ

5. จากนั้นลองสร้างเอกสาร เพียงเท่านี้ในครั้งต่อไป เราก็จะใช้งานโปรแกรมในการทำเว็บภาษาไทย ได้อย่างไม่มีปัญหา ดังภาพ

 

คุณอาจสนใจ
การจัดวางตำแหน่งข้อความ
อ้อม (22,049 - 13 ม.ค. 50)
ทำหน้าปัดวิทยุ
Charoen (62,271 - 31 ม.ค. 50)
การหมุนรอบตัวเองแบบไม่เต็มรอบ
Webmaster (44,266 - 04 มิ.ย. 49)
การสร้างตัวแปล Array
Mr.GuruZ (61,254 - 03 มิ.ย. 49)
เร่งสปีด FireFox
เว็บไทยดีดี (20,583 - 29 ก.ย. 50)
การเปลี่ยนสี Web Title จาก Template
Mr.GuruZ (46,497 - 04 มิ.ย. 49)
เทคนิคการแสดงค่า IP Address
Mr.GuruZ (35,335 - 03 มิ.ย. 49)
การใส่รูปลงในเอกสาร
หมูขุน (27,347 - 20 มี.ค. 50)