การตั้งค่าภาษาไทยให้กับ Dreamweaver 8 จัดทำโดย : Mr.GuruZ พิมพ์


หลายคนอาจสงสัย ว่าเวลาที่เราสร้างเอกสารด้วย Dreamweaver 8 แต่ละครั้งทำไมไม่สามารถพิมพ์ หรือแสดงผลภาษาไทยไม่ได้ ลองมาดูเทคนิคการตั้งค่าภาษาไทยให้กับ Dreamweaver 8 ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

ขั้นตอนการแก้ไข

1. เปิดโปรแกรม Dreamweaver 8 ดังภาพ

2. จากนั้นเลือกปุ่ม More... มนส่วนของ Create New ดังภาพ

3. จะพบหน้าต่างแสดงขึ้นมา ใ้ห้เลืิอกที่เมนู Preferences...

4. จากนั้นตั้งค่าดังภาพ

5. จากนั้นลองสร้างเอกสาร เพียงเท่านี้ในครั้งต่อไป เราก็จะใช้งานโปรแกรมในการทำเว็บภาษาไทย ได้อย่างไม่มีปัญหา ดังภาพ

 

คุณอาจสนใจ
สร้างข้อความเนยแข็ง
langjuko (142,006 - 28 ต.ค. 51)
ตัวอักษรลุกเป็นไฟ
charoen (147,984 - 31 ก.ค. 50)
การสั่งพิมพ์เอกสาร
Mr.Nook (18,126 - 08 ม.ค. 51)
การแปลงข้อความให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
Mr.GuruZ (23,030 - 03 มิ.ย. 49)
เทคนิคการใส่ข้อความใน TextBox โดยใช้ PHP
Mr.GuruZ (43,894 - 03 มิ.ย. 49)
ลบชื่อ “ผู้รับคนก่อน” ก่อนส่งต่ออีเมล์?
เว็บไทยดีดี (14,487 - 25 ส.ค. 50)
มุมมองแบบต่าง ๆ ใน Word 2000
อ้อม (20,199 - 13 ม.ค. 50)
ใส่ชื่อที่ต้องการลงบนไตเติลบาร์ IE
สายลม (15,198 - 05 เม.ย. 51)