การตั้งค่าภาษาไทยให้กับ Dreamweaver 8 จัดทำโดย : Mr.GuruZ พิมพ์


หลายคนอาจสงสัย ว่าเวลาที่เราสร้างเอกสารด้วย Dreamweaver 8 แต่ละครั้งทำไมไม่สามารถพิมพ์ หรือแสดงผลภาษาไทยไม่ได้ ลองมาดูเทคนิคการตั้งค่าภาษาไทยให้กับ Dreamweaver 8 ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

ขั้นตอนการแก้ไข

1. เปิดโปรแกรม Dreamweaver 8 ดังภาพ

2. จากนั้นเลือกปุ่ม More... มนส่วนของ Create New ดังภาพ

3. จะพบหน้าต่างแสดงขึ้นมา ใ้ห้เลืิอกที่เมนู Preferences...

4. จากนั้นตั้งค่าดังภาพ

5. จากนั้นลองสร้างเอกสาร เพียงเท่านี้ในครั้งต่อไป เราก็จะใช้งานโปรแกรมในการทำเว็บภาษาไทย ได้อย่างไม่มีปัญหา ดังภาพ

 

คุณอาจสนใจ
เลือกแสดงแถบเครื่องมือแบบแถวเดียว หรือสองแถว
นายนุก (19,599 - 06 มี.ค. 51)
การจัดข้อความให้อยุ่กึ่งกลางในแนวตั้ง
Mr.GuruZ (31,949 - 02 ก.ค. 49)
วิธีแก้ปัญหาพิมพ์ภาษาไทยบนเว็บไม่ได้
เว็บไทยดีดี (17,822 - 29 ก.ย. 50)
การประกาศตัวแปลในภาษา PHP
Mr.GuruZ (37,656 - 03 มิ.ย. 49)
สร้า่งไอคอนโฟล์เดอร์
langjuko (32,171 - 02 ก.ย. 51)
Flash Drive คืออะไร
เว็บไทยดีดี (37,894 - 28 ก.ค. 50)
การทำภาพเอนิเมชั่นใน photoshop cs3
Charoen (415,257 - 30 ต.ค. 51)
การทำให้วัตถุเคลื่อนที่ตามเมาส์
Charoen (105,359 - 22 ม.ค. 51)