การตั้งค่าภาษาไทยให้กับ Dreamweaver 8 จัดทำโดย : Mr.GuruZ พิมพ์


หลายคนอาจสงสัย ว่าเวลาที่เราสร้างเอกสารด้วย Dreamweaver 8 แต่ละครั้งทำไมไม่สามารถพิมพ์ หรือแสดงผลภาษาไทยไม่ได้ ลองมาดูเทคนิคการตั้งค่าภาษาไทยให้กับ Dreamweaver 8 ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

ขั้นตอนการแก้ไข

1. เปิดโปรแกรม Dreamweaver 8 ดังภาพ

2. จากนั้นเลือกปุ่ม More... มนส่วนของ Create New ดังภาพ

3. จะพบหน้าต่างแสดงขึ้นมา ใ้ห้เลืิอกที่เมนู Preferences...

4. จากนั้นตั้งค่าดังภาพ

5. จากนั้นลองสร้างเอกสาร เพียงเท่านี้ในครั้งต่อไป เราก็จะใช้งานโปรแกรมในการทำเว็บภาษาไทย ได้อย่างไม่มีปัญหา ดังภาพ

 

คุณอาจสนใจ
การทำให้รูปภาพเข้าไปอยู่ในตัวอักษร
ล่องลอย (64,653 - 01 ส.ค. 49)
ลูกเล่นการแสดงข้อความ
หมูขุน (21,227 - 04 ก.พ. 50)
วิธีย้ายลิสต์จาก MSN จากเก่าไป MSN ใหม่
สายลม (16,122 - 12 เม.ย. 51)
การใช้ภาพเป็น Background รวมกับแบบฟอร์มสำเร็จรูป
หมูขุน (29,998 - 04 ก.พ. 50)
สร้างดิสโก้บอลบน
langjuko (55,634 - 22 ต.ค. 51)
การใช้งาน String Class (ตอนที่ 1)
Mr.POP (52,068 - 05 พ.ย. 49)
การเปลี่ยนสีในสไลด์ (Standard)
หมูขุน (20,462 - 04 ก.พ. 50)
การนำภาพมาใช้กับรูปทรง 3 มิติที่สร้างจากการทำ 3D Transform
Lee (84,581 - 25 ธ.ค. 49)