การกำหนด Background ให้อยู่กับที่ จัดทำโดย : Mr.GuruZ พิมพ์
 Un title page

การกำหนด Background ให้อยู่กับที่ เป็นการเพิ่มลูกเล่นให้กับเว็บอีกแบบหนึ่ง โดยปกติแล้วพื้นหลังที่เราใส่กันทั่วไปจะเคลื่อนที่ตามหน้าเว็บยิ่งถ้าเป็น Background แบบสีฉูดฉาดดูแล้วเวียนหัวหน้าดู ก็มาลองดูวิธีการทำ Background อีกวิธีครับ

ขั้นตอนการทำ

1. เตรียม Background ที่เราต้องการจะใส่ภายในเว็บ (จะดาวน์โหลดจากเว็บเราก็ได้นะครับ) ดังตัวอย่าง

2. เปิดหน้าเว็บ หรือทำการสร้างเอกสารขึ้นมา ดังภาพ

3. สร้าง Css Style ขึ้นมาโดยใ้ช้ Tag Html ดังตัวอย่าง
     3.1 คลิกขวาที่พื้นหลังเลือก Css Style --> Edit Style Sheet

     3.2 เลือกชนิดของ Css เป็น "Redefine HTML Tag" และ Tag เป็น "body"

     3.3 จากนั้นจะมีหน้าต่าง Style ขึ้นมาให้เรากำหนด ดังภาพ
          Background Image = รูปภาพที่เราต้องการใส่ภายในเว็บ
          Attachment = ข้อกำหนดที่เราจะใส่ลงไป

4. ลอง Preview ดูครับแต่จะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงจะต้องมีข้อมูลยาวกว่าหน้าที่แสดงผลนะครับถึงจะ Scroll ได้
* ความเห็นเพิ่มเติมถ้าคนที่ใช้ Dream 4 ที่ติดตั้งไทยบางตัวจะเขียน Css Body ให้แล้วให้เราเรียกขึ้นมาแก้ไขได้เลย ขอให้สนุกกับการทำเว็บครับ

 

คุณอาจสนใจ
ทำปุ่มเคลื่อนไหวใส่เว็บด้วย Flash MX (ตอนที่ 3)
มรกต อุ่นเสรี (39,740 - 29 ก.ย. 50)
คำสั่ง break และ continue
Mr.POP (37,372 - 05 พ.ย. 49)
ตัวแปลชนิด Array
Mr.POP (75,927 - 05 พ.ย. 49)
การใช้คำสั่ง do while
Mr.POP (56,071 - 05 พ.ย. 49)
การทำกระดาษปลิว ด้วย Photoshop
Black-Hawk (146,539 - 27 ก.พ. 51)
แนะนำเครื่องมือ
นายนุก (34,737 - 05 เม.ย. 51)
เลือกการ์ดจอสำหรับเล่นเกมส์
สายลม (17,572 - 12 เม.ย. 51)
การจัดแสงโดยใช้ Key Light, Fill Light และ Back Light
เว็บไทยดีดี (31,382 - 02 เม.ย. 51)