การกำหนด Background ให้อยู่กับที่ จัดทำโดย : Mr.GuruZ พิมพ์
 Un title page

การกำหนด Background ให้อยู่กับที่ เป็นการเพิ่มลูกเล่นให้กับเว็บอีกแบบหนึ่ง โดยปกติแล้วพื้นหลังที่เราใส่กันทั่วไปจะเคลื่อนที่ตามหน้าเว็บยิ่งถ้าเป็น Background แบบสีฉูดฉาดดูแล้วเวียนหัวหน้าดู ก็มาลองดูวิธีการทำ Background อีกวิธีครับ

ขั้นตอนการทำ

1. เตรียม Background ที่เราต้องการจะใส่ภายในเว็บ (จะดาวน์โหลดจากเว็บเราก็ได้นะครับ) ดังตัวอย่าง

2. เปิดหน้าเว็บ หรือทำการสร้างเอกสารขึ้นมา ดังภาพ

3. สร้าง Css Style ขึ้นมาโดยใ้ช้ Tag Html ดังตัวอย่าง
     3.1 คลิกขวาที่พื้นหลังเลือก Css Style --> Edit Style Sheet

     3.2 เลือกชนิดของ Css เป็น "Redefine HTML Tag" และ Tag เป็น "body"

     3.3 จากนั้นจะมีหน้าต่าง Style ขึ้นมาให้เรากำหนด ดังภาพ
          Background Image = รูปภาพที่เราต้องการใส่ภายในเว็บ
          Attachment = ข้อกำหนดที่เราจะใส่ลงไป

4. ลอง Preview ดูครับแต่จะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงจะต้องมีข้อมูลยาวกว่าหน้าที่แสดงผลนะครับถึงจะ Scroll ได้
* ความเห็นเพิ่มเติมถ้าคนที่ใช้ Dream 4 ที่ติดตั้งไทยบางตัวจะเขียน Css Body ให้แล้วให้เราเรียกขึ้นมาแก้ไขได้เลย ขอให้สนุกกับการทำเว็บครับ

 

คุณอาจสนใจ
ล้วงลึกเทคโนโลยี Hyper - Threading Technology (HT Technology)
เว็บไทยดีดี (14,788 - 29 ก.ย. 50)
เทคนิคการทำภาพซูมแบบง่ายๆ
ล่องลอย (43,086 - 04 ก.ย. 49)
การใช้คำสั่งวนลูป do..while
Mr.GuruZ (26,849 - 03 มิ.ย. 49)
สร้างข้อความแบบ wave
langjuko (45,110 - 02 ก.ย. 51)
การใช้งาน Drop-down menu จัดระเบียบหน้าเว็บไซต์
Mr.GuruZ (25,415 - 21 มี.ค. 51)
วิธีค้นหาไฟล์และโฟลเดอร์อย่างรวดเร็ว XP
เว็บไทยดีดี (17,353 - 04 พ.ย. 50)
การแทรกเลขหน้าอย่างรวดเร็ว
สายลม (23,032 - 13 ม.ค. 50)
ล็อกคลิกซ้ายลากไฟล์สะดวก
เว็บไทยดีดี (13,862 - 29 ก.ย. 50)