การทำ Magic Wand วิ่งตามเมาส์ จัดทำโดย : Mr.GuruZ พิมพ์
 Un title page   การทำ Magic Wand วิ่งตามเมาส์ก็คล้ายๆ กับลูกบอลวิ่งตามเมาส์ แต่เราไม่ใช้รูปภาพทำให้เว็บที่เราทำไม่ช้า อันนี้ก็เป็นโค้ดที่สำเร็จรูปอยู่แล้วเพียงแต่เรานำมาวางก็ใช้วานได้เลย

โค้ดที่ใช้

<LAYER NAME="a0" LEFT=10 TOP=10 VISIBILITY=SHOW BGCOLOR="#ffffff" CLIP="0,0,1,1"></LAYER>
<LAYER NAME="a1" LEFT=10 TOP=10 VISIBILITY=SHOW BGCOLOR="#fff000" CLIP="0,0,1,1"></LAYER>
<LAYER NAME="a2" LEFT=10 TOP=10 VISIBILITY=SHOW BGCOLOR="#ffa000" CLIP="0,0,1,1"></LAYER>
<LAYER NAME="a3" LEFT=10 TOP=10 VISIBILITY=SHOW BGCOLOR="#ff00ff" CLIP="0,0,1,1"></LAYER>
<LAYER NAME="a4" LEFT=10 TOP=10 VISIBILITY=SHOW BGCOLOR="#00ff00" CLIP="0,0,1,1"></LAYER>
<LAYER NAME="a5" LEFT=10 TOP=10 VISIBILITY=SHOW BGCOLOR="#FF00FF" CLIP="0,0,1,1"></LAYER>
<LAYER NAME="a6" LEFT=10 TOP=10 VISIBILITY=SHOW BGCOLOR="#FF0000" CLIP="0,0,1,1"></LAYER>
<LAYER NAME="a7" LEFT=10 TOP=10 VISIBILITY=SHOW BGCOLOR="#ffffff" CLIP="0,0,2,2"></LAYER>
<LAYER NAME="a8" LEFT=10 TOP=10 VISIBILITY=SHOW BGCOLOR="#fff000" CLIP="0,0,2,2"></LAYER>
<LAYER NAME="a9" LEFT=10 TOP=10 VISIBILITY=SHOW BGCOLOR="#ffa000" CLIP="0,0,2,2"></LAYER>
<LAYER NAME="a10" LEFT=10 TOP=10 VISIBILITY=SHOW BGCOLOR="#ff00ff" CLIP="0,0,2,2"></LAYER>
<LAYER NAME="a11" LEFT=10 TOP=10 VISIBILITY=SHOW BGCOLOR="#00ff00" CLIP="0,0,2,2"></LAYER>
<LAYER NAME="a12" LEFT=10 TOP=10 VISIBILITY=SHOW BGCOLOR="#0000ff" CLIP="0,0,2,2"></LAYER>
<LAYER NAME="a13" LEFT=10 TOP=10 VISIBILITY=SHOW BGCOLOR="#FF0000" CLIP="0,0,2,2"></LAYER>


<script language="JavaScript">

/*
Magic Wand cursor II (By Kurt at kurt.grigg@virgin.net)
Modified and permission granted to Dynamic Drive to feature script in archive
For full source, usage terms, and 100's more DHTML scripts, visit http://dynamicdrive.com
*/

if (document.all){
with (document){
write('<div id="starsDiv" style="position:absolute;top:0px;left:0px">')
write('<div style="position:relative;width:1px;height:1px;background:#ffffff;font-size:1px;visibility:visible"></div>')
write('<div style="position:relative;width:1px;height:1px;background:#fff000;font-size:1px;visibility:visible"></div>')
write('<div style="position:relative;width:1px;height:1px;background:#ffa000;font-size:1px;visibility:visible"></div>')
write('<div style="position:relative;width:1px;height:1px;background:#ff00ff;font-size:1px;visibility:visible"></div>')
write('<div style="position:relative;width:1px;height:1px;background:#00ff00;font-size:1px;visibility:visible"></div>')
write('<div style="position:relative;width:1px;height:1px;background:#0000ff;font-size:1px;visibility:visible"></div>')
write('<div style="position:relative;width:1px;height:1px;background:#FF0000;font-size:1px;visibility:visible"></div>')
write('<div style="position:relative;width:2px;height:2px;background:#ffffff;font-size:2px;visibility:visible"></div>')
write('<div style="position:relative;width:2px;height:2px;background:#fff000;font-size:2px;visibility:visible"></div>')
write('<div style="position:relative;width:2px;height:2px;background:#ffa000;font-size:2px;visibility:visible"></div>')
write('<div style="position:relative;width:2px;height:2px;background:#ff00ff;font-size:2px;visibility:visible"></div>')
write('<div style="position:relative;width:2px;height:2px;background:#00ff00;font-size:2px;visibility:visible"></div>')
write('<div style="position:relative;width:2px;height:2px;background:#0000ff;font-size:2px;visibility:visible"></div>')
write('<div style="position:relative;width:3px;height:3px;background:#FF0000;font-size:3px;visibility:visible"></div>')
write('</div>')
}
}

if (document.layers)
{window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);}
var yBase = 200;
var xBase = 200;
var step = 1;
var currStep = 0;
var Xpos = 1;
var Ypos = 1;

if (document.all)
{
function MoveHandler(){
Xpos = document.body.scrollLeft+event.x;
Ypos = document.body.scrollTop+event.y;
}
document.onmousemove = MoveHandler;
}

else if (document.layers)
{
function xMoveHandler(evnt){
Xpos = evnt.pageX;
Ypos = evnt.pageY;
}
window.onMouseMove = xMoveHandler;
}

function animateLogo() {
if (document.all)
{
yBase = window.document.body.offsetHeight/6;
xBase = window.document.body.offsetWidth/6;
}
else if (document.layers)
{
yBase = window.innerHeight/8;
xBase = window.innerWidth/8;
}

if (document.all)
{
for ( i = 0 ; i < starsDiv.all.length ; i++ )
{
starsDiv.all[i].style.top = Ypos + yBase*Math.sin((currStep + i*4)/12)*Math.cos(400+currStep/200);
starsDiv.all[i].style.left = Xpos + xBase*Math.sin((currStep + i*3)/10)*Math.sin(currStep/200);
}
}

else if (document.layers)
{
for ( j = 0 ; j < 14 ; j++ ) //number of NS layers!
{
var templayer="a"+j
document.layers[templayer].top = Ypos + yBase*Math.sin((currStep + j*4)/12)*Math.cos(400+currStep/200);
document.layers[templayer].left = Xpos + xBase*Math.sin((currStep + j*3)/10)*Math.sin(currStep/200);
}
}
currStep+= step;
setTimeout("animateLogo()", 10);
}
animateLogo();
</script>


ขั้นตอนการใช้
1. เปิดเอกสารที่เราต้องการใส่ Script ขึ้นมา หลังจากนั้นให้นำโค้ดทั้งหมดมาวางใน Tag Body


2. หลังจากนั้นลอง F12 ทดสอบดุนะครับว่าใช้ได้หรือไม่


3. ขอให้สนุกกับการทำเว็บ


คุณอาจสนใจ
การใช้คำสั่ง DCount สำหรับหาจำนวน
นายจืด (22,301 - 03 พ.ค. 51)
Dreamweaver MX กับการติดต่อฐานข้อมูล Mysql
Mr.GuruZ (45,315 - 04 มิ.ย. 49)
ลดแคช IE6 คืนเนื้อที่ให้ฮาร์ดดิสก์จะทำอย่างไร
เว็บไทยดีดี (14,952 - 29 ก.ย. 50)
การสร้างโลโก้โดยใช้เส้น Path(ตอนที่ 2)
เว็บไทยดีดี (44,353 - 20 ต.ค. 50)
แนะนำการใช้งาน Filter -> Texture
first (81,692 - 28 ม.ค. 51)
ส่วนประกอบของโปรแกรมและการใช้ภาษาไทย
Mr.POP (28,490 - 26 พ.ย. 50)
การกำหนดค่าตัวแปลแบบคงที่ใน PHP
Mr.GuruZ (24,266 - 03 มิ.ย. 49)
ลง Windows update แล้ว OE เดี้ยง
เว็บไทยดีดี (14,246 - 29 ก.ย. 50)