การทำพื้นหลังเป็นพลุ จัดทำโดย : Mr.GuruZ พิมพ์
 Un title page   การทำพื้นหลังเป็นพลุ โดยเราจะใช้ java เข้ามาช่วยในการทำครั้งนี้ มาดูขั้นตอนการทำ

Java Script ที่ใช้

<layer name="a0" left=10 top=10 visibility=show bgcolor="#ffffff" clip="0,0,1,1"></layer>
<layer name="a1" left=10 top=10 visibility=show bgcolor="#fff000" clip="0,0,1,1"></layer>
<layer name="a2" left=10 top=10 visibility=show bgcolor="#ffa000" clip="0,0,1,1"></layer>
<layer name="a3" left=10 top=10 visibility=show bgcolor="#ff00ff" clip="0,0,1,1"></layer>
<layer name="a4" left=10 top=10 visibility=show bgcolor="#00ff00" clip="0,0,1,1"></layer>
<layer name="a5" left=10 top=10 visibility=show bgcolor="#ff00ff" clip="0,0,1,1"></layer>
<layer name="a6" left=10 top=10 visibility=show bgcolor="#ff0000" clip="0,0,1,1"></layer>
<layer name="a7" left=10 top=10 visibility=show bgcolor="#ffffff" clip="0,0,1,1"></layer>
<layer name="a8" left=10 top=10 visibility=show bgcolor="#fff000" clip="0,0,1,1"></layer>
<layer name="a9" left=10 top=10 visibility=show bgcolor="#ffa000" clip="0,0,1,1"></layer>
<layer name="a10" left=10 top=10 visibility=show bgcolor="#ff00ff" clip="0,0,1,1"></layer>
<layer name="a11" left=10 top=10 visibility=show bgcolor="#00ff00" clip="0,0,2,2"></layer>
<layer name="a12" left=10 top=10 visibility=show bgcolor="#0000ff" clip="0,0,2,2"></layer>
<layer name="a13" left=10 top=10 visibility=show bgcolor="#ff0000" clip="0,0,2,2"></layer>

<script language="JavaScript">

/*
Document firework script (By Kurt Gregg, kurt.grigg@virgin.net)
Modified granted to Dynamic Drive to feature script in archive
For full source and 100's more DHTML scripts, visit http://dynamicdrive.com

*/

if (document.all)
with(document){
write('<div id="starsDiv" style="position:absolute;top:0px;left:0px">')
write('<div style="position:relative;width:2px;height:2px;background:#ffffff;font-size:2px"></div>')
write('<div style="position:relative;width:1px;height:1px;background:#fff000;font-size:1px"></div>')
write('<div style="position:relative;width:1px;height:1px;background:#ffa000;font-size:1px"></div>')
write('<div style="position:relative;width:1px;height:1px;background:#ff00ff;font-size:1px"></div>')
write('<div style="position:relative;width:1px;height:1px;background:#00ff00;font-size:1px"></div>')
write('<div style="position:relative;width:1px;height:1px;background:#0000ff;font-size:1px"></div>')
write('<div style="position:relative;width:1px;height:1px;background:#FF0000;font-size:1px"></div>')
write('<div style="position:relative;width:1px;height:1px;background:#ffffff;font-size:1px"></div>')
write('<div style="position:relative;width:1px;height:1px;background:#fff000;font-size:1px"></div>')
write('<div style="position:relative;width:1px;height:1px;background:#ffa000;font-size:1px"></div>')
write('<div style="position:relative;width:1px;height:1px;background:#ff00ff;font-size:1px"></div>')
write('<div style="position:relative;width:2px;height:2px;background:#ff00ff;font-size:2px"></div>')
write('<div style="position:relative;width:1px;height:1px;background:#0000ff;font-size:1px"></div>')
write('<div style="position:relative;width:1px;height:1px;background:#FF0000;font-size:1px"></div>')
write('</div>')
}


var Clrs=new Array(9)
Clrs[0]='ff0000';
Clrs[1]='00ff00';
Clrs[2]='000aff';
Clrs[3]='ff00ff';
Clrs[4]='ffa500';
Clrs[5]='ffff00';
Clrs[6]='00ff00';
Clrs[7]='ffffff';
Clrs[8]='fffff0';
var sClrs=new Array(5)
sClrs[0]='ffa500';
sClrs[1]='55ff66';
sClrs[2]='AC9DFC';
sClrs[3]='fff000';
sClrs[4]='fffff0';
var yBase;
var xBase;
var step;
var currStep = 0;
var Xpos = 1;
var Ypos = 1;
var initialStarColor='ffa000';
var Mtop=250;
var Mleft=250;

function Fireworks() {
if (document.all)
{
yBase = window.document.body.offsetHeight/3;
xBase = window.document.body.offsetWidth/8;
}
else if (document.layers)
{
yBase = window.innerHeight/3;
xBase = window.innerWidth/8;
}
if (document.all)
{
step=5;
for ( i = 0 ; i < starsDiv.all.length ; i++ )
{
for (ai=0; ai < Clrs.length; ai++)
{
var c=Math.round(Math.random()*[ai]);
}
if (currStep < 90)
starsDiv.all[i].style.background=initialStarColor;
if (currStep > 90)
starsDiv.all[i].style.background=Clrs[c];
starsDiv.all[i].style.top = Mtop + yBase*Math.sin((currStep+i*5)/3)*Math.sin(550+currStep/100)
starsDiv.all[i].style.left = Mleft + yBase*Math.cos((currStep+i*5)/3)*Math.sin(550+currStep/100)
}
}
else if (document.layers)
{
step = 5;
for ( j = 0 ; j < 14 ; j++ ) //number of NS layers!
{
var templayer="a"+j
for (ai=0; ai < Clrs.length; ai++)
{
var c=Math.round(Math.random()*[ai]);
}
if (currStep < 90)
document.layers[templayer].bgColor=initialStarColor;
if (currStep > 90)
document.layers[templayer].bgColor=Clrs[c];
document.layers[templayer].top = Mtop + yBase*Math.sin((currStep+j*5)/3)*Math.sin(550+currStep/100)
document.layers[templayer].left = Mleft + yBase*Math.cos((currStep+j*5)/3)*Math.sin(550+currStep/100)
}
}
currStep+= step;
//window.status=currStep;
T=setTimeout("Fireworks()",5);
if (currStep==220)
{
currStep=-10;
for (n=0; n < sClrs.length; n++)
{
var k=Math.round(Math.random()*n);
}
initialStarColor=sClrs[k];
if (document.all)
{
Dtop=window.document.body.clientHeight-250;
Dleft=xBase*3.5;
Mtop=Math.round(Math.random()*Dtop);
Mleft=Math.round(Math.random()*Dleft);
document.all.starsDiv.style.top=Mtop+document.body.scrollTop;
document.all.starsDiv.style.left=Mleft+document.body.scrollLeft;
}
else if (document.layers)
{
Dleft=window.innerWidth-100;
Dtop=window.innerHeight-100;
Mtop=Math.round(Math.random()*Dtop+window.pageYOffset);
Mleft=Math.round(Math.random()*Dleft+window.pageXOffset);
document.layers[templayer].top=Mtop;
document.layers[templayer].left=Mleft;
}
if ((Mtop < 20) || (Mleft < 20))
{
Mtop+=90;
Mleft+=90;
}
}
}
if (document.all||document.layers)
Fireworks();

</script>


ขั้นตอนการทำ
1. สร้างเอกสารที่เราต้องการขึ้นมา หลังจากนั้นให้ Copy Java ใส่ในส่วนของ Body


2. หลังจากนั้นลองทดสอบ จะให้ดีพื้นหลังเป็นสีที่เข้มนะครับจะได้เห็นพลุชัดหน่อย


3. ลองนำไปใช้กันดูนะครับ แต่ไม่ควรใส่เยอะนะครับ Java จะทำให้เว็บของเราช้า ขอให้สนุกกับการทำเว็บ


คุณอาจสนใจ
การแปลงชนิดหรือ Type ของตัวแปร
Mr.POP (29,032 - 05 พ.ย. 49)
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Language)
เฟริสท์ (17,921 - 04 ธ.ค. 50)
ไร้สายมั่นใจด้วย WPA2
เว็บไทยดีดี (16,010 - 25 ส.ค. 50)
การป้อนข้อมูลลงใน Table
อ้อม (23,271 - 07 เม.ย. 50)
การสร้างเมนูคล้ายๆ กับเว็บ Sanook
Mr.GuruZ (65,828 - 04 มิ.ย. 49)
การสร้างตารางใน Ms Powerpoint
nut (24,973 - 17 มี.ค. 51)
การทำระบบ Login โดยใช้ฐานข้อมูล
Mr.GuruZ (260,399 - 03 มิ.ย. 49)
สร้างสายรุ้งด้วย Polar Coordinates
Mr.GuruZ (120,772 - 04 มิ.ย. 49)