การใส่เงาตัวอักษาใน Dreamweaver จัดทำโดย : Mr.GuruZ พิมพ์
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------
  เทคนิคการใส่เงาให้กับตัวอักษร หลายคนอาจจะใช้ Photoshop เข้ามาช่วยแต่ Dreamweaver สามารถสร้างเงาขึ้นมาให้เราได้เลยโดยใช้ CSS Style มาดูวิธีการสร้างกันเลย

ขั้นตอนการสร้าง

1. สร้างเอกสารที่เราต้องการสร้างเงาให้กับตัวอักษร พร้อมกับสร้างตารางขึ้นมารองรับข้อความนั้น ดังภาพ


2. หลังจากนั้นเราก็มาสร้าง CSS เพื่อกำหนดเงาให้กับตัวอักษร โดย click ขวา เลือก CSS Styles --> New Style ดังภาพ


3. กำหนดชื่อให้กับ CSS ที่เราจะสร้างในที่นี้ผมใช้ Shadow_text


4. หลังจากนั้นเลือกที่หัวข้อ Extensions


5. เลือกที่เครื่องมือ Shadow เพื่อใส่เงา


6. กำหนดค่าสีเงา และระยะของเงาตามที่เราต้องการ


7. นำไปใช้ที่ตัวอักษรโดย click ขวาที่ตารางแล้วเลือกที่ CSS ที่เราสร้างแล้วลองกด F12 เพื่อดูว่าเงาที่เราใส่ถูกใจไหม


8. เงาที่ได้ดังภาพ ก็ลองนำไปใช้กับข้อความอื่นๆ ดูนะครับ

คุณอาจสนใจ
การสร้างเว็บเพจโดยใช้ภาษา HTML อย่างง่าย
สายลม (73,312 - 04 มิ.ย. 49)
การทำตัวอักษรเลนส์นูน
Black-Hawk (64,152 - 21 ม.ค. 51)
เทคนิคการแก้ไขข้อมูลใน Mysql
Mr.GuruZ (66,300 - 03 มิ.ย. 49)
แปลง VCD Karaoke เป็น MP3
เว็บไทยดีดี (17,755 - 22 ม.ค. 51)
การส่งผ่าน Arguments
Mr.POP (37,021 - 05 พ.ย. 49)
การเน้นตัวอักษรในรูปแบบต่าง ๆ
อ้อม (19,812 - 13 ม.ค. 50)
เทคนิคการซ้อนเงาแบบ Pathfinder
ล่องลอย (43,444 - 04 ก.ย. 49)
ลด Effect ของ Windows XP ลงมาซะบ้าง
เว็บไทยดีดี (14,003 - 29 ก.ย. 50)