การใส่สี Background, Border ให้กับตาราง จัดทำโดย : Mr.GuruZ พิมพ์
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------

ความต่อจากบทเรียนที่แล้ว การใส่สีให้กับตารางเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทำให้เว็บเราดูหน้าสนใจในเนื้อหาต่างๆ ที่เราใส่ลงไป นอกจากที่เราจะรู้จักการใส่สีแล้วเราควรจะรู้จักองค์ประกอบของสีด้วย เพื่อให้สีที่เราใช้นั้นดูสบายตา +_+

การใส่สี Background ลงใน Cell ของตาราง

1.> ให้เราสร้างตารางที่เราต้องการใส่สีขึ้นมาก่อน ตัวอย่างดังภาพ

2.> หลังจากที่เราสร้างตารางเสร็จแล้ว ถ้าเราต้องการใส่สี Background ให้กับ Cell ต่างๆ ให้เรา Click เลือกที่ Cell ที่เราต้องการใส่สีล้วเลือกสีจาก Properties ที่หัวข้อ Bg ดังภาพ


3.> หลังจากที่เราเลือกสีที่เราต้องการ สีนั้นก็จะถูกใส่ลงไปในตาราง ดังภาพ
ทดลองใส่หลายๆ ช่องดู


การใส่สี Background ให้กับตาราง

//ทำความเข้าใจ การใส่สีให้กับตารางนั้นจะต่างจาก Cell ตรงที่ว่าสีที่เราใส่ลงไปจะถูกเทลงใน Cell ตารางทุกช่อง

1.>
*ความเดิม หลังจากที่เราสร้างตารางแล้วให้เรา Click ที่ขอบของตาราง แล้วเลือกสีจาก Properties หัวข้อ Bg ดังภาพ


2.> หลังจากที่เราได้ทำการเลือกสีแล้ว สีจะถูกเทลงในตารางทั้งหมดที่เราเลือ

Tip
- แต่เรายังสามารถใส่สีลงใน Cell ต่างได้เหมือนเดิมเพียงนำขั้นตอนแรกมาประยุกต์
ลองประยุกต์ใส่สีที่ Cell


3.> เป็นอย่างไรบ้างครับยาวไปหน่อย แต่หวังว่าเพื่อนๆ คงนำไปใช้ได้นะครับ :-)

คุณอาจสนใจ
สรุปคำสั่ง Action Script บน Flash MX (ตอนที่ 5)
สหรัถ แซ่ตั้ง (27,697 - 08 ก.ย. 50)
การส่งออก MicroSoft Excel เข้า Mysql
first (56,173 - 21 ม.ค. 51)
สร้างตารางคะแนนการสอบ tblExamScore เพื่อใช้ในคำสั่ง DLookUp
นายจืด (21,887 - 10 เม.ย. 51)
การทำให้โชว์สไลด์ไม่หยุดใน Ms Powerpoint 2003
nut (31,802 - 08 มี.ค. 51)
วิวซอร์ส HTML ไม่ได้
สายลม (13,800 - 05 เม.ย. 51)
การแทรกภาพจาก Assets
Mr.GuruZ (34,456 - 04 มิ.ย. 49)
10 เคล็ดลับเพื่อความปลอดภัยในการใช้โปรแกรมเมสเซ็นเจอร์ี้
สายลม (15,683 - 19 เม.ย. 51)
เรียนรู้วิธีการสร้างตารางซึ้งเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
Mr.N (24,707 - 30 เม.ย. 50)