การสร้างตารางใน Dream จัดทำโดย : Mr.GuruZ พิมพ์
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------

พูดถึงการสร้างตารางบางคนไม่ชอบที่จะสร้างในรูปแบบ HTML แต่ Dreamweaver สามารถช่วยให้เราสามารถสร้างตารางได้ง่ายขึ้นดังนี้

1.> เปิดเอกสารที่เราต้องการสร้างตาราง พร้อมกับ
เลือกเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างตารางดังรูป


2.> หลังจากที่เราเลือกเครื่องมือจะมีหน้าต่างปรากฎขึ้นมา
เพื่อให้เราใส่รายละเอียดในการสร้างตาราง


3.> จากภาพด้านบน
ผมได้กำหนดให้ตารางที่เราสร้างมี 5 แถว 3 คอลัมภ์ ความกว้างของตาราง 300 Pixels ระยะห่างระหว่างเซลล์ 3 pixels หลังจากนั้นกด OK  เราจะได้ตารางดังภาพ


4.> หลังจากที่เราได้สร้างตารางตามที่เราต้องการแล้ว เราสามารถพิมพ์ข้อความี่เราต้องการลงในตารางได้เลย หรือจะใส่รูปภาพตามแต่เราต้องการ

Tip
- การนำตารางเข้ามาใช้กับเว็บเพจช่วยให้เราจัดข้อมูลได้ง่ายขึ้น


5.> ส่วนเรื่องการใส่ส
Background ต่างๆ ในตารางดูในหัวข้อถัดไปนะครับ :-)

คุณอาจสนใจ
สร้างข้อความพลาสติก
langjuko (241,449 - 24 ก.ย. 51)
การสร้างข่าวแบบ RSS
Zerohate (44,509 - 28 ม.ค. 51)
เทคนิคการทำภาพถ่าย กลาย เป็นภาพ เขียน สีน้ำ ด้วย Photoshop
Tung (128,041 - 23 ธ.ค. 50)
วิธีแก้ส่งอีเมล์ภาษาไทยจากเครื่องแมค ไปเครื่อง PC แล้วอ่านไม่ได้
เว็บไทยดีดี (14,875 - 11 ก.ย. 50)
รูป Icon ของ Recycle Bin หรือ Icon อื่นๆ เปลี่ยนไป
เว็บไทยดีดี (16,264 - 28 ก.ค. 50)
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
Mr.N (20,590 - 30 เม.ย. 50)
การทำ Scrollbar colors
วีรบุุรุษผู้อ่อนไหว (28,493 - 26 พ.ย. 50)
เทคนิคในการสร้าง wallpaper รูปดาว
สฟืเน (56,463 - 22 ต.ค. 51)