การสร้างตารางใน Dream จัดทำโดย : Mr.GuruZ พิมพ์
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------

พูดถึงการสร้างตารางบางคนไม่ชอบที่จะสร้างในรูปแบบ HTML แต่ Dreamweaver สามารถช่วยให้เราสามารถสร้างตารางได้ง่ายขึ้นดังนี้

1.> เปิดเอกสารที่เราต้องการสร้างตาราง พร้อมกับ
เลือกเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างตารางดังรูป


2.> หลังจากที่เราเลือกเครื่องมือจะมีหน้าต่างปรากฎขึ้นมา
เพื่อให้เราใส่รายละเอียดในการสร้างตาราง


3.> จากภาพด้านบน
ผมได้กำหนดให้ตารางที่เราสร้างมี 5 แถว 3 คอลัมภ์ ความกว้างของตาราง 300 Pixels ระยะห่างระหว่างเซลล์ 3 pixels หลังจากนั้นกด OK  เราจะได้ตารางดังภาพ


4.> หลังจากที่เราได้สร้างตารางตามที่เราต้องการแล้ว เราสามารถพิมพ์ข้อความี่เราต้องการลงในตารางได้เลย หรือจะใส่รูปภาพตามแต่เราต้องการ

Tip
- การนำตารางเข้ามาใช้กับเว็บเพจช่วยให้เราจัดข้อมูลได้ง่ายขึ้น


5.> ส่วนเรื่องการใส่ส
Background ต่างๆ ในตารางดูในหัวข้อถัดไปนะครับ :-)

คุณอาจสนใจ
รู้จักกับภาษาของคอมพิวเตอร์
เว็บไทยดีดี (17,031 - 29 ก.ย. 50)
หลักการทำ Random Code แบบง่ายๆ
ziancom (46,747 - 03 มิ.ย. 49)
ประเภทของข้อมูลในการใช้งาน
Mr.N (23,537 - 30 เม.ย. 50)
การกำหนดระบุวินโดว์หรือเฟรมที่ต้องการให้แสดงเว็บเพจปลายทางการลิงค
สายลม (33,229 - 29 มี.ค. 51)
โปรแกรม SleepyTypeTool_v1.3.1.�แก้สระลอยใน Photoshop
Black-Hawk (56,371 - 27 ก.พ. 51)
ลบ History ของ Google Search ทำอย่างไรนะ
เว็บไทยดีดี (19,028 - 01 ก.ย. 50)
สแปมเมอร์รู้ว่าเปิดเมล์แล้ว
เว็บไทยดีดี (15,501 - 01 มี.ค. 51)
ออปชั่นในการวาง
นายนุก (18,210 - 25 ก.พ. 51)