การใช้คำสั่ง Nowและ Date จัดทำโดย : นายจืด พิมพ์


การใช้คำสั่ง Nowและ Date

ท่านคงเคยเห็นการใช้งานของ 2 คำสั่งนี้มาบ้างเป็นการบอกวันเหมือนกัน แต่จะต่างกันเล็กน้อยคือถ้า Now จะเป็นการบอกวัน และเวลา แต่ถ้าเป็น Date จะเป็นการบอก วันเพียงอย่างเดียว

1.เราลองมาสร้างฟอร์มที่ชื่อว่า frmDateFunction ตอนนี้ให้เราทำการสร้าง Text Box เข้าไป 2 ชิ้น มีชื่อดังนี้

1.txtDate และ 2.txtNow

2.คลิกขวาที่ Text Box เลือกคุณสมบัติ เข้าไปที่ Control Source ของ txtDate และกำหนดFormat เป็น General Date

=Date()

3.คลิกขวาที่ Text Box เลือกคุณสมบัติ เข้าไปที่ Control Source ของ txtNowและกำหนดFormat เป็น General Date

=Now()

4.พอเปิดมุมมองฟอร์มขึ้นมา ก็จะได้ข้อมูลก็จะได้ข้อมูลวันเวลาต่างกันลองเลือกใช้ให้เหมาะสมกับข้อมูลของคุณนะครับ

 

 

คุณอาจสนใจ
Filter และ Effect เมื่อไหร่ควรเลือกใช้อย่างไหน
ธนิศา ไชยภูริพัฒน (44,936 - 19 ม.ค. 51)
สร้างตาราง : Table
อ้อม (26,234 - 07 เม.ย. 50)
การทำ Flash Popup menu V.2
Black-Hawk (100,898 - 23 ม.ค. 51)
การใช้งานฟังก์ชั่น explode();
เฟริสท์ (55,355 - 07 ธ.ค. 50)
การทำ Poll ตอนที่ 4 (การสร้าง Set Active ให้กับหัวข้อที่จะโหวด)
Mr.GuruZ (33,770 - 03 มิ.ย. 49)
การสร้าง Webboard ด้วย Dreamweaver 8 (ตอนที่ 4)
first (98,884 - 17 ม.ค. 51)
เทคนิคการทำภาพขาว - ดำ ให้เป็นภาพสี
Black-Hawk (183,611 - 29 ก.พ. 51)
การใช้คำสั่ง แบบ simple if
Mr.POP (28,220 - 26 พ.ย. 50)