การใช้คำสั่ง DAvg ไว้หาค่าเฉลี่ยแบบมีเงื่อนไข จัดทำโดย : นายจืด พิมพ์


การใช้คำสั่ง DAvg ไว้หาค่าเฉลี่ยแบบมีเงื่อนไข

ในคำสั่งนี้จะเป็นการหาค่าเฉลี่ยแบบมีเงื่อนไข

1.อันดับแรกให้เปิดฟอร์ม frm_Dfunction ในมุมมองของการออกแบบขึ้นมาฟอร์มนี้ได้นำ้มาแนะนำก่อนหน้านี้ถ้าส่งสัยก็ให้ย้อนกลับไปดูบทความก่อนหน้านี้ได้ มาต่อกันเลยดีกว่า ทำการสร้าง Text Box เข้าไป 1 ชิ้น มีชื่อดังนี้

1.txtAvg

2.คลิกขวาที่ Text Box เลือกคุณสมบัติ เข้าไปที่ Control Source ของ txtAvg

=DAvg("[Score]","[tblExamScore]","[RoomNo]=[txtRoomNo]")

3.ถ้าเรากำหนด Format ของ txtAvg เป็น Standard แบบมี Decimal Places เป็น 2 พอเปิดมุมมองฟอร์มขึ้นมา ก็จะได้ข้อมูลเฉลี่ยเป็นแบบนี้ครับ

4.ท่านก็จะได้จำนวนคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในห้องเรียนเดียวกันกับเลขที่นักเรียนที่ท่านได้กรอกข้อมูล

 

คุณอาจสนใจ
การส่งผ่าน Arguments
Mr.POP (37,178 - 05 พ.ย. 49)
ข้อสงสัยเกี่ยวกับ PHPMyadmin บน server ที่เช่า
Mr.GuruZ (37,028 - 03 มิ.ย. 49)
พิมพ์สูตรคณิตศาสตร์ด้วย Namo
Mr.GuruZ (23,836 - 26 พ.ย. 50)
การทำฟองอากาศ
Lee (125,742 - 17 ก.ค. 49)
การทำตัวอักษรไฟ
Lek (121,996 - 04 มิ.ย. 49)
การจัดรูปแบบ Word Art
Mr.Nook (19,827 - 28 ม.ค. 51)
เทคนิคการทำ อักษรสีทอง
Black-Hawk (121,663 - 18 ม.ค. 51)
ส่วนประกอบของโปรแกรมและการใช้ภาษาไทย
Mr.POP (28,418 - 26 พ.ย. 50)