การใช้คำสั่ง DCount สำหรับหาจำนวน จัดทำโดย : นายจืด พิมพ์


การใช้คำสั่ง DCount สำหรับหาจำนวน

คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่มีใช้ในการนับข้อมูลมาลองกันเลยนะครับ

1.อันดับแรกให้เปิดฟอร์ม frm_Dfunction ในมุมมองของการออกแบบขึ้นมาฟอร์มนี้ได้นำ้มาแนะนำก่อนหน้านี้ถ้าส่งสัยก็ให้ย้อนกลับไปดูบทความก่อนหน้านี้ได้ มาต่อกันเลยดีกว่า ทำการสร้าง Text Box เข้าไป 1 ชิ้น มีชื่อดังนี้

1.txtCount

2.คลิกเลือก Text Box แล้วคลิกขวาเลือกคุณสมบัติหลังจากนั้นให้เปลี่ยนชื่อ Text Box ข้างต้น เป็น txRoomNoเพื่อที่ต้องการหาก่อนว่าเป็นรายชื่อของผู้ที่อยู่ในห้องไหนโดยใช้คำสั่ง DLookup ดังนี้

=DCount("[Name]","[tblExamScore]","[RoomNo]=[txtRoomNo]")

3.แล้วเปิดมุมมองฟอร์มขึ้นมา จำนวนคนในห้องเดียวกันก็จะแสดงออกมาแล้วครับ

4.จากนั้นเราจะหาจำนวนคนทั้งหมดได้ โดยไม่กำหนดเงื่อนไขให้คำสั่ง Dcount สร้าง Text Box แล้วตั้งชื่อว่า txtTotalCount ใส่คำสั่งดังนี้ =DCount("[Name]","[tblExamScore]")

5.แล้วเปิดมุมมองฟอร์มขึ้นมาท่านก็จะได้จำนวนนักเรียนทั้งหมด

คุณอาจสนใจ
มุมมองแบบต่าง ๆ ใน Word 2000
อ้อม (21,149 - 13 ม.ค. 50)
การทำอักษร 3 มิติ
Lek (48,547 - 27 มิ.ย. 49)
ทำความรู้จักกับ Namo
Mr.GuruZ (39,054 - 26 พ.ย. 50)
การสร้างเมนูคล้ายๆ กับเว็บ Sanook
Mr.GuruZ (66,807 - 04 มิ.ย. 49)
ทดลองเขียนโปรแกรมสร้าง Thread (Visual C++)
langjuko (28,641 - 16 ก.ย. 51)
ประเภทของข้อมูลและตัวดำเนินการในภาษา c
Mr.POP (69,501 - 26 พ.ย. 50)
การทำ Rollover Image
Mr.GuruZ (46,736 - 04 มิ.ย. 49)
การใช้ Callouts
หมูขุน (16,463 - 04 ก.พ. 50)