สร้างตารางคะแนนการสอบ tblExamScore เพื่อใช้ในคำสั่ง DLookUp จัดทำโดย : นายจืด พิมพ์


สร้างตารางคะแนนการสอบ tblExamScore เพื่อใช้ในคำสั่ง DLookUp

ก่อนจะทำการใช้คำสั่งDLookUpเราต้องทำการสร้างตารางก่อนเพื่อเป็นฐานข้อมูลโดยสร้างด้วยมุมมองออกแบบ และให้ตั้งชื่อว่า tblExamScore

1.คลิกเลือกสร้างฟอร์มในมุมมองออกแบบ

2.ทำการสร้างฟิลด์ และกำหนดชนิดข้อมูลดังนี้ครับ

ID ชนิดข้อมูล AutoNumber

Name ชนิดข้อมูล Text

Score ชนิดข้อมูล Number

RoomNo ชนิดข้อมูล Number

3.ทำการกรอกข้อมูลในตารางนะครับ

4.เท่านี้เราก็จะได้ตาราง tblExamScoreเพื่อใช้ในคำสั่งDLookUpในบทต่อไปได้แล้วครับ

คุณอาจสนใจ
เทคนิคการเก็บชื่อไฟล์รูปภาพลงฐานข้อมูล
Mr.GuruZ (42,159 - 03 มิ.ย. 49)
สร้างข้อความพลาสติก
langjuko (241,745 - 24 ก.ย. 51)
Smart Tip แต่งภาพ: ลดความสว่างส่วนเกิน
เว็บไทยดีดี (93,039 - 26 เม.ย. 51)
การสร้างสำเนาเอกสารเพื่อป้องการสูญหาย
P'nutthapon (20,217 - 13 ม.ค. 50)
เครื่องมือกลุ่ม Drawing
หมูขุน (15,434 - 04 ก.พ. 50)
การทำวัตถุเคลื่อนไหว
Mr.GuruZ (123,978 - 04 มิ.ย. 49)
เก็บไฟล์ Flash จากเว็บเพจง่ายๆ ด้วย Flash Catcher 2.6 (ตอนที่่่ 2)
บุญชัย แซ่เฮ้ง : axixa111hotmail.com (40,653 - 29 ก.ย. 50)
เล่นโปรแกรม Winamp แล้วเสียงกระตุกแก้อย่างไร
เว็บไทยดีดี (17,131 - 29 ก.ย. 50)