สร้างตารางคะแนนการสอบ tblExamScore เพื่อใช้ในคำสั่ง DLookUp จัดทำโดย : นายจืด พิมพ์


สร้างตารางคะแนนการสอบ tblExamScore เพื่อใช้ในคำสั่ง DLookUp

ก่อนจะทำการใช้คำสั่งDLookUpเราต้องทำการสร้างตารางก่อนเพื่อเป็นฐานข้อมูลโดยสร้างด้วยมุมมองออกแบบ และให้ตั้งชื่อว่า tblExamScore

1.คลิกเลือกสร้างฟอร์มในมุมมองออกแบบ

2.ทำการสร้างฟิลด์ และกำหนดชนิดข้อมูลดังนี้ครับ

ID ชนิดข้อมูล AutoNumber

Name ชนิดข้อมูล Text

Score ชนิดข้อมูล Number

RoomNo ชนิดข้อมูล Number

3.ทำการกรอกข้อมูลในตารางนะครับ

4.เท่านี้เราก็จะได้ตาราง tblExamScoreเพื่อใช้ในคำสั่งDLookUpในบทต่อไปได้แล้วครับ

คุณอาจสนใจ
เทคนิคการสร้างงานเว็บกับ Adobe ImageReady CS (ตอนที่ 1)
สหรัถ แซ่ตั้ง (48,948 - 06 ต.ค. 50)
ลบโปรแกรมที่มาพร้อมกับ Windows XP ออก
เว็บไทยดีดี (15,558 - 08 ก.ย. 50)
การสร้างตัวแปล Array
Mr.GuruZ (61,700 - 03 มิ.ย. 49)
การสร้างโลโก้ โดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน
เว็บไทยดีดี (19,231 - 02 เม.ย. 51)
ตัวแปลชนิด Array
Mr.POP (77,412 - 05 พ.ย. 49)
การกำหนดวัตถุหมุนรอบตัวเอง
Webmaster (79,875 - 04 มิ.ย. 49)
การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup)
อ้อม (43,861 - 13 ม.ค. 50)
การทำอักษร 3 มิติ
Lek (48,388 - 27 มิ.ย. 49)