สร้างตารางคะแนนการสอบ tblExamScore เพื่อใช้ในคำสั่ง DLookUp จัดทำโดย : นายจืด พิมพ์


สร้างตารางคะแนนการสอบ tblExamScore เพื่อใช้ในคำสั่ง DLookUp

ก่อนจะทำการใช้คำสั่งDLookUpเราต้องทำการสร้างตารางก่อนเพื่อเป็นฐานข้อมูลโดยสร้างด้วยมุมมองออกแบบ และให้ตั้งชื่อว่า tblExamScore

1.คลิกเลือกสร้างฟอร์มในมุมมองออกแบบ

2.ทำการสร้างฟิลด์ และกำหนดชนิดข้อมูลดังนี้ครับ

ID ชนิดข้อมูล AutoNumber

Name ชนิดข้อมูล Text

Score ชนิดข้อมูล Number

RoomNo ชนิดข้อมูล Number

3.ทำการกรอกข้อมูลในตารางนะครับ

4.เท่านี้เราก็จะได้ตาราง tblExamScoreเพื่อใช้ในคำสั่งDLookUpในบทต่อไปได้แล้วครับ

คุณอาจสนใจ
เคล็ดไม่ลับกับการแทรกโค้ด PHP ลงใน Dream
Mr.GuruZ (50,422 - 04 มิ.ย. 49)
การใส่ลักษณะพิเศษให้กับตัวอักษร
นายนุก (30,128 - 19 เม.ย. 51)
Polygonal Lasso Tool (L)
Mr.GuruZ (71,166 - 22 ก.ย. 50)
ทำภาพพับมุมปกหนังสือ ด้วย Photoshop
Black-Hawk (115,404 - 22 ก.พ. 51)
การแทรกรูปภาพ และเก็บใน Folder ที่เราต้องการ
Mr.GuruZ (25,843 - 26 พ.ย. 50)
การนำ Template ไปใช้กับโปรแกรมทำเว็บ
Mr.GuruZ (97,194 - 22 ก.ย. 50)
การส่งเมล์ด้วยฟังก์ชั่นส่งเมล์ แบบธรรมดา
เฟริสท์ (47,122 - 07 ธ.ค. 50)
การใช้คำสั่ง do while
Mr.POP (56,001 - 05 พ.ย. 49)