สร้างตารางคะแนนการสอบ tblExamScore เพื่อใช้ในคำสั่ง DLookUp จัดทำโดย : นายจืด พิมพ์


สร้างตารางคะแนนการสอบ tblExamScore เพื่อใช้ในคำสั่ง DLookUp

ก่อนจะทำการใช้คำสั่งDLookUpเราต้องทำการสร้างตารางก่อนเพื่อเป็นฐานข้อมูลโดยสร้างด้วยมุมมองออกแบบ และให้ตั้งชื่อว่า tblExamScore

1.คลิกเลือกสร้างฟอร์มในมุมมองออกแบบ

2.ทำการสร้างฟิลด์ และกำหนดชนิดข้อมูลดังนี้ครับ

ID ชนิดข้อมูล AutoNumber

Name ชนิดข้อมูล Text

Score ชนิดข้อมูล Number

RoomNo ชนิดข้อมูล Number

3.ทำการกรอกข้อมูลในตารางนะครับ

4.เท่านี้เราก็จะได้ตาราง tblExamScoreเพื่อใช้ในคำสั่งDLookUpในบทต่อไปได้แล้วครับ

คุณอาจสนใจ
การใช้รูปแบบตกแต่งตารางอัตโนมัติ
หมูขุน (48,029 - 17 มิ.ย. 51)
สรุปคำสั่ง Action Script บน Flash MX (ตอนที่ 2)
สหรัถ แซ่ตั้ง (30,502 - 08 ก.ย. 50)
การเปลี่ยนสี Web Title จาก Template
Mr.GuruZ (46,270 - 04 มิ.ย. 49)
การใส่ Header และ Footer
หมูขุน (26,957 - 04 ก.พ. 50)
การทำภาพฟันเฟือง
Webmaster siamicy.com (76,170 - 04 มิ.ย. 49)
วิธีกำจัดไวรัส Mytob ออกจากคอมพิวเตอร์
เว็บไทยดีดี (17,215 - 03 พ.ค. 51)
ชนิดของตัวแปรของ Java Script
nut (36,195 - 01 ก.พ. 50)
การทำข้อความแบบมีเวทมนต์
webthaidd (147,223 - 19 เม.ย. 51)