รูปแบบความสัมพันฐ์ จัดทำโดย : Mr.N พิมพ์
 Un title page

รูปแบบความสัมพันธ์

ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะมีการทำงานกับข้อมูลตั้งแต่ 2 ตารางขึ้นไป โดยจะมีรูปแบบของความสัมพันธ์ในการทำงานอยู่ 3 แบบด้วยกันคือ

One-to-One เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง

One-to-Many เป็นความสัมพันธ์หนึ่งต่อกลุ่ม หรือหลายๆเรคอร์ด เช่น ลูกค้า หนึ่งคนสามารถสั้งซื้อสินค้าได้หลายรายการ

Many-to-Many เป็นความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม หรือหลายๆเรคอร์ด เช่น ลูกค้าได้สั่งซื้อสินค้าหลายชิ้นผ่านตาราง Order และสินค้า หนึ่งชนิดก็ยังถูกสั่งซื้อจากลูกค้าหลายคน

        

 

 

 

คุณอาจสนใจ
แสดงพื้นที่ในการพิมพ์ข้อมูลใน Excel (97, 2000, XP)
Mr.GuruZ (28,599 - 02 ก.ค. 49)
การ copy เฉพาะรูปแบบเซลล์ไปตกแต่งที่อื่น
หมูขุน (43,344 - 18 มิ.ย. 51)
การ Import File
Mr.Mean (49,321 - 04 มิ.ย. 49)
แนะนำการใช้งาน Filter -> Artistic
first (54,657 - 11 ก.พ. 51)
การสร้าง webboard ตอน 4 (แสดงกระทู้)
Mr.GuruZ (63,251 - 03 มิ.ย. 49)
การตั้งพาสเวิร์ด (Password) ให้กับเอกสารของเรา
nutthapon (41,155 - 02 ก.ค. 49)
การเชื่อมข้อความหลายข้อความ
Mr.GuruZ (42,261 - 03 มิ.ย. 49)
เครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการสร้างตาราง
Mr.N (21,533 - 30 เม.ย. 50)