รูปแบบความสัมพันฐ์ จัดทำโดย : Mr.N พิมพ์
 Un title page

รูปแบบความสัมพันธ์

ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะมีการทำงานกับข้อมูลตั้งแต่ 2 ตารางขึ้นไป โดยจะมีรูปแบบของความสัมพันธ์ในการทำงานอยู่ 3 แบบด้วยกันคือ

One-to-One เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง

One-to-Many เป็นความสัมพันธ์หนึ่งต่อกลุ่ม หรือหลายๆเรคอร์ด เช่น ลูกค้า หนึ่งคนสามารถสั้งซื้อสินค้าได้หลายรายการ

Many-to-Many เป็นความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม หรือหลายๆเรคอร์ด เช่น ลูกค้าได้สั่งซื้อสินค้าหลายชิ้นผ่านตาราง Order และสินค้า หนึ่งชนิดก็ยังถูกสั่งซื้อจากลูกค้าหลายคน

        

 

 

 

คุณอาจสนใจ
การใช้งานเครื่องมือ Blur Tool
น้องฝ้าย (72,517 - 22 ก.ย. 50)
การกำหนดค่าตัวแปลแบบคงที่ใน PHP
Mr.GuruZ (24,166 - 03 มิ.ย. 49)
การทำปุ่มควบคุมการเล่น movie ของ flash
Charoen (69,439 - 21 พ.ย. 50)
สร้างอิฐบล็อก
langjuko (90,843 - 16 พ.ค. 51)
สร้างอักษร 3 มิติ ด้วย Illustrator CS2 (อีกวิธีหนึ่ง)
เว็บไทยดีดี (81,826 - 20 ต.ค. 50)
การจัดวางข้อความ โดยใช้คำสั่ง Align
สายลม (74,728 - 10 ม.ค. 50)
ฐานข้อมูลกับ MS Access
อ้อม (27,083 - 07 เม.ย. 50)
การใช้แบบฟอร์ม Title&Only และ Blank
หมูขุน (11,696 - 04 ก.พ. 50)