รูปแบบความสัมพันฐ์ จัดทำโดย : Mr.N พิมพ์
 Un title page

รูปแบบความสัมพันธ์

ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะมีการทำงานกับข้อมูลตั้งแต่ 2 ตารางขึ้นไป โดยจะมีรูปแบบของความสัมพันธ์ในการทำงานอยู่ 3 แบบด้วยกันคือ

One-to-One เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง

One-to-Many เป็นความสัมพันธ์หนึ่งต่อกลุ่ม หรือหลายๆเรคอร์ด เช่น ลูกค้า หนึ่งคนสามารถสั้งซื้อสินค้าได้หลายรายการ

Many-to-Many เป็นความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม หรือหลายๆเรคอร์ด เช่น ลูกค้าได้สั่งซื้อสินค้าหลายชิ้นผ่านตาราง Order และสินค้า หนึ่งชนิดก็ยังถูกสั่งซื้อจากลูกค้าหลายคน

        

 

 

 

คุณอาจสนใจ
Smart Tip แต่งภาพ: ลดความสว่างส่วนเกิน
เว็บไทยดีดี (92,978 - 26 เม.ย. 51)
วิธีเล่น MSN กับเมล์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ hotmail
เว็บไทยดีดี (15,516 - 03 พ.ย. 50)
การจัดข้อความตามแนวเอียงและแนวนอน
หมูขุน (53,268 - 17 มิ.ย. 51)
แนะนำการใช้งาน Filter -> Texture
first (81,608 - 28 ม.ค. 51)
การใส่รูปลงในเอกสาร
หมูขุน (27,244 - 20 มี.ค. 50)
เทคนิคการแสดงรูปภาพแทนตัวเลข
Mr.GuruZ (32,443 - 03 มิ.ย. 49)
การสร้าง Site เพื่อเก็บเว็บเพจ
Mr.GuruZ (27,111 - 26 พ.ย. 50)
สร้างข้อความแบบโค้งพลิ้วบน Illustrator
langjuko (69,097 - 29 ต.ค. 51)