ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ จัดทำโดย : Mr.N พิมพ์
 Un title page

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

ระบบฐานข้อมูลที่ใช้กันสามารถแบ่งได้ดังนี้

1.โมเดลแบบ File Management

2.โมเดลแบบ Hierachical Database

3.โมเดลแบบ Network Database

4.โมเดลแบบ Relational Database

     ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็นระบบฐานข้อมูลที่ได้ออกแบบ และพัฒนาจากโมเดลแบบ Hierachical Database (ซึ่งมีโครงสร้างลักษณะต้อนไม้เป็นลำดับชั้น โดยจะมีฟิลด์แม่ และฟิลด์ลูก เรียงลำดับกัน ) และโมเดลแบบ Network Database ผู้ใช้จะเห็นข้อมูลในลักษณะ 2 มิติ ซึ่งประกอบไปด้วย เรคอร์ด และฟิลด์

    ข้อมูล 1 เรคอร์ดจะประกอบด้วย เรคอร์ดหลายๆเรคอร์ด ซึ่งใน 1 ตารางก็จะประกอบไปด้วยหลายๆเรคอร์ดรวมกัน

คุณอาจสนใจ
การใช้คำสั่งวนลูป do..while
Mr.GuruZ (27,438 - 03 มิ.ย. 49)
วิธีรักษาความปลอดภัยให้ระบบ wireless ของคุณ
เว็บไทยดีดี (15,972 - 29 ก.ย. 50)
การใส่เลขหน้าข้อความ
P'Nut (22,492 - 13 ม.ค. 50)
ส่วนประกอบของข้อมูลเชิงสัมพันธ์
Mr.N (28,573 - 30 เม.ย. 50)
เทคนิคการทำภาพขาว - ดำ ให้เป็นภาพสี
Black-Hawk (187,030 - 29 ก.พ. 51)
ประเภทของข้อมูลและตัวดำเนินการในภาษา c
Mr.POP (69,579 - 26 พ.ย. 50)
การใช้งานคำสั่ง switch
Mr.GuruZ (28,351 - 03 มิ.ย. 49)
สร้างกิ่งก้านดอกไม้
langjuko (110,827 - 28 ต.ค. 51)