ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ จัดทำโดย : Mr.N พิมพ์
 Un title page

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

ระบบฐานข้อมูลที่ใช้กันสามารถแบ่งได้ดังนี้

1.โมเดลแบบ File Management

2.โมเดลแบบ Hierachical Database

3.โมเดลแบบ Network Database

4.โมเดลแบบ Relational Database

     ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็นระบบฐานข้อมูลที่ได้ออกแบบ และพัฒนาจากโมเดลแบบ Hierachical Database (ซึ่งมีโครงสร้างลักษณะต้อนไม้เป็นลำดับชั้น โดยจะมีฟิลด์แม่ และฟิลด์ลูก เรียงลำดับกัน ) และโมเดลแบบ Network Database ผู้ใช้จะเห็นข้อมูลในลักษณะ 2 มิติ ซึ่งประกอบไปด้วย เรคอร์ด และฟิลด์

    ข้อมูล 1 เรคอร์ดจะประกอบด้วย เรคอร์ดหลายๆเรคอร์ด ซึ่งใน 1 ตารางก็จะประกอบไปด้วยหลายๆเรคอร์ดรวมกัน

คุณอาจสนใจ
สรุปคำสั่ง Action Script บน Flash MX (ตอนที่ 3)
สหรัถ แซ่ตั้ง (49,055 - 08 ก.ย. 50)
การนำโค้ด PHP ใส่ใน HTML
Mr.GuruZ (6,831 - 03 มิ.ย. 49)
วิธีแก้ส่งอีเมล์ภาษาไทยจากเครื่องแมค ไปเครื่อง PC แล้วอ่านไม่ได้
เว็บไทยดีดี (14,875 - 11 ก.ย. 50)
สร้างข้อความเป็นรูปเรา
langjuko (175,705 - 16 พ.ค. 51)
โครงสร้างคำสั่งของ Java Script
nut (31,746 - 01 ก.พ. 50)
เอาเมนูคืนมา IE7
เว็บไทยดีดี (14,487 - 29 ก.ย. 50)
การ Save Flash เป็น .avi เพื่อให้เล่นกับ Windows Media Player
Black-Hawk (122,269 - 27 ก.พ. 51)
การสร้าง New เมือมีคนตั้งกระทู้ ตอนที่ 7
Mr.GuruZ (33,341 - 03 มิ.ย. 49)