เครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการสร้างตาราง จัดทำโดย : Mr.N พิมพ์
 Un title page

Toolbar ของ Table Design

เมื่อเข้าสู่หน้าต่างของ Table Design ก็จะมีทูลบาร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตารางดังรูป


    เป็นตัวเลือกมุมมองในการทำงาน(มุมมองออกแบบหรือมุมมองฐานข้อมูล)

         บันทึกไฟล์โครงสร้างของตาราง

         การค้นหาข้อความจากข้อมูลในตาราง

        สั่งพิมพ์งานออกแบบสู่เครื่องพิมพ์

        แสดงหน้าตาของข้อมูลก่อนออกจากแป้นพิมพ์

        ตรวจสอบการสะกดคำที่ป้อนลงไป

       ตัดObjectที่เลือกไปใส่ไว้ในคลิบบอร์ด

       คัดลอกObjectที่ต้องการไปไว้ในคลิบบอร์ด

       นำ้ Object ที่เก็บไว้ในคลิบบอร์ดมาวางบนฐานข้อมูล

       ตัวคัดลอกจัดวางรูปแบบของObject เช่น สี ลักษณะเส้น รูปแบบ

        การยกเลิกการทำงานครั้งล่าสุด

         เป็นตัวกำหนดคีย์หลัก(Primary Key) ให้ตาราง

         เป็นตัวกำหนดและสร้างดัชนีเพื่อเพิ่มความเร็วในการค้นหา

        ใช้เพิ่มหรือแทรกแถวในตาราง

       ใช้ลบแถวในตารางออก

        แสดงคุณสมบัติของObject ที่เลือกไว้

        เป็นเครื่องมือช่วยในการสร้างฟิลด์

        แสดงหน้าต่างของฐานข้อมูล และObjectที่มีอยู่ในฐานข้อมูล

      เป็นการสร้างฟอร์ม และรายงานแบบอัตโนมัติ

     ผู้ช่วยOfficeสำหรับค้นหาข้อมูลที่คุณสงสัย

คุณอาจสนใจ
สร้างกิ่งก้านดอกไม้
langjuko (110,827 - 28 ต.ค. 51)
เทคนิคการซ่อน Link ที่ Status
Mr.GuruZ (35,558 - 04 มิ.ย. 49)
USB Flash Drive Manager
เว็บไทยดีดี (25,260 - 03 พ.ค. 51)
การบันทึกเอกสาร เพื่อส่งไปยังแฟ้มข้อมูล
Mr.GuruZ (28,892 - 02 ก.ค. 49)
การจัดข้อความตามแนวเอียงและแนวนอน
หมูขุน (63,140 - 17 มิ.ย. 51)
การสร้าง Webboard ด้วย Dreamweaver 8 (ตอนที่ 3)
first (71,971 - 17 ม.ค. 51)
วิธีทำภาพ 3 มิติแบบง่ายๆ
Lee (187,249 - 17 ก.ค. 49)
เทคนิคการทำไฟล์ config.inc.php
Mr.GuruZ (47,916 - 03 มิ.ย. 49)