เครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการสร้างตาราง จัดทำโดย : Mr.N พิมพ์
 Un title page

Toolbar ของ Table Design

เมื่อเข้าสู่หน้าต่างของ Table Design ก็จะมีทูลบาร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตารางดังรูป


    เป็นตัวเลือกมุมมองในการทำงาน(มุมมองออกแบบหรือมุมมองฐานข้อมูล)

         บันทึกไฟล์โครงสร้างของตาราง

         การค้นหาข้อความจากข้อมูลในตาราง

        สั่งพิมพ์งานออกแบบสู่เครื่องพิมพ์

        แสดงหน้าตาของข้อมูลก่อนออกจากแป้นพิมพ์

        ตรวจสอบการสะกดคำที่ป้อนลงไป

       ตัดObjectที่เลือกไปใส่ไว้ในคลิบบอร์ด

       คัดลอกObjectที่ต้องการไปไว้ในคลิบบอร์ด

       นำ้ Object ที่เก็บไว้ในคลิบบอร์ดมาวางบนฐานข้อมูล

       ตัวคัดลอกจัดวางรูปแบบของObject เช่น สี ลักษณะเส้น รูปแบบ

        การยกเลิกการทำงานครั้งล่าสุด

         เป็นตัวกำหนดคีย์หลัก(Primary Key) ให้ตาราง

         เป็นตัวกำหนดและสร้างดัชนีเพื่อเพิ่มความเร็วในการค้นหา

        ใช้เพิ่มหรือแทรกแถวในตาราง

       ใช้ลบแถวในตารางออก

        แสดงคุณสมบัติของObject ที่เลือกไว้

        เป็นเครื่องมือช่วยในการสร้างฟิลด์

        แสดงหน้าต่างของฐานข้อมูล และObjectที่มีอยู่ในฐานข้อมูล

      เป็นการสร้างฟอร์ม และรายงานแบบอัตโนมัติ

     ผู้ช่วยOfficeสำหรับค้นหาข้อมูลที่คุณสงสัย

คุณอาจสนใจ
การตกแต่งเอกสารให้สวยงาม
อ้อม (28,586 - 13 ม.ค. 50)
เทคนิคในการสร้าง wallpaper รูปดาว
สฟืเน (56,467 - 22 ต.ค. 51)
การตั้งค่าฟอนต์ให้เป็นค่าเริ่มต้น
อ้อม (27,704 - 13 ม.ค. 50)
การใส่ขอบสีให้กับตัวอักษร
Mr.GuruZ (41,206 - 27 มิ.ย. 49)
การสร้าง Webboard ด้วย Dreamweaver 8 (ตอนที่ 4)
first (99,394 - 17 ม.ค. 51)
ประวัติและที่มาของภาษาซี
Mr.POP (64,685 - 26 พ.ย. 50)
การทำตัวอังกฤษเคลื่อนที่และหยุดโดย tag marquee
เฟริสท์ (65,801 - 25 ม.ค. 51)
สร้างปกหนังสือด้วย tool
langjuko (321,846 - 28 ต.ค. 51)